Blog Image

Creative-Cuisine

om allt i världen

Denna sida är privat och uttrycker endast mina personliga tanker och åsikter. Det kan gäller Mat och vin, samhällshändelser eller något som jag tänker på just nu.

Många tycker till och vill bestämma men har inte koll på verkligheten

Arbetsmarknadspolitik, Politik, Trender och Framtiden, Utbildningspolitik Posted on mån, juni 24, 2024 16:10

Inom många områden – tycker folk mycket och tror att det det vet bäst – men det en stor skillnad att tror än att veta vad som gäller. En klok gammal arbetskamrat och även en jurist – uttryckte sig så där för att kunna förändra och veta inom just nu fokus på utbildningsväsendet- Du bör tittar på lågar och förordningar – deras förarbeten ( utredningar som ligger till grunden för dessa grundläggande lagar och förordningar )- och sedan fråga DIG – Ryms mina förändringsförslag inom ramen för lagstiftningen- där kan en Jurist hjälper Dig med tolkningen. Oftast behöver men inte uppfinner något nytt – utan med rätt användning och gemensam dialog runt tolkningar löser man det mesta.

Varför jag lyfter detta – många tror att kan det kan göra med utbildningsväsendet hur det vill – utan att förstår vem som styr och vem som har ansvar. Även Minister i dessa områden vill gärna skapa sig ett namn och förändra…………..Men när det gäller utbildningsväsendet är det ”HUVUDMANNEN” som bestämmer och styr – det är ägaren av utbildningen – Kommunen eller den fristående aktör. Dessa huvudmän i en kommun ”nämnden” och inom den fristående verksamhet ” styrelsen” har ansvar för att alla deras utbildningar följer gällande lagstiftningen och alla förordningar.

Det styr även förutsättningar för verksamheten – ”resurser” – dessa huvudmän ska skapa förutsättningar för Rektorn för att denna ska genomföra sin verksamhet – det Rektorn som har den pedagogiska ansvaret för själva undervisningen – men det Huvudmannen som styr och skapa förutsättningarna för undervisningen. Det är Huvudmannen som är kommunen som via skattepengar – ger pengar till verksamheten – även till den fristående skola – principen är lika för alla.

Förvaltningar och Rektor kan fattar olika beslut inom sina verksamheter – utifrån en av Nämnden beslutat delegationsordning. Men det ska återrapportera via det ”lagstadgade” systematiska kvalitetsarbete och andra uppföljningar resultat och utfall till nämnden varje år. Det ända Staten med Minister kan påverkar det att ger så kallade riktade statsbidrag för ett område ( just nu skolböcker). Men det ända lärare som är pedagogisk proffs utformar sin undervisning själv – utifrån det förutsättningar den erhåller av sin huvudman. Skolverket ser endast till att skapa ett regelverk som man bör följer – ( inte ska) och Skolinspektion kollar att man följer skollagen och alla förordningar som Riksdagen har tagit fram ( ska). Samt att huvudmännen följer upp utbildningens resultat, analysera detta och gör förbättringar – kanske genom att skapa bättre förutsättningar.

Om till exempel en utbildning går i underskott – för få elever, för stora lokaler, för mycket personal eller annat så är det HUVUDMANNEN – NÄMNDEN som fattar beslut om eventuella åtgärder. Ett exempel att en yrkesutbildning med stora lokaler och stora underskott ska ändra sitt upplägg – och lägger mera av den praktiska delen hos företagen eller utformar som Lärling – så fattar nämnden ett beslut. Att går den från tre yrkeslärare till två yrkeslärare och lägger med praktisk undervisning till berörda branschföretag är en rimlig åtgärd – som spara ca 1.2 miljoner kronor.

Rektor, lärare och branschorganisationer har inget att säger till – utan det kan bara via skrivelser eller dialog eventuella påverkar detta beslut via ett programråd om den finns. Det vi medborgare som styr via vara politiska företrädare i nämnderna, det dessa som bäst ska tar hand om vara skattepengar.

Många huvudmän är väldigt duktiga på – och även godtar underskott i särskild yrkesutbildningar – genom att dessa utbildningar är viktiga för näringslivet i berörd kommun. Det dessa kommunpolitiker är mina hjälper som ger ungdomar en chans att lära sig ett yrkes – som gynnar näringslivet – trots att kanske bara 5 ungdomar söker denna kostnadskrävande utbildning som exempel – ger ett ersättning på total 750 tkr – men ni vet själva vad en årslön och lokala kostar – men denna underskott godkänds i demokratisk ordning av politikerna i själva nämnden och kommunen.

Det blir tuffa beslut – särskild i framtiden – när man nu lägger ner förskolor p.g.a av brist på barn – nästa steg är grundskolan och gymnasiet – antal ”ungdomar” kommer att minska med 30% fram till 2035. Dessa politiker har det inte lätt – på enda sidan täcker underskott och att höjer skatten – på andra sidan effektivisera och lägger ner enheter och utbildningar. Där blir det kanske även fråga – vad är viktigare att finansierar underskott för en Bageri eller kockutbildning eller finansiera underskott i en Transport – Motor – Bygg utbildning.

Lösningen som jag ser är att fler och flera praktiska utbildningsmoment behöver läggas över på Företag som har en god kvalitets och anställningsbehov – som tar sitt ansvar för den egna framtida kompetensförsörjningen. Där krävs det ett om tänk när det gäller inflytande, samarbete i relationer särskild mellan det lokala och regionala arbetslivet och utbildningarna – för att hittar gemensamma lösningar. Det är inte en fråga för byråkraterna i nationella organisationer – det kan bara stödjer processer och hjälpa till med struktur – men inte styra – det gör vara demokratisk valda politiker i det olika nämnder.Funderingar innan ledigheten

Arbetsmarknadspolitik, Politik, Trender och Framtiden, Utbildningspolitik Posted on lör, juni 22, 2024 12:10


Innan ledigheten tar över har jag några funderingar utifrån kompetensförsörjnings utmaningen de närmaste 20 åren. Vi vet att värderingar ändras och att den nya och framtida generationer tar inte ett arbete för sysselsättningens skull – utan för att den ska ger ett mervärde och att man kan utvecklas. Nya branscher och arbetstillfällen uppstår som är intressantare än det gamla yrken. Och dessa ungdomar har tiden med sig – det har en valfrihet i kompetensförsörjningsbristens tider. Antal ungdomar som kommer att väljer en utbildning eller blir tillgänglig för arbetsmarknaden, kommer att minskar med 30 % fram till 2035 ( det är enkelt att kollar upp via antal som föds via SBC ) samt att fler och fler äldre går i pension. Bristen kommer att vara stort – och så ser det ut i hela Europa – tiden där man ”kunde” enkel importerar arbetskraft från EU till enkla jobb är förbi – Ungdomar även i dessa länder är idag välutbildade och söker sig till spännande, kreativa branscher. Där hjälper det inte att vi skapa nya utbildningsformer och utbildningsplatser – man kommer inte väljer dessa utbildningar, om inte företagen på lokal och regional nivå steppa upp och visa vad det är har att erbjuda när det gäller arbetsmiljö, karriärmöjligheter, utveckling med flera punkter. Det kommer inte räcka att centrala byråkrater på organisationer och myndigheter vissa Power Point presentationer om behov och brist på arbetskraft för varandra, deltar i möten och lika varandra på SoMe. Slutar med detta och kom ner från läktaren och verkar på arenan. Varumärket för det olika yrken skapas i lokala och regionala möten, kontaktar och engagemang i företagen. Det de lokala företagen är dessa som skapa bilden för en bransch, det där man ser sina förebilder och deras livsstil. Attraktiva företag, attraktiva tjänster och attraktiva utbildningar som ger många utvecklingsmöjligheter – skapar mervärde. Och fråga Dig själva mera vad Du som enskild företag eller bransch kan erbjuder framtida och befintliga medarbetare – det är basen. Det finns även ett litet tidsfönster kvar för att locka hit välutbildade människor till Sverige. arbetsvillkoren i många Europeiska länder har ännu inte kommit upp i svensk nivå – med vara förmånliga kollektivavtal, finns en konkurrensfördel som vi inte kommunicerar i# Europa. Det finns även en stor potential på alla som är 40 plus – sorterar inte bort dessa – ja vi har en åldersdiskriminering på arbetsmarknaden.
Sedan har vi en stor arbetslöshet i Sverige – men samtidigt levereras mat och produkter hem till oss med folk från andra sidan av jorden……………da är det något som inte fungerar i systemet ( finns fina uppgifter hos Migrationsverket om vilka yrken erhåller tillstånd från tredje land – spännande läsning). Det kanske inte alltid det behövs stora utbildningsinsatser utan kanske en systemförändring för att det lönar sig att jobba.MICHELIN TIPS SVERIGE

Mat och Vin, Trender och Framtiden Posted on mån, maj 27, 2024 10:55

Måndagstips MICHELIN Guide Norden. Blir det en Stjärnregn i Sverige – några nya och nagra uppgraderingar – kom igen

Frantzén ⭐️⭐️⭐️

Aira ⭐️⭐️+⭐️ uppgradering

Fyn+⭐️⭐️ny

Seafood Gastro +⭐️⭐️ny

Vollmers ⭐️⭐️

Aloe ⭐️⭐️? Fram till stängningen – samma nivå

Operakällaren Matsal ⭐️+⭐️ uppgradering

Adam Albin ⭐️

Ekstedt ⭐️

Etoile ⭐️

Signum ⭐️

PM & Vänner ⭐️

Knystaforsen ⭐️

SK Mat & Människor ⭐️

Pontus Tour +⭐️? ny

Nour ⭐️

28⭐️

Sushi Sho ⭐️

Äng ⭐️

Koka ⭐️

Projekt ⭐️

Hotell Borgholm +⭐️? Åter sin stjärna

Persona +⭐️?ny

Retro ?

Vi vet allt Måndag kväll när Ceremoni är för MICHELIN Guide Ceremony for Nordic Countries 2024 är i Helsingfors – förväntar mig några Stjärnor till i Finland. Obs ovan är kvalificerade gissningar – man vet aldrig med Michelin GuideNästa »