Blog Image

Creative-Cuisine

om allt i världen

Viktiga och intressanta händelser och tankar som är av betydelse för mig

Nytänkande eller Katastrof

Trender och Framtiden Posted on Mon, January 06, 2020 11:37:20

Ett årtionde för nytänkande eller blir det en katastrof ?

Jag läste nyårstalet av den finske presidenten som väckte mitt intresse – där påpekade han direkt och osminkad flera av vara utmaningar som vi har. Politiker är idag kraftlösa eller är inte modiga nog att tala klarspråk med sina väljare. Man hör oftast bara floskler som – vi ska vara modig att tänka nytt eller vi behöver lämna gamla vägar.

Vi behöver idag ett nytänkande i historisk större dimensioner – och ser kanske lite tillbaka vad som är felet i vara grundstrukturer i samhället.

När vid slutet av 1920 talet den stora kraschen påverkade världen, kom först många år av massarbetslöshet som följdes av högerregimer och sedan en världskrig, där efter följde ett försök att tänka om till en mer reglerande kapitalism.

  • Bort från den naiva tron att ekonomisk liberalism med sin ursprung i 19 talet till en mera reglerad kapitalsim
  • Bort från stora trust till en mera reglerad marknadsekonomi
  • Bort från Manchester – kapitalism till med skydd för arbetstagare.

Men när vi 1990 drabbades av den nästa historiska crashen som påverkade inte bara dom välutvecklade länder, kom samma frågor som ovan upp igen. Man villde bort från naiv-marknad liberal dogma från Reagan och Thatcher tiden och från den oreglerade kapitalglobalisering. Men då som nu bäddades grunden för högerpopulister from Brexiteers, Donald Trump, Viktor Orban eller Matteo Salvini även SD i Sverige. Men det fanns en skillnad – Historiskt kunniga personer tex US riksbankchef Ben Berneke som stilbildare försökte under krisen stödjer kapitalmarknaden med enorma pengar subventioner samt att alla stater hade sin konjunkturpaket. Konsekvensen blev att vi inte fick en massarbetslöshet, depression eller Deflation – förutom Grekland. Man kunde begränsa följderna.

MEN: ovanstående framgångsrika åtgärder – hade till följd att man inte dök ner och utforskade det djupa orsakerna för krisen. Enbart några små reformer i Bankväsendet fick man fram – som resultat att finansvärlden oreglerad kunde fortsätta som tidigare. Fortfarande sänder Finansaktörer Biljoner av pengar dagligen till varandra via sina skärmar. Fortfarande reagerar finansmarknaden med ett flockbeteende. Fortfarande har politiken inte något svar, när som konsekvens av globaliseringen eller vid införande av nya tekniker – hela branscher och regioner störtar ner i ett ekonomiskt kaos. Under tryck av ekonomiska nyckeltal saknas fortfarande kraften att skapa handlingskraft särskild när det gäller klimat.

Det gamla tänkande sitter kvar. Särskilt när regeringar i utifrån sina ekonomiska tankar ständig behöver korta ner sina utgifter, som de facto har som konsekvens att infrastrukturen kraschar, vi ser det tydlig i delar av Storbritannien eller USA rostbälte- även i Sverige. Detta i sin tur bäddar för missnöjdhet över politiken och trovärdigheten till etablerade partier – som själva sitta fast i sin retorik, policy och partistadgar fram 1920 talet.

Samhället behöver nya visioner utifrån det vad vi har lärd oss tidigare, som som syftar till att lyfta världen framåt med en ny värdegrund i botten. Via nytänkande som bygger på framåtblick och skarpa analyser av nuläget, och hänsynslöshet i bekämpning av orsakerna kan medborgarna orienterar sig ny – särskild om politikerna är orädda och skapar samsyn i världen.

Det finns idèer – men med nuvarande maktstrukturer – är det svart att göra ett nytänkande särskild inom finansvärlden med sina kortfristiga mål och strukturer eller politiker som tänker i nuet och inte för framtiden för sina medborgare. Det fanns något som min stora Idol Ludwig Erhardt lyfte fram

Sociala Marktwirtschaft utifrån detta skulle vi kunna hitta stöd för en Hållbar Markwirtschaft där vi värderar långfristiga hållbara investeringar i framtiden högre än korta klipp…………………(skatter är ju ett bra medel).

Utifrån Australien – som är näst störst kolproducent i världen, och där energi kommer till största del från kolkraftverk som har sin största supporter i den egna statsminister – ser vi kanske konsekvenserna. Exporten av kol går till stora delar till Indien och Kina som bygger mer och mer kolkraftverk……………….tänk om…..

Jag vill inte svartmåla framtiden – människor och samhällen har utvecklats – men vi inne på en farlig väg – vi alla har ett globalt ansvar.2010 – 2020 en liten reflektion

Trender och Framtiden Posted on Fri, January 03, 2020 12:34:02

Ett nytt årtionde börjar – dags för en reflektion

Man vaknar på morgonen i det nya året – och vågen i badrummet känner ingen Dig och på displayen önskar denna maskin Dig ett Gott Nytt År – samt påminner dig att du har ökad din kroppsvikt under julhelgen med 500 gr – tydlig i diagramform ………..självklart finns dessa uppgifter samt rörelsemönster även i den tillhörande app. Nya Tiden

Jo det är en sann story och visar hur vi mer och mer påverkas av digitalisering och informationsutbyte mellan olika maniker och sensorer. Utvecklingen har gått snabbt det senaste tio åren. Vi har blivit mera beroende av all information som vi kan ta till oss, så att vi inte kan släpper vara apparater som ger oss tillgång till all nödvändig data och allt mer skräp. Vi har blivit ”like” ”bling beroende – och många känner sig stressad när det inte har tillgång till en uppkoppling eller vet vad andra gör. Korta rubriker och meningar via chatt eller Twitter styr informationsflödet och lämnar dörren öppen till feltolkningar. När antal följare är ett tecken att att man duger – är vi ute på fel väg. Nu jag är inte emot alla nya grepp, jag själv gillar att lägga upp mina tankar – men har börjad begränsa mig och granskar mycket kritisk alla budsakp.……och jag älskar Facetime – Att har daglig kontakt med mina barnbarn i Lysekil – samt att alla nya digitala redskap underlättar livet för mig, detta gör mig lycklig. Vi har bara sett början  – men glöm inte att stanna upp och tänka till.

Vad har hänt mera

I början av 10 talet hade jag den stora äran att vara med att starta upp en ny myndighet med ett av Sveriges största uppgifter – kompetensförsörjningen. Tänk att få jobba med så många otrolig duktiga arbetskollegor som brinner för utbildningsformen – vi hade många djupa diskussioner och även meningsskiljaktigheter – men alla syftade till det bästa för själva uppdraget – inte för sig själva. Olika sak perspektiv berikade oss alla. Men vi lyckades, tack för den tiden som man saknar i dag ännu mera.

Nästa tjänsten i en kommun har varit något helt annat, förståelse i verksamheten om uppdraget att vi är tjänstemän och vara uppdragsgivare är medborgarna i form av det folkvalda har varit ett utvecklingsområde. Konstnärernas frihet och egna agendor och mål gjorde inte livