Blog Image

Creative-Cuisine

om allt i världen

Viktiga och intressanta händelser och tankar som är av betydelse för mig

Tyska Rödvinstopplista

Uncategorised Posted on Thu, October 03, 2019 15:16:10

Här kommer årets topplista med tyska rödviner – där finns flera av mina absoluta favoriter med – otroliga viner – inte billiga men betydlig mera prisvärd än motsvarande franska och italienska toppväxter. För oss svenska – kan betonas att Baden Wurttemberg är särskild Nyland – särskild Wurttemberg med många små mycket högkvalitativa små vingårdar. Sällan i vinhandel utan du hittar dom i vingården själva eller på toppkrogar.

Kategorie I – Spätburgunder / Pinot Noir
1. Platz
2017 Freinsheim Spätburgunder “Vom Quarzsand“ unfiltriert
Weingut Rings, Freinsheim (Pfalz)
2. Platz
2015 Pinot Noir Réserve trocken
Weingut Karl May, Osthofen (Rheinhessen)
2. Platz
2015 Pinot Noir Violette
Weingut von Winning, Deidesheim (Pfalz)
Der 2. Platz wurde zweimal vergeben. Ein 3. Platz wurde deshalb nicht vergeben.

Kategorie II – Lagen-Spätburgunder / Pinot Noir Terroir
1. Platz
2017 Enselberg Spätburgunder Großes Gewächs
Weingut Franz Keller, Vogtsburg-Oberbergen (Baden) 91/100
2. Platz
2017 Oberrotweiler Eichberg Spätburgunder trocken
Weingut Landerer, Vogtsburg-Oberrotweil (Baden) 90/100
3. Platz
2017 Eichberg Spätburgunder Großes Gewächs
Weingut Franz Keller, Vogtsburg-Oberbergen (Baden)90/100
3. Platz
2017 Malterdinger Bienenberg Spätburgunder Großes Gewächs
Weingut Huber, Malterdingen (Baden) 90/100
2017 Saumagen Spätburgunder Großes Gewächs 90/100
Weingut Rings, Freinsheim (Pfalz)
Der 3. Platz wurde dreimal vergeben.

Kategorie III – Lemberger/ en sydtysk druva
1. Platz
2015 Lemberger Superior im Barrique gereift trocken 95/100
Merkle Wildspontan®
Weingut Georg und Anja Merkle, Ochsenbach (Württemberg)
2. Platz
2014 Dicker Franz Blaufränkisch Großes Gewächs trocken 93/100
Weingut Burg Ravensburg, Östringen-Tiefenbach (Baden)
3. Platz
2017 Nummer Eins Nordheimer Heuchelberg Lemberger trocken
Rolf Willy Privatkellerei, Nordheim (Württemberg) 92/100

Kategorie IV – olika druvsorter
1. Platz
2016 handgemacht Cuvée Rot trocken unfiltriert
Weingut Schroth, Asselheim (Pfalz) 89/100
1. Platz
2016 Impuls Merlot trocken 89/100
Weingut Schwarz, Stuttgart (Württemberg)
3. Platz
2015 Das Kreuz Réserve Rotweincuvée trocken
Weingut Rings, Freinsheim (Pfalz) 88/100
Der 1. Platz Der 1. Platz wurde zweimal vergeben. Deshalb gibt es keinen 2. Platz.

Kategorie V – tyska udda druvsorter
1. Platz
2015 St Laurent Réserve trocken
Weingut Wageck, Bissersheim (Pfalz) 93/100
2. Platz
2016 Pleisweiler-Oberhofen Schlossberg Frühburgunder trocken Weingut Wilker, Pleisweiler-Oberhofen (Pfalz) 92/100
3. Platz
2016 Frühburgunder Vogelsang trocken
Weingut Neiss, Kindenheim (Pfalz)89/100

Kategorie VI – Sortenvielfalt
1. Platz
2014 Servator trocken
Weingut Emil Bauer und Söhne, Landau-Nußdorf (Pfalz)
2. Platz
2016 Gerold Cuvée Noir trocken
Weingut Weingut – Weinhaus Bimmerle, Renchen-Erlach (Baden)
3. Platz
2015 Cuvée Wilhelm Réserve trocken
Weingut Wageck, Bissersheim (Pfalz)

Kategorie VII – Gereifte Rotweine (Jahrgang 2011 und älter) äldre årgångar
1. Platz
2013 Walporzheimer Kräuterberg Spätburgunder Großes Gewächs
Weingut Meyer-Näkel, Dernau (Ahr) 100/100 78 EURO
2. Platz
2011 Endinger Engelsberg Spätburgunder *** “R” trocken
Weingut Knab, Endingen (Baden) 96/100
3. Platz
2013 Oberrotweiler Eichberg Spätburgunder trocken
Weingut Franz Keller, Vogtsburg-Oberbergen (Baden) 95/100

Kategorie VIII – fruktiga rödviner
1. Platz
2018 Beilsteiner Steinberg Wildmuskat Trockenbeerenauslese
Weingut Amalienhof, Heilbronn (Württemberg) 96/100
2. Platz
2016 Lemberger halbtrocken 92/100
Rolf Willy Privatkellerei, Nordheim (Württemberg)
3. Platz
2018 Sankt Veit Samtrot Beerenauslese Barrique 91/100
Genossenschaftskellerei Heilbronn, Heilbronn (Württemberg)Ekonomin på väg neråt i världen – skräpp valuta Kronan

Trender och Framtiden Posted on Sun, September 29, 2019 16:31:32

Vid den stora valutakrisen 1991 hade Sverige en fast valutakurs. Pengar strömmade ur landet, trots att de svenska räntorna var jättehöga. Utflödet berodde inte, som det ibland påstås, på valutaspekulationer (Soros) utan främst på att företag inte tog hem sina vinster och betalningar. Skälet var att de, på goda grunder, trodde att den svenska kronan skulle falla.

Idag styr marknaden kronkursen och ungefär samma sak händer. Lätt att förstå: Den som säljer exportprodukter i andra länder får vanligen betalt i dollar. Samtidigt måste nästan alla företag importera från utlandet. Därför är det en fördel att inte växla in dollar till kronor.

Jag har tidigare spått att dollarn kommer att kosta tio kr, vilket den nu gör. Eftersom världsekonomin nu är på väg neråt är det sannolikt oattraktivt att äga valuta i ett litet land som Sverige. Troligen kommer kronan att förlora ytterligare.

Nackdelen med den låga svenska räntan är främst att möjligheterna är små till ekonomisk stimulans när lågkonjunkturen slår till. Stefan Ingves fixering vid att vi måste ha en 2-procentig inflation har lett till att Riksbanken tyckt det vara bra med en kronkurs som gör importvaror billigare. Jag menar att de har fel. När Sverige införde 2-procentsgränsen var det därför att Sverige haft en tvåsiffrig inflation och vi skulle sträva efter att minska den. Men det finns en liten fördel att Svenska producerade varor blir billigare att köpa i dessa länder som har dollar eller Euro – svenska företag gör större vinster – men bara om det inte måste köpa i råmaterial från andra länder.

Det är tjänstesektorn och skogsbolagen som är stora vinnare i detta racet – förlorarna är alltid konsumenterna som måsta betala mera för sin produkter men har i gengäld en lägre ränta på sina lånade pengar.

Nästa lågkonjunkturen kommer blir långvarig – genom att stora länder i EU som Tyskland, Frankrike samt Brexit England förväntas tappa fart – och länder med stora behov östeuropa, Italien, Spanien, Grekland har inte råd till investeringar.

Vi hade tidigare tur att vi inte gick med i EURO samarbete – vi kunde föra en egen valutapolitik där vi använda kronan som konkurrensmedel – som nu…..företagen tackade nog för det…………….men det är dyrt för den vanliga medborgaren.

Problemlösning via orsak eller symtom ?

Trender och Framtiden Posted on Thu, August 15, 2019 12:43:36

Skapad av Heinz Glöckler fre, april 27, 2018 12:06:47

Om ett problem i skolan ska lösas fullt ut måste den
alltid lösas på orsaksnivå. Genom att systematiskt finna och eliminera
problemets rotorsaker kan problemet lösas för gott. Tyvärr förefaller skolvärlden
vara full av systemlösare som angriper problemens symtom, utan att förstå dess
bakomliggande orsaker ( tex mobiltelefonförbud, etc )
Detta resulterar vanligen
i ett ständigt fixande där problemens symtom – man fixar till det tillfälligt, medan
dess bakomliggande orsaker består och inte allt för sällan växer. Man kan likna agerandet med att äta
smärtstillande medicin om man har ett benbrott. Det kanske lindrar symtomet en
stund men löser inte problemet som med stor sannolikhet dessutom kommer att
förvärras. God problemlösningsförmåga leder förutom till fina resultat i de flesta
fall även till kostnadseffektiva lösningar, medan symptomlösande fixande blir
väldigt ofta i slutändan oerhört kostsamt. Men det tar tid och är en
långfristig process. Detta ska alltid kopplas ihop till en helhet – man löser
inte ett problem om man inte ser detta problem i ett helhetsperspektiv i en
organisation.

Välfungerande problemlösning kräver kunskap om
relevanta analyser och -verktyg. Mycket kritiskt är att lära sig noga studera
symtom och formulera problem. Utan en väl genomarbetad och avgränsad
problemformulering, kartläggning av alla arbetsprocesser är förutsättningarna
att lösa ett problem vanligen dramatiskt mycket sämre. Detta särskild när det
handlar om ungdomar och elever som är olika. NPM eller Lean som används i många
organisationer – passar inte i skolan – tänk heller Servicemanagement från
besöksnäringen – som bygger på resultat och höjd kundfokus.

Att noga undersöka och skapa förståelse för problemets
bakomliggande process, som utgörs av arbetsprocesser, styrprocesser men
särskild av mjuka värden som är basen i servicemanagement, är att beakta
problemet och dess lösning utifrån ett elevperspektiv samt göra dess effekter
mätbara i form av väldefinierade arbets- och styrprocesser, detta är dessutom centrala
delar i problemlösningsarbetet. Framgångsrik problemlösning kräver i många fall
även experimentella och verifierande tillvägagångssätt för att säkra
lösningarnas funktion och effekter.

Förutom kunskap och metodik handlar orsaksanalys
enligt min erfarenhet mycket om kultur. Många organisationer har idag gott om
vanor och beteenden som uppmuntrar ett fixande och trixande där snabba
lösningar på symtomnivå är i fokus. Allt för ofta uppmuntras och belönas
kortsiktigt symtomlösande och ”brandkårsutryckningar” mer är systematiskt
förbättringsarbete som tar tid.

Chefer efterfrågar ofta lösningar och söker
”lösningsorienterade” människor istället för att medverka till att tid och
energi läggs på att sätta i sig själva i verksamheten och dess vårdag ,och formulera de problem som hindrar
verksamheten från att nå sina mål. Därför krävs ofta en påtaglig utveckling av
både ledarskap och medarbetarskap, samt en generell höjning av förståelsen för
systematiskt förbättringsarbete i hela verksamheten, Det är bra att ta in ibland utomstående som inte del av lösningkulturen.

Jag upplever dock att det allra viktigast är att
säkerställa sunda chefsbeteenden där det ledarskap som utövas på alla nivåer i
organisationen är gediget grundat i förbättringskunskap, där i man särskild i skolan
alltid ska utgår från forskning, vetenskap och beprövad erfarenhet. Analys och Reflektion av alla data/fakta är den viktigaste vetenskap, som visar tydlig – resultat, trender, tecken utfall. Skolan
jobbar med mjuka värden – där arbetet ske i klassrummet – allt annat är
stödfunktioner som ska stödja detta lärande, därav är det viktig att dessa
fungerar och att alla som jobbar med dessa stödfunktioner – ta bort sitt
tänkande ” att styra”, utan att ger funktionellt service till dessa som finns i
klassrummet. Ju mera fokus och resurser man lägger där – desto bättre blir
resultatet. Det handlar mycket lite om verktyg och resurser – utan mera om tillit till professionerna och deras kunskap. Men detta med kraven att dessa professioner är självkritiska, analyserande och beredd till att utifrån utfall och reflektion driva utveckling och förändring. Även politiken bör tänka om i sin reformiver att ändra allt utifrån symtom och inte utifrån orsakerna.
Det är särskild viktig att fokusera på olika omvärldsfaktorer som påverkar lärande och sätter allt i ett kontext. Fokusera men enbart på sitt ämne kan det lätt blir ett akademisk tunnelseende – där man glömmer att man är en del i helheten.« PreviousNext »