Blog Image

Creative-Cuisine

om allt i världen

Denna sida privat och uttrycker endast min personliga tanker och åsikter. Det kan gäller Mat och vin, samhällshändelser eller något som jag tänker på just nu.

Jag älskar att betala ”rätt” skatt

Politik Posted on tis, juni 15, 2021 12:36:02

Skatter – Skatter och Skatter.

Nu börjar det igen – Skattediskussionen – och att man ska beskatta det som har mera – riktig gammal klasskampsretorik – men vad är fakta.

Jag betala gärna skatt –  stat och kommun behöver inkomster för att bekosta alla kostnader som uppstår när man ska uppfyller  medborgarnas krav som vi har på staten. Det finns ett ansvar som staten har, det finns ansvar som kommunen har och det finns ansvar som vi har för oss själva. Vi kan inte bara kräver utan vi måste även ger ….

Ju mindre ansvar som vi tar själva, desto mera ansvar måste det offentliga väsendet tar för oss – och det kostar. Det är ganska enkelt – Utifrån mitt perspektiv bör vi ställa oss frågan i en valrörelse – Vad är Staten och kommunernas ansvar – och hur mycket får det kostar. Har vi klarad av detta kan vi diskutera, vilka intäkter i form av skatter till stat och kommunerna behövs, för att täcka dessa kostnader. Vilka skatter ska då finnas och vem som ska betala detta.

I princip är jag för ett skattesystem efter ekonomisk bärkraft men med krav att alla ska gör göra sitt bästa för att stödja system inte utnyttjar systemet. Det gäller även för stat och kommun som bör alltid tänker på att skattemedel ska användas till allmännytta och inte för att beivra särintressen.

Historisk har man ansett att Kapitalister ska betala mera – idag finns det olika typer av kapitalister. Företagaren som hela tiden investerar i sina företag och skapa arbetstillfällen och produktion som in sin tur ger det offentliga intäkter och skapar välstånd i samhället. Entreprenörskapen och möjligheterna att ökar sin förmögenhet skapar mervärde i samhället.

Sedan har vi kapitalister som via spekulation skapa mervärden i form av pengar – som är till nytta för den enskilde (via pensionsfonder) och för dom själva (arbitrage – avgifter). En självuppfyllande kapitalism som skapar finansiella mervärden med som inte skapa mervärden för samhället. Det är denna typ av kapitalism som har ökad det sista tjugo åren – och som är typisk för tidsandan – jaget förre vi. Skattesystemet har inte hängt med utan beskattar företagaren – den gode kapitalisten mycket högre än spekulationskapitalisten.

Idag betalar vi skatt via lön och via olika punktskatter – tidigare hade vi även farvskatt och förmögenhetsskatt samt fastighetsskatten. Ett tokigt system – där man första skatter på sin lön. Med sina beskattade pengar köper man tillgångar – säljer man sedan denna tillgång – betalar man skatt på värdeökningen. Helt ok  –   men att betalar skatt för att man äger något (som fastighetsskatten är vanskligt och helt vansinnigt – särskild om skatten blir högre om man igen med redan skattade pengar förbättrar och underhåller fastigheten).  Det är bra att denna togs bort. Om man inför fastighetskatten bör man ju även beskatta ägande av konst, klockor, guld, smycken, båten, bilen eller allt annat – eller ?

Nu önskar man tillbaka Fastighetsskatten och beskattar det förmånliga ISK sparande för det rika.

Vad är rik ?   Ett boende i Stockholm för 2 vuxna och 2 barn – bostadsrätt kostar mellan 5 -8 miljoner  där krävs det en insats på ca 1,5 miljoner – är denna personen rik?    För mig är den skuldsatt och fattig. Men jag ska betala skatt på ägande och sedan på reavinst.

Vad är rik ?  När du har utöver en fastighet – en stor båt, konst, guld, klockor, smycken, fastigheter utomlands. Här behöver jag inte betala skatt för ägandet eller reavinsten. Där tänker jag att man är rik……………

Många medborgare litar ju inte mera på staten och tänker jag måste ta hand om mig själv i framtiden – genom staten inte prioriterar sina medborgare när det gäller vård och omsorg, pensioner. Man betalar från sina redan beskattade pengar – olika försäkringslösningar för att gardera sig. Eller sparar i tex. ISK för att har reserver. Även att reducerar skuldsättningen i sin fastighet är ett sparande – genom att man minska framtida kostnader.

För mig är det en politisk inriktningsfråga – ska vi belöna medborgare som tar eget ansvar via att spara och minskar sina kostnader – eller ska vi belöna medborgare som inte tar ansvar utan slösar och leva i dagen och sedan blir beroende av olika bidrag när intäkterna inte räcker till?

Vi pratar mycket om likvärdighet och samhällsansvar – men det bygger ju mycket på vart eget ansvar. Vart eget ansvar är även att röstar på politiska partier som tar själva ansvar för samhället och mindre för att gynna olika särintressen.Våga berätta sanningen Anders Tegnell

Trender och Framtiden Posted on tor, november 12, 2020 08:59:16

Jag blir imponerad men samtidigt bekymrad över den lojalitet som företrädare av statliga myndigheterna visar upp när det gäller backa upp politiker och inte säger vad det egentligen tänker.. Kanske det vet att man sitter lös – exempel Försäkringskassans GD som fick går när hon berättar sanningen…….

Varför lyfter jag detta – nu fick en fingervisning av delrapporten som Coronakommisionen lyfter –…välbehövlig, men lite amatörmässig av journalisterna – som glömde att forska i frågan .Varför är det på detta viset – beredskapsfrågan, offentlig underlag fanns till och med jag hittade dessa redan i varas. Stora varningstecken från olika myndigheterna redan från 2005 och framåt.

Vad är en strategi bra för – att man har en bra och anpassad förutbestämd plan hur man ska agerar innan det händer, helt enkelt en beredskap.Där kommer vi till kärnan – VI HADE INTE NÅGON BEREDSKAP när COVID 19 kom till Europa och Sverige. Förutom den Pandemiberedskapsplan som Folkhälsomyndigheterna tog fram så sent som 2019  tänk om alla regionern och kommuner skulle har gjord en likadan med utgångspunkt från denna ? Ej prioriterad – Även socialstyrelsen lyfte vissa frågor fanns det inget gehör från politiken – särskild gällande brister inom äldreboenden och problemen i styrning och ledning. – och dessa planer utgick ifrån det bristande beredskap på sjukvårdsmaterial, brist i styrning och ledning samt ansvarsfördelning som det beskriv i sina rapporter 2005, 2012 och 2017 till regeringen. Ni kan tänker är den frust hos tjänstemän när det skrev dessa rapporterna som ingen lyssnade på varken staten, media och eller vi medborgare.- och sedan när pandemin kom och det fanns ingen redskap som det beskrev.

Frågan togs även upp i debatt i riksdagen, där Morgan Johansson svarade i riksdagen. Frågor lyftes 2006 av läkarprofessionen,i en artikel i Dagens Medicin. Så varningar om brist i beredskap och resurser lyftes av många från 2005 och framåt. MEN POLITIKEN HAR INTE VARIT INTRESSERAD – vi bygger istället beredskapen på samarbete inom EU/WHO. Men varför ?Beredskap kostar PENGAR och vem vill investerar i beredskap som man inte vet om man behöver den, det är just resurser som inte ger någon avkastning. NEW PUBLIC MANAGMENT LEDARE OCH EKONOMER  spara och köper när det behövs, tog över frågan från tjänstemän som ”tänkte” beredskap. Så skyll inte på myndigheterna, utan på politiken, politiker och partier och deras sätt att se på styrning.

Så vad gjorde myndigheterna när COVID 19 kom – ju det förhöll sig till sin planering som utgick från att göra det bästa för att rädda så många liv som möjligt – och inte var det skulle vilja göra eller kunna göra om det fanns tillräcklig med beredskap och resurser. Man hade inte ens tillräcklig med munskydd, visir, kläder och utrustning för det akut sjuka – hur skulle man klara av allmän testning………..Anders Tegnell och sina kollegor inom sjukvården gjorde vad det kunde utifrån den beredskap som fanns. I slutet finns det bara två ansvariga för dilemmat – det är Politiker som sedan 1990 talet bortprioriterade beredskapsfrågor, krishantering med tydlig styrning ( även tidigare kriser klarade vi inte av) och vi väljare som själva inte tyckte att dessa frågor har varit värd att uppmärksammas – så vi få skyller oss själva.

Stannar hemma om du har symptom, tvätta händerna och undvik folksamlingar, och bjud inte hem dina vänner på fest med alkohol efter kl. 22 när krogen har stängt. Och litar inte på politiker – som nu säker skönmålar sina insatser och planer.Gastronomin efter Corona

Mat och Vin Posted on mån, maj 03, 2021 11:13:01

Corona krisen har skapat Kaos i hela världen. Ett tillbaka till tiden förre Corona finns inte längre. Nu skapas det framtiden – även inom Gastronomin. Jag funderar lite grann var är framtiden och hur går utvecklingen – vilka trender ser jag personligen?

Möte, gemenskap och närhet är ju mänskliga grundkomponenter. Är Gastronomin mat och dryck eller handlar det bara om att äta?  Gastronomin är ju en emotionell bas  för samhället – där vi umgås och träffas.  Gastronomin är även kommunikation mellan två eller flera personer eller grupper. Det handlar lika mycket om känslor och upplevelse, där mat och dryck är medium eller katalysator. När vi nu efter en tid av ensamhet – avsaknad av närhet och möten ska går framåt -hur ska vi går vidare när vi har levt på distans och skapad andra livsmönster – vad blir kvar?

Men människans strävan och vilja att umgås kommer inte förändras, Gastronomin kommer tillbaka som en bas där vi kan mötas – men kanske kommer det nya koncept och format med ännu mera upplevelsekaraktär och mera emotionaliserat, nya platser, nya regler för hygien, nya kontroller för tillgänglighet och säkra lokaler. Members Onlys klubbar, hemmakrogar, Outdoor det nya Indoor. Blir Gastronomiupplevelser nya ersättning för utlandssemester där vi inte känner oss riktig säker som förr –

Vad Krisen har visat att gastronomin har även lyft sitt innovationsförmåga – Take Away och Delivery har blivit vinnare och kommer att stannar kvar – ett nytt mönster.

Men först kommer det en motreaktion på Coronatider – Vi kommer under en viss tid vilja leva ut och tar igen allt vad vi har missad – där särskild målgruppen som har det gott ställd – kostar vad det vill – nu ska vi tar det igen.

 Trender som jag ser kortfristig och långfristig

  1. Individuella krogar minskar – många små krogar har det haft tufft och många finns inte kvar – det stora kedjorna med sina koncept hade bättre överlevnadsmöjligheter och finns kvar. Det blir även svarare att starta upp mindre koncept utifrån kostnaderna, endast mycket unika, personliga små koncept kan lyfta sig ur mängden.
  2. Företag med bra finansiella möjligheter och internationella kedjar kommer att utnyttjar krisen för ytterligare expansion där gemensamma digitala plattformar, trender kommer att dominerar. Man skapar koncept som byter plats mellan olika anläggningar i koncernen. Tex. Att visst matkoncept finns på en plats i fyra veckor sedan byter man till nästa stad….ort.
  3. Lönsamhet måste öka för att skapa sunda företag som ger en chans för en överlevnad vid nästa kris… – borden ska beläggas flera gånger – effektiva bokningssystem som styr flöde och tiderna blir allt viktigare. Detta kan betyda även att gästerna är tvungna att ändra sitt beteende, de går inte att sitta länge vid matbordet och njuta av umgänge, nya former after eat -Omsättning per stol och person blir viktigare nyckeltal – blir det en minimumomsättning per person eller kvm yta.
  4. Safety först – Skapa förtroende via synliga åtgärder – man talar om vad man har för koncept….Omtanke.
  5. Take Away – utvecklas till Delivery Upplevelse – krogen och koncept flyter till beställaren – merförsäljning inte bara matleverans. Restaurangupplevelsen kommer hem till Dig eller den plats du önskar. Beställaren bestämmer omfattning – beställer krogen via systembolaget hem till Dig dryck vald av sommelieren – blommar – duktning – inbjudningskort etc. hur många möjligheter som helt.
  6. Picknik – Outdoor blir nya indoor – varför inte serverar till en parkbänk – utflyktsmål – utomhusmatlagning på ”förutbestämda” platser…..där man möts…….


Pension i Sverige – ett framtida fattighetssystem

Politik Posted on fre, april 09, 2021 08:57:40

Den stora utmaningen – Som ingen till talar om – men som är en politisk bomb.

Den gamla välfärdsstaten finns inte längre – fokus pensionen

Genomsnittlig total pension före skatt källa (pensionsmyndigheten) betalt ut 2020

Alla: 19 100 kronor per månad (2019)

Kvinnor: 15 800 kronor per månad (2019)

Män: 22 900 kronor per månad (2019)

Ser ni ovan på sifforna,  så är ovanstående en politisk bomb – utifrån fattigdomen på äldre dagar, diskriminering av kvinnor – som blir ännu tydligare här nedan

Genomsnittlig allmän pension före skatt källa pensionsmyndigheten

Alla: 13 200 kronor per månad (januari 2021)

Kvinnor: 11 800 kronor per månad (januari 2021)

Män: 14 800 kronor per månad (januari 2021)

Den genomsnittliga allmän pension är något alla erhåller – oberoende om du har jobbat eller inte. Det görs inte någon skillnad om du har arbetad varit arbetslös, jobbat 10 år eller 50 år. Det är grundplåten i pensionssystemet som alla erhåller……..oberoende vad eller hur länge du har jobbat.

Sedan tillkommer till den allmänna pension – premiepensionen, tjänstepensionen och det egna pensionssparande. När den genomsnittliga avkastningen för premiepensionen är lag – så finns enbart en vinnare i detta system – Fondbolagen och bankerna.

Ställ dig gärna följande frågorna eller till Dig själv eller dina politiker ?

Klarar du Dig utan lever på på enligt ovan på din pension?

Blir du tvungen för att bor kvar i din nuvarande bostad eller behöver du söker bostadsbidrag eller socialbidrag ?

Blir du tvungen att jobba vidare så länge du kan?

Hur klarar du en framtida fastighetsskatt?

Hur känns det nu?

Du har varit skötsamt, arbetad och slitit hela ditt liv inom ett vanlig yrke sedan du har varit 20 år gammal, du har alltid gjort rätt för Dig och byggd upp samhället. Frågad inte vad samhället kan göra för Dig utan du har alltid ställd upp för samhället. Efter 40 år är din kropp sliten det tunga arbeten särskild inom tunga låglöneyrken har satt sina spor.

Den stora bomben

Genom att vi har det senaste 10 åren haft en stor arbetslöshet eller människor gatt i sysselsättningsåtgärder och befinner sig i utanförskap tvingas det leva på allmänna pensionen i framtiden. Detta i sin tur kommer öka beroende av olika bidrag som bostadsbidrag, socialbidrag olika andra bidrag som måste betalas ut av kommunerna. Chansen att dessa medborgare har tjänad in pengar till via premiepension eller tjänstepension är obefintlig……..

Jag ser framför mig ett stort antal äldre medborgare som lever under fattigdomsgränsen trots att det har arbetat och slitit hela sitt liv. Matkupongerna blir nog en ytterligare åtgärd, samt att vi kommer ser matpaket som delas ut av frivillige organisationer.

Du som politiker eller väljare bör snarast tänka till utifrån ett långfristigt perspektiv – med tankar på eventuella lösningar

  1. att betala skatt (till staten) från den allmänna pension – blir som vanlig en transferering till bidrag (som betalas ut av kommunen) om ovanstående scenario inträffar. Tar gärna ut skatt från tjänstepensionen eller privata pensionssparande som inkomst men inte från den allmänna pensionen. Det känns bättre att inte vara bidragsberoende på äldre dagar…..viktig för den psykiska hälsa och minskar beroende från myndigheternas handläggning som kostar pengar och tid.
  2. Och viktigast av allt – det ska 2020 inte förekommer att kvinnor ( där många har jobbad inom låglöneyrken) har lägre grundpension än män.
  3. Hur ska det gå för den nu arbetsföra generationen som inte haft förmåga att skaffa sig som vi andra på 70 och 80 talet en grundplåt i boende utifrån inflationen och ökade bostadspriser ?  Har det någon chans att betala av sina lån för boende eller finns dessa kostnader kvar i pensionsålder?

Kan tänker mig att pensionsfrågan är viktig – framtida pensionärer är en politisk kraft att räkna med i nästa val. Det viktig att erbjuda genomtänkta alternativ annars kanske man väljer en parti utifrån missnöjes yttringar inte utifrån den egna värdegrunden.Nästa »