Blog Image

Creative-Cuisine

om allt i världen

Viktiga och intressanta händelser och tankar som är av betydelse för mig

COVID 19 – Varför är det på detta viset – samhället och ansvarsfrågan

Trender och Framtiden Posted on Thu, May 28, 2020 10:38:31

Bakgrund – Varför är det på detta viset

Den nuvarande Coronakrisen visar upp svagheter och underliggande agendor från människor, samhällen och systemen. Denna demaskering är skrämmande och gör mig orolig. Denna Coronakris som kräver ansiktsmasker, tar fram sanningen över samhället tydligare, intensiv och snabbt när man tar bort själva åsiktsmasken.

Genom Coronakrisen kommer tidigare under ytan liggande mönster lätt fram. Den största upptäckten som blir mer och mer tydlig att ej reglerad kapitalism är inte livskraftig. Ännu en gång visar en kris hur känsliga det globaliserade ekonomier är.  2001 efter 11. September, 2008/2009 efter finanskrisen och nu 2020 nu vid Corona. Under alla dessa kriser behöver alla ekonomier massiv hjälp av staterna. Men mellan dessa kriser kräver företrädare och ledare mindre regleringar och mindre skatt eller vill helst inte betalar någon skatt alls. Det är absurd att särskild efter Bankkrisen – att politikerna villde ännu mera vill slimma staten och lämnar över allt fler uppgifter och ansvar till den fria marknaden utan minsta reglering.  Marknaden reglerar detta – mantra. Nu är jag inte emot kapitalism – men för mycket kapitalism är lika dödlig för ett samhälle än för lite kapitalism. New Public Management och ekonomiska effektiviseringar är huvudsyfte – inte kort och långfristig kvalitet och medborgarnytta. Hög utdelning och minskade reserver i företagen är dödlig för alla – det är en värderingsfråga för aktieägare eller företagare – om man tittar på långfristig eller kortfristig perspektiv.

Nu ska vi inte göra kapitalism för syndabocken för konsekvenser av en pandemi – med Marx ideologi skulle vi inte haft den välstånd som vi har idag. Dagens Coronademaskering av samhället – lyfter fram igen konservativa och socialdemokratiska argument –  ” vilka ska betala detta” ” väljarna skulle inte acceptera detta” ” Det här går inte” – Det blev tydlig nu under Corona att den politiken har präglats av populistiska och mediala prioriteringar och inte av möjligheter. Man kan tala om att i samhällets liberala demokrati under det sista två årtionden, bedrevs det mera en politik att skjuta ifrån statens ansvar till andra – än att tittar på möjligheter och en vision för en bättre framtid. Det har tydligen inte varit ett problem att under några dagar plockar fram miljardbelopp för att rädda nuvarande samhället med dess brister – men varför fanns dessa belopp inte tidigare för att bygga framtiden ?

Nu lite mera över Corona – men balanserad

Covid 19 är ett virus som är annorlunda än alla pandemier vi hade tidigare. För att hitta rätt motmedel eller strategier att bekämpa detta virus behöver man veta, forska, analyserar och har tillgång till relevant data. Detta tar tid – trots alla forskare jobbar dygnet runt (vem som gjorde rätt vet vi i framtiden)– men politiken och även vi själva har inte tid det vill visa handlingskraft helst igår. Den enda stat använder det strategier som har fungerat tidigare vid andra viruspandemier som SARS etc. och tänker till hur samhället påverkas. Andra gör en lock down totalt utan fakta mera av rädsla, eller att man tror detta är rätt. Varje land är olika i sin kultur, struktur och mentalitet – så blir även strategierna därefter. Kineserna tyckte i början att det handlade om en lungsjukdom – därav en fördröjning innan som stängde in hela befolkningen i Wuhan flera veckor- utegångsförbud samtidig som Österrike särskild Ischgl visste om konsekvenser, men tänkte bara på pengar. Ingen vet vem som har rätt det ser vi i framtiden om kanske 1 år – när vi har relevant underlag.

