Blog Image

Creative-Cuisine

om allt i världen

Denna sida är privat och uttrycker endast mina personliga tanker och åsikter. Det kan gäller Mat och vin, samhällshändelser eller något som jag tänker på just nu.

65 och frågan är om man närmar sig ”bäst före datum ?”

Trender och Framtiden, Uncategorised Posted on tor, november 03, 2022 11:52

Det där 65 eller 67 en magisk siffra, när man inser att stora delar av sitt liv har man levt och man vet inte hur länge man har kvar. Eller när man kommer till punkten –”bästa före datum är överskridit” och att kroppen och hjärna har sagt ifrån, det finns ingen ”restart knapp” och den så kallad livskvaliteten är borta. Egentligen skulle man vilja där ” tar ett värdigt avslut – men någon annan tvingar Dig att vara kvar med alla medel – och det finns ju många medicinska medel som håller i gång hardware även när software är slut..

Denna siffra gör även att man stannar upp och tänker lite djupare –  65 år eller 67 år är ju bara en siffra som någon har satt som ger Dig rätt att slutar ditt arbetslivet och därefter kunna njuta ” av det sista ljuva” åren. Man observerar även att fler och fler av gamla vänner, chefer och bekanta lämnar livet – och inte har kunnat njuta av det sista åren som det har önskad.

65 eller 67 är ju bara en siffra som kan innehålla många detaljer och historier – tex. att du började i unga år kanske vid 16 års ålder som lärling i ett hantverksyrke där kroppen slits och din hälsa är inte på topp, trots att du försökte sköta din hälsa när du nar denna magiska siffra 65. – Alternativ har du gått den akademiska banan, klok som du är, du kanske har haft ett jobb behöver mindre kroppskraften, utan mera tankekraften efter du avslutade dina studier vid 30 års ålder. Du har även haft kanske en högre inkomst och haft råd till fritid och hälsofrämjande åtgärder, något som en byggarbetare, kock eller undersköterska eller sjuksköterska inte haft möjlighet till. Sedan finns ju en ny grupp som kanske inte har jobbat alls eller bara under en begränsad tid och istället under många år levt på bidrag (obs gäller dessa som har arbetsförmåga men har inte ett jobb, inte där hälsan är ett hinder). Även denna grupp kommer ju vara kroppslig relativ friska och inte har slitit ut sig genom hård arbete och därmed även kan eventuella bättre njuta av ” det sista ljuva åren”.

Men inför stupstocken vid 65 år och 67 år behandlas alla lika. Om man inte orkar jobbar fram till denna ålder har det även tydliga konsekvenser för att ”kunna njuta av det sista ljuva åren”. 

Sedan har vi ju ett litet tuffare klimat i Sverige även så kallad väder – så äldre mår ju bra av lite värme och det finns många som har slitet hela sitt liv och flyttar på äldre dagar till solen särskild under vintermånaderna för att njuta………………något som vissa politiker inte tycker om – där betalar man ju mindre skatt…………………….för att man kan leva ett bättre liv i andra länder med den låga svenska pensionen.

Manga av dagens pensionärer har slitit hela sitt liv, betald skatt och gjord rätt för sig, men klarar sig inte idag längre på sin pension. Det kanske har även sitt eget lilla rådhus som det har nästan betalt av – men har inte råd för att underhålla fastigheten, den förfaller –och att flytta till en hyreslägenhet är inte möjlig – det finns ju inga tillgängliga. Fick ett tips av en arbetskollega som för många år sedan berättade – du kanske ska ställa Dig i bostadkö när du är 50 år för att byta till lägenhet när du är 75…………

Men det finns även lite positiv med 65 år – du kanske är pigg och kan ännu njuta av livet uppskattad av barn och barnbarn, du har mat på bordet, tak över huvud, men du kanske även har förmåga att jobba vidare och din arbetsgivare ser att 65 är bara en siffra och tycker att du behövs………………………..Så 65 är för mig en siffra som visar att jag inte längre är 16 – och att jag har upplevt mycket under många år, kanske man har blivit lite klokare med åren utifrån alla upplevelser och händelser. Det har även varit goda och mindre goda tider hittills med utmaningar – men som även gav nya möjligheter. Så det blir spännande hur livet blir med 65 plus……………………….Sveriges gastronomiska ”Harvey Weinstein”

Uncategorised Posted on mån, oktober 31, 2022 10:33

Harvey Weinstein skapade debatt och en tystnadskultur lyftes i ljuset – en skrämmande sådan att människor uttnyttjar sin makt och inflytande på ett sådan vidervärdig sätt. Även Madonna sällde sig till raden av kvinnor som utsatts för den amerikanske filmmagnaten Harvey Weinstein. I en intervju i New York Times berättar världsstjärnan att Weinstein ”gick över gränsen” med henne när han jobbade med hennes dokumentär ”Truth or dare” i början av 90-talet. Men vad är över gränsen…………..

Vad är trakasserier? 

Trakasserier är en form av diskriminering. Enligt lagen är trakasserier är ett agerande som kränker någons värdighet. Det kan vara att någon säger något eller har ett beteende som gör att du känner dig ledsen, förolämpad, hotad, eller illa behandlad. Trakasserier är ett beteende som är ovälkommet av den som utsätts för dem. Samma beteende kan uppfattas som trakasserier av en person medan en annan person inte blir illa berörd. Det behöver inte finnas en intention att förolämpa eller behandla någon illa för att det ska vara en trakasserier. 
Här är några exempel:

  • Att förlöjliga eller skämta om en person eller grupp utifrån sexuell läggning.
  • Att säga nedvärderande kommentarer om en person eller grupp utifrån etniskt ursprung.
  • Att uppmärksamma en persons funktionsnedsättning inför andra på ett sätt som hen tycker är negativt.
  • Att osynliggöra eller använda andra härskartekniker mot en person på grund av ålder

 Finns det någon Weinstein i det gastronomiska sfären i Sverige ?

– En som har som varumärke att gick över gränser och egenskapande regler, och var oerhört ”på”, i ord och handling mot personer som är i beroende ställning.

– En där alla visste och kände till personens ökända beteende sedan tidigare och nu.

– En där vi alla visst att han kunde göra så, för att han hade så stor makt, var så framgångsrik, han som är en institution han som hade stort inflytande. Alla som vilde jobba med honom, drar nytta av denna personens nätverk. Så man fick helt enkelt stå ut säger mångas utsaga.

– Personens Beteenden diskuteras ofta i olika sammanhang, där alla på något sätt blivit drabbade, men som avfärdades – det är personens sätt att vara. Vi har ju dragit alla nytta av hans nätverk – det gäller även media – hans inflytande är för stort överallt.

Avslöjandet om Weinsteins blev startskottet för hela #metoo-rörelsen,.. även när Metoo lyfte dessa frågor i Sverige ställde sig ingen på barrikaderna, trots att alla visste om denna persons beteenden.

Det fortfarande som människor blir utsatta – trots att många i det tysta inte anlitar personen i fråga längre, för uppdrag. Det är ny tid nu …………………..men lite överallt.

Det vi alla genom att vi ser och inte reagerar som är skyldiga – att dessa personer fortfarande 2022 kan fortsätta med sitt beteende. Vi måsta säger ifrån och lära vara ungdomar att säger ifrån………….Vaga att står upp för en sunt värdegrund …………………….Man ska inte står ut för detta vedervärdiga beteenden även om personen är ”älskad” av dessa som är tysta och av dessa som inte vet.

Ni som vet – Vet ………………..Högskolor – lär är från andra länder.

Uncategorised Posted on ons, juni 22, 2022 11:32

År 1754 startades King’s College i New York, med säte på Manhattan, av det brittiska styret och kung Georg II. Efter den amerikanska revolutionen och grundandet av USA döptes universitetet om till Columbia University. Etablerat före nationens existens är Columbia USA:s femte äldsta institution för högre utbildning och tillhör den grupp om åtta som kallas för ”Ivy League.”

Columbia är ett privat forskningsuniversitet med över 30 000 studenter, 14 miljarder dollar på banken och över 4 000 fakultetsanställda, varav flera är Nobelpristagare, världsledande forskare samt före detta toppolitiker, diplomater, företagsledare, tjänstemän, journalister och kulturutövare. Utöver alla de smarta och intressanta studenterna som studerar vid Columbia och det spännande och roliga med att få bo i New York är lärarna och professorerna den verkliga ynnesten.

Att det finns världsledande forskare och akademiker knutna till universitetet är knappast förvånande, men det som sticker ut är alla de lärare som egentligen har ett annat heltidsjobb och som undervisar som en bisyssla. Dessa personer är framstående och erfarna inom de fält i yrkeslivet de praktiserar och vid sidan håller de i och undervisar på sina respektive kurser på högskolor. Det ger en ytterligare nivå av kunskap för studenterna att lära sig om ett ämne från någon som inte bara kan ämnet på ett teoretiskt plan, utan som har egen erfarenhet och insyn i hur det går till på riktigt. Dessa kurser är inte bara högintressanta, utan också de mest populära och efterfrågade hos det ledande universiteten

Här kan svenska universitet och högskolor lära sig något av sina amerikanska eller europeiska motparter. Det är nämligen ingen skillnad på svenska och internationella studenter – om möjligheten gavs skulle svenska universitets- och högskolestudenter uppskatta att också få undervisning av gästprofessorer med mer empirisk kunskap om sina ämnen. Inget skall fråntas alla de kompetenta och kunniga professorerna som redan undervisar och lär ut teoretisk kunskap. Men det vore nyttigt om deras föreläsningar kunde kompletteras med andra perspektiv i serier av flertalet föreläsningar.

För de svenska institutionerna finns redan en bank av sådana möjliga föreläsare, vilka har identifierats som intressanta personer, och det är de hedersdoktorer institutionerna har utsett. Fler hedersdoktorer bör utses och rekryteringspoolen borde vara bredare. Fråga sedan de nya, och de gamla, om de som en bisyssla kan tänka sig att hålla i en serie av återkommande gästföreläsningar på diverse kurser och program. Det finns inga studenter som inte skulle uppskatta, och dra nytta av, att komplettera den teoretiska kunskapen från professorerna med värdefulla empiriska lärdomar från gästprofessorer som är Sverigeledande inom sina fält.Nästa »