Blog Image

Creative-Cuisine

om allt i världen

Denna sida privat och uttrycker endast min personliga tanker och åsikter. Det kan gäller Mat och vin, samhällshändelser eller något som jag tänker på just nu.

Sverige – trumpism tar över

Politik Posted on ons, mars 31, 2021 10:00:22

Vad händer i landet Sverige ?

Den politiska pajkastningen är påtaglig, i sociala medier men även i ”gammal media”. Tydligen har partierna lärd sig av det sista två valkampanjer i USA – något som är helt förfärlig.

Vad handlar egentligen Politik om?  Ju en vision med Innehåll och ideologi. Den sista stora ideologen har varit Olof Palme. När jag lyssnar idag på Palme så förstår jag varför särskild socialdemokratin (och politiken i stort) är långt från glansdagarna. Tydlig politik, tydliga ställningstagande, tydlig socialism – inte ängslig liberalmittensmörja för att komma överens och behålla makten.

Det är ju lättare att kommunicera One liners på sociala mediekanaler – som är inövade och framtagen av kommunikationsavdelningar – än att föra en innehållsmässig ideologisk djupgående debatt. Vi kanske har det politiska partiföreträdare som vi förtjänar – twittrande politikbroiler uppfostrade i partiernas broilerfabriker, den nya adeln som inte har kontakt längre med den verkliga världen – genom att det driver enbart sina särintressen.

Jag skulle önska mindre pajkastning och mer berättande om det samhälle man strävar mot, ett tydligt ställningstagande och en tydlig agenda för framtiden och för det utmaningar vi har i samhället. Men för detta behövs det andra kompetenser än att kunna twittrar oneliners …………………

Vi pratar just nu mycket om hoten mot demokratin – Det finns antidemokratiska rörelser till vänster, till höger och i religiös fundamentalism.

De är alla hot mot demokratin. Men för att de hoten ska verkställas på nationell nivå behövs antingen en omfattande folkrevolution (mycket osannolikt där behövs en folkarmé) eller en tillgång till samhällets maktmedel. För en ändring av samhällets maktmedel (grundlagen och regeringsformen), krävs att riksdagen fattar två beslut med likadant innehåll och att det hålls ett allmänt val mellan de två besluten. Efter det första beslutet ligger grundlagsförslaget som vilande. Det andra beslutet fattas sedan av den nytillträdda riksdagen. Tanken är att demokratin ska skyddas, folket ska avgöra.

Religiösa fundamentalister är ett stort hot mot demokratin på lokal nivå. Det måste bekämpas. Men de har inte något stöd i varken breda folklager eller i samhällets maktsfär.

Alla partier har också spelat SD rakt i händerna genom att successivt höja tonen mot varandra på ganska fjantiga meningsskiljaktigheter, och hellre pratat om andras tillkortakommanden än sin egen vision.

Det just i avsaknaden av en egen vision och ideologi som förankrad bland folket som saknar – det finns ju bara oneliners man kan kommunicera tyvärr.Pandemin visar tydlig bristerna i samhällsstyrningen

Politik Posted on fre, mars 26, 2021 10:12:52

Perspektiv på styrning utifrån olika länders historik och kultur

Den pågående Pandemin blir som en Spegel för samhället – denna Spegel av samhället visade nu under Pandemin tydliga styrkor och svagheter. Vanligtvis när allt är normalt – skrapar man bara lite på ytan av utmaningarna och bristerna – nu under pandemin ser man djupliggande brister.

Historia, Nationalkaraktär och inövade mentaliteter är viktiga faktorer om man vill förklara hur olika länder reagerade och hanterar denna pandemin.

Israel som vi lovar nu utifrån sin framgång med vaccineringen, hade i början av pandemin inte någon kontroll över händelserna. Utifrån den katastrofala starten ser vi nu en fantastisk final, men detta kan vi förklara med Landets psyke.  Vårdagen i Israel har alltid varit fullt av stora utmaningar och stor individualism, detta gjorde det svart att medborgarnas lydde reglerna i början. Men samma Individualism blandad med en otrolig viljan att överleva – och medvetenhet och vana att hanterar kriser gjorde att man lyckades. Detta land som är otrolig öppen för ny teknik och vetenskap, såg tidig potentialen i Pfizer vaccin och hade inte några tveksamheter att vara ett testområde för den godkända i vaccinen mot att man lämnar över hälsodata. Israel har lärd sig att ta risker -men kalkylerad.  

I  Tyskland gick det annorlunda. Via en tuff Lockdown under förra våren hade man en mjukstart och via detaljreglering tex det har varit förbjuden att sitta på en parkbänk och läsa – men tillåten att stå upp i det fria och läsa. Tyskland har alltid haft en positiv syn på solidarisk ordning – samt lydnad till staten och order från oben. Brukar kalla det preussisk gen hos tyskarna – lydnad ueber alles. Detta gjorde att man med byråkratisk detajlkontroll och en tydlig påföljdstruktur (böter och straff) kunde hanterar spridningen av Pandemini i början av 2020. Denna byråkratiska hantering blev sedan till ett problem – när det gäller uthållighet, protester från folket, ingen långsiktig plan och särskild när det gäller att köper in Vaccin.

Att köpa in vaccin och att organiserar fördelningen blev ett problem – utifrån den byråkratiska styrningen. EU – det stora maktmedlet för Frankrikes och Tyskland byråkratiska förvaltningstänkandet, vilde att man följer det byråkratiska mönster och strukturer som finns. Att ta fram en nödtillstånd för vaccin som USA, Kina, Israel och Storbritannien gjorde, fanns inte i EU byråkraternas fantasi. I ett organiserad EU eller EUROPA rätter man sig efter föreskrifter och byråkratiska processer inte efter krisbehoven.

Bryssel tar aldrig några risker – genom att det finns 27 medlemmar som ska vara överens. Där blir det aldrig någon kreativitet eller lösningsfokusering på kort sikt – utan man kan konsten att reglerar – inte utvecklas. När USA skapar Silicon Valley – så skapar EU GDPR. I nuvarande Pandemi är det lättare att komma överens om ett Exportstopp för vaccin – än att skaffa tillräcklig med många doser vaccin.

Det svenska politiska systemet trodde utifrån var historik att alla människor tar ansvar för samhället med viss preussiskt disciplin, och att detta skulle det räcker med bör och inte ska. Men sanningen att vi har blivit lite mera av ett Israel med med den stora skillnaden att vi inte kan hanterar kriser. Sveriges förvaltningsmodell har tidigare inte fungerar i kriser – men fungerar väl i normalläge där det inte krävs beslutskraft och modiga ställningstagande. Inte konstig för ett land som inte har varit i krig sedan 1800 talet……..(bra – men historien styr)

Tilliten och strävan att göra allt i samförstånd med EU har gjord för att vi i Sverige har blivit ännu mera styrningslösa är förut – genom att vi litar på EU och anpassar oss till denna byråkratin som inte kräver någon ansvar.

EUs egen självsäkerhet att man har rätt modell för styrning av 27 länder – är fortfarande stor ,trots misslyckande under flera kriser – men det fungerar ju som pengamaskin för att erhålla bidrag och stöd. I Nuläge har Brexit varit för Storbritanien varit en lyckoträff för att kunna agerar själva ,utan att tar hänsyn till EU- byråkratin.

Men sammanfattningsvis kan jag konstaterad att varje land har det politiker som det förtjänar. Merkel i Tyskland och Marcon i Frankrike agerar balanserad eftertänksam (EU anda)mot en agil Johnson från Storbritannien. Löfven i Sverige agerar utifrån den politiska tradition vi har – ej ministerstyre utan ansvaret ligger på myndigheterna och vi rättar oss efter EUs – regler och byråkratin, utifrån EU samförståndsandan. Bara inte ta ton, vi är diplomater och vi vill inte göra fel – och alltid har någon att skylla på efteråt.

Alla beslut från olika länder och politiker under pandemin speglas av landets politiska tradition och karaktär.  Visst spelar det någon roll om det sitter Trump eller Biden i Vita huset – men båda är influerad av vad historikerna Fernand Braudel kallar ” longue duree” det långa linjer av politiken i landet – det viktig att visa handlingskraft.

Av alla atta vacciner som EU beställde i November 2020 är det endast fyra godkända, varav en beställdes i större volymer.

Det tre andra som är godkända köptes i Juni 2020 i stora volymer av Israel, USA och Storbritannien.

EU med sin byråkratiska effektivitet, regleringsfokus och sina egna maktfokuserade byråkrater egensinnighet kommer kostar tusentals människor liv under 2021. Vem kräver ansvar – ingen alla 27 länder ”köps till tystnad” via rekordbidrag.Partistrategerna tar över debatten – det finns ett tydlig syfte med alla utspel

Politik Posted on fre, mars 12, 2021 11:29:30

Spel för gallerierna inom politiken eller kampen om väljarna

Utspel efter Utspel kommer nu i rask takt – väl avvägda yttringar där man måste lyssna noggrant på det små nyanserna i uttalanden och tittar särskild på ordens innebörd – det är ju en stor skillnad att samtala, samarbeta och samverka eller har en gemensam politik. Ingen vill låsa fast sig till något. Man vill har ryggen fritt inför efter valet.

Varje parti har sina egna partiprogram och värderingar som förankras via partikongresser och som har föreslagits av expertgrupper eller partistyrelsen. Sedan finns det partier där ideologier styr mera än behoven i samhället – där är det viktig att täcka över dessa så att dom grundläggande målen inte blir synlig – man sminkar budskapet och mediala utspel. Om man vill granskar noggrant är det av fördel att kollar på ungdomsförbunden som står för framtiden, där politiker plockas ifrån och där mediaavdelningarna inte ännu satt munkavel på medlemmarna.

Nu ser vi på L och deras utspel att samtala –men den liberala värdegrunden försvinner inte med att samtala – men L väljare känner sig inte bekväma med att vara stödhjul till S. Så där hoppas man att kunna erhålla gamla C röster som inte vill har ett samarbete med S som C som enligt sin partiordförande eftersträvas och som S självklart välkomnar.

Sedan har vi C som kanske tappar väljare till L – men genom att det säger nej till SD kan de kanske erhåller väljare som tidigare valde M och inte vill samarbeta med SD, om det kan leva med ett samarbete med S .

Sedan har vi M som tänker kunna samtala och samverka i olika frågor med SD hoppas därmed att erhålla C väljare eller mera moderata väljare från SD vissa sakfrågor har det ju en gemensamt utgångspunkt ………lockar SD väljare

Och så kommer vi till KD som både tänker sig kunna erhålla väljare från SD och M för att man stödjer samma konstellation. En alternativ även för S och C väljare som tycker att dessa partiers migration politik är inte acceptabel och där hoppet över till SD eller M är för stor.

När vi kommer till SD fortsätter det att hoppas att erhålla ytterligare röster från gamla S väljare som även där är inte nöjd med S i frågor runt migration, brottslighet och där M inte någon alternativ. Men SD kan även tappar väljare till M som i vissa frågor har samsyn.

Nu kommer vi till V Vänsterpartiet som ser en stor potential att hämta ännu mera väljare från S – som idag bedriver inte en socialdemokratisk politik utan har av C och L tvingats att bedriva högerpolitik. Men glöm inte bort förtroendebonusen från förra partiordföranden och hans retoriska kunskaper som täckte över mycket av extrema åsikter i partistadgarna och hos ungdomsförbundet.

MP är ett parti som har tvingat S  särskild i Migrationsfrågor i en hörna som det inte vill vara – genom att detta tappar S väljare till höger – Miljöpolitiska särintressen som är bra tänk men inte pragmatisk har inte en stor förankring i befolkningen särskild inte i glesbygden och där även andra partier med mera pragmatiska lösningar på miljön ligger förre. Dessa utmaningar gör att man inte äger Paradfrågan längre ensamt – inte ens Greta kunde ger ökad förtroende. Här finns även potential att hämtar tacksamhetsröster från tidigare nyanlända.

Nu kommer vi till S som har tvingats att bedriva högerpolitik utifrån överenskommelsen med L och C. Arbetsrätt, Migrationsfrågan, LAS, arbetslösheten är områden där man har tvingats kompromissar och därmed inte längre företräder arbetarnas intressen. SD och V har tidigare tagit väljare, och detta kommer fortsätta så länge S inte har skapad sig ett förtroende igen hos sina gamla väljare. Även misslyckanden under Corona kan spiller på S. Att partier inte har ett eget miljöpolitisk program kan vara ett hinder att attrahera unga väljare. Därför är det viktig för Sveavägen 68 ser till att brunmåla M i hoppet att borgerliga väljare väljer C som kan ses som en ny koalitionspartner för att behålla makten – det är även viktig att förminska MP för att komma bort från tvångströjan inom migration inför 2026. Kan S agerar för att vinna tillbaka sin väljare från SD ? S levde tidigare från den äldre generationer – och genom sin lobbyarbete och inkluderad av stora tidigare invandrargrupper i partiarbetet finns där ett potential – en så kallad tacksamhetsskuld.

Som ni ser handlar allt om taktik och strategier – där man redan börjar agerar för att fokus – tyvärr inte via politiska visioner och lösningsfokusering på det stora utmaningar – utan via att smutskasta varandra försöker hämta hem röster

Alla partier bör istället agerar för att återvinner väljare som vandrat under det sista åren till SD – och slipper allt pajkastning. Politiken är möjligheterna arena om man har förtroende hos medborgarna gör det. Hur man än gör så kommer SD blir en faktor om ingen agerar ..« FöregåendeNästa »