Alla gör vad man tycker är rätt strategi utifrån tidigare erfarenheter eller kulturella betingande behov, men ingen vet vad som är rätt för vi har relevant helhetsbild, utfall och data som forskarna kan jobbar med. 

Svenska statens styrning

Sedan vet många inte hur den svenska staten styrs – Myndigheterna är inte fristående, det kan ta fram förordningar ( som ska beslutas av staten) eller allmänna råd – men dessa myndigheter har inte någon makt. Det styrs efter lagen och regleringsbrev med uppdrag från regeringen. Det bra att vi har expertmyndigheterna i Sverige utan politisk agenda. Det kan även lämnar fram utredningar där regeringen bestämmer hur man ska går vidare. Till Exempel har myndigheterna i rapporter tidigare varande för beredskapen av medicinsk material, bristande kvalitet inom äldrevården eller antal intensivvårdsplatser …………men detta ger ju inte mera röster och kostar pengar…..För mycket av ekonomisk perspektiv……

Men alla visste om riskgrupperna – multisjuka och äldre, men inte alla länder har varit förberedd – där särskild inte Sverige där ca 75 % av alla döda är äldre, som hade tillgång till hemtjänst, äldreboende eller särskilt boende. Men vi hade ju andra influenser tidigare……….Myndigheterna i sin övertygelse att man kan hanterar det basala hygienregler på dessa ställen rekommenderade enbart ett besöksförbud.  Ingen kunde föreställa sig hur dålig rutinerna efterföljdes, hur ledning och styrning saknades, bristen på kompetens har varit – och själva arbetsförhållanden för det timanställda medarbetare som gjorde allt. Avsaknaden av läkarkompetens(telefonmöten eller besök ibland) eller en sjuksköterska på 100 äldre – är ett tydlig bild att svensk äldrevård har en katastrof. Där finns ett systemfel – något som Socialstyrelsen påpekade sedan länge i sina rapporter till regeringen – detta visste även vi som har äldre anhöriga. Skönt att IVO ( som egentligen ska bara reagerar på anmälningar på egen initiativ göra nu en egen granskning – med katastrofal  men förväntad resultat). Äldre är många väljare – som säker kommer göra sig ännu mera hörd i nästa val.

Allt handlar som vanlig om pengar eller slipper ansvar och problem. – Staten friskriver sig ansvaret genom att ansvarit för primärvården delegeras till regionerna, men vård och omsorgtill kommunerna för äldre. Köer, personalbrist, låga löner – bristande kapacitet och brist på kommunikation och bra ansvarsprocesser är konsekvensen – som betalades nu med över 3000 döda äldre.  Vems ansvar är detta?   Ju vi alla har en del av ansvaret – vi vill betala mindre skatt – så skattepengar används till andra prioriterade områden som är populistiska och ger partierna mediautrymme. Kommunerna vill skryta med låg kommunalskatt – pratar bara om effektiviseringen av omsorg via kostnadsbesparingar som drabbar både kommunala och fristående aktörer.

Vi måste kortfristig och långfristig bygger om sjuk, vård och omsorgssystem – och staten måste tar det övergripande ansvaret, utöver tydlig ledning och styrning – som även följs upp – Jag brukar säger bestämmer VAD och ser ATT man följer direktiven – något som är statens huvuduppgift. Det ska inte vara så att regionala och lokala politiker tar ansvar över människors chanser att överleva – man kan inte Liv och Död låter vara beroende av ekonomiska kalkyler. Sedan kan det finns varianter av HUR man löser detta eller VEM som löser detta. Men ansvaret ska har Staten – en huvuduppgift.

Vi behöver ett sjukvårds och omsorgssystem som hänger ihop, som är adaptiv och som även klarar av extremsitutationer som COVID 19  även i framtiden, där även Beredskapen ingår – detta är en statlig uppgift.Äldre och Äldre- Äldre vem bär ansvaret

Trender och Framtiden Posted on Sat, May 16, 2020 11:51:23

Nu under Coronakrisen har vi sett konsekvenserna av nerskärningar inom äldrevården, men även att vi blir äldre och äldre och därmed har ett större behov av vård och omsorg särskild inom gruppen “äldre-äldre” som har blivit ett nytt begrepp.

Under det sista tre åren gick tre av mina närmaste släktningar bort. Min mor 87 år gammal i Tyskland, mina svärföräldrar 85 år och 87 år ( där hon det sista fem åren har varit dement och inte närvarande. Tur att det dog innan COVID 19. Min mor i Tyskland dog i följderna av ett benbrott – lårben halsen – där alla insatserna gjordes och där hon hölls vid liv längre än det behövdes – efter att sjukvården upptäckte ,att hon hade en privat sjukförsäkring (all inklusive). Curt min svärfar pysslade om sin fru så länge han kunde och brydde sig inte om sin egen hälsa – han dog efter hans fru blev inlagd på dementhem som ett paket. Elsie blev ett paket inom vården tills hon dog. Vad vill jag berättar med detta ? Ju det pengarna som styr – vi i Sverige där kommunerna har ansvar för äldrevården har missat att äldre blir äldre och har större behov ju längre man kommer upp i ålder – vård och omsorg blir mera krävande och komplicerad – där räcker det inte längre med en glad, villig men lågutbildad personal som har språksvårigheter och en ansvarig sjuksköterska på 90 personer. Behovet i framtiden kommer bara blir större – och taktiken hittills har varit att det äldre ska stanna hemma så längre som möjlig och vården ska kommer till hemmiljön. Bra tänkt – men när det en stor personalbrist samt att alla kommuner har att kämpa med effektiviseringar blir det inte bra. Vård och omsorg för äldre kostar om man ska har välutbildad personal och en hög tillgänglighet. Denna gruppen hörs ju knappt i debatten – det har genom hela sitt liv kämpat och lyd stat och kommun.

Många anställda inom vård och omsorg har i grunden kanske enbart en undersköterska utbildning, men det flesta har ett nivå som vårdbiträde, där bakgrunden oftast har varit en snabb SFI utbildning och några vårdkurser ( har själv varit ansvarig för detta och skäms idag). Dessa hjältar vill göra det bästa har stort empati och ambition – men det räcker inte. Det flesta är timanställda (just in time när det behövs) och är beroende av dessa timmar för sin överlevnad, att sjukskriva sig för en liten förkylning är inte att tänka på. Sedan har vi pengar – det är varje kommun som betalar för äldrevården eller har det så kallade huvudmannaansvar – som betyder att kommunerna är ansvarig för vård och omsorgen – även om det är en privat anordnare – genom att det även betalar för kostnaderna.

Under det sista årtiondet har kostnaderna för äldrevården inte täckts av ersättningen – alla behövde effektivisera. Läkare kommer vara på plats när det finns det ett akut behov och är oftast en extern konsult, bara en ansvarig sjuksköterska. Timanställning och särskild vid hemtjänsten en tidspress och olika personer varje dag är standard. Lovorda idag det företag som i vissa kommuner låg när sin verksamhet – genom ersättningen inte räckte för att genomföra god vård. New Public management – har tagit över som inom andra områden, det handlar inte om människor utan hur produkten hanteras på effektivaste sätt, oftast planerad av expertkonsulter utan koppling till vård och omsorg. – jag har skrivit förut om detta.

Resultat blir som vi ser nu inom äldreomsorgen – personal som vill – har inte fatt någon kompetensutveckling, det finns inga lager eller beredskap för hygienprodukter (masker etc.) man har slimmade organisationer och viktigast av allt – avsaknaden av kompetent styrning och ledning – samt kvalitetsinspektioner från kommunerna. COVID 19 har dessa stora brister som har funnits det sista 15 åren, lyft fram i ljust – utan COVI 19 hade det äldre väl dött i någon annan sjukdom kanske och vi har sagt – hen har blivit gammal………

Undrar hur alla ansvariga kommunala politiker eller före detta politiker mår i dessa tider när 75 % av Sverige döda i COVID 19 har varit äldre och äldre-äldre ? Och där det flest borde i sjukhem eller fick vård i hemmet, som det ansvarar för.

Det är inte Folkhälsmyndighetens fel – som påpekade ovanstående situation – att man inte trodde att det har varit så illa – och där bristerna fanns till och med i det enklaste hygienhanteringen. Kanske Socialstyrelsens som skulle har lyft frågan högre – men som sagt det fanns inte något politiskt intresse det har ju inte varit medial.

Blir ledsen och rent av förbannad över systemet – och att det som drabbas är det som byggde upp Sverige.Gastronomin efter Corona

Mat och Vin, Trender och Framtiden Posted on Tue, April 14, 2020 13:56:28

Gastronomin och Restauranger efter Corona

Det är bra att många kockar och gastronomer utmanas av Corona och tänker till i denna kris, över händelser som annars inte berör dom. Det inte är fel att många blir riktig kreativa och erbjuder nya koncept och format för att serverar sina rätter, något som det har inte kunnat tänka sig förr. Jag räknar med att vi först när vi har ett vaccin kan andas ut inom Besöksnäringen, och kreativiteten kommer att ökar när utomhussäsongen kommer igång.

Vad händer sedan när krisen avtar – men människor är fortfarande tveksamma att blanda sig för mycket i samhället. Jag tror att vi kommer har kvar relativ länge olika restriktioner, att har avstånd mellan bord och mindre antal gäster som är samtidigt i lokalen. Företagen bör redan nu planera för att minimera risken för gästerna i framtiden.

Särskild bör man beakta konsekvenserna för toppgastronomin som har speciella processer – både i Service och köket.

Serviceperspektiv-  I enkla restauranger har man inte många ” handgrepp” eller service moment hos gästen. Men inom  toppgastronomin är många personer inblandad i upplevelsen från ankomst av gäster och många moment som behöver närhet till gästerna. Beställningen – dialogen – vinval -byte av många bestick, tallrikar och glas. Att lyfta in och ut tallrikar, trancherar, lägga upp maten, dekanterar vin, samtal med gästerna om vin och mat. Det är många moment där man närmar sig gästerna och har inte en rimlig avstånd. Många av dessa restauranger har även idag få bord – att minskar ytterligare är inte möjligt.

Hur blir det med restauranger där gästerna sitter i köket eller på en bardisk där kockarna lagar maten framför gästerna – även Sushirestauranger. I Topprestauranger finns ju även många kockar och anställda, hur säkerställa krögaren att dessa inte är smittad utifrån det inte har några symptom? Ska vi tillbringa flera timmar i samma rum med dessa långa avsmakningsmenyer. Även i framställan av en tallrik i köket är oftast flera personer involverad – finns det andra vägar –  typ familjestyle där man ställer fram olika kärl – och gästerna tar själva…………Kan beställningen och menydialog göras klar innan via Skype eller Facebook för att undvika kontakte?……Speciella tider för äldre i riskgrupperna ? -Många utmaningar där vi måste hitta rimliga lösningar.

Det kommer att vara extrem viktig att kunna visa för kunderna hur man jobbar med riskeliminering tex smittskydd – både gäster emellan men även mellan gästerna och det anställda. Det är en utmaning att varje steg från ankomst till avresan ska belysas utifrån smittskyddsperspektiv – både processer hos gästerna – men även intern vid Mice a place eller backoffice…….Hur kommer nattklubbar – barer fungerar – eller självserveringar vid lunchen. Det kommer säker uppstår en ny yrkesgrupp som på uppdrag av besöksnäringen gör dessa riskanalyser för att sedan kunna säkra alla flöden………..oftast ser man andra saker när man kommer utifrån.

Vi behöver även ser över själva hur man strukturerar besöksnäringen via ni ekonomisystem och ekonomitänk – för att skapa bättre lönsamhet och ett buffert i företaget. Nästa krisen kommer säker – det kanske dags att tänka helt om och lära sig av andra branscher. Vi har tid nu att tänka till och analysera, reflekterar och tar nya tag – när vi överlever – Glöm ej att tänka rekonstruktion……..och undvik att satsar privata pengar. Lycka till.« PreviousNext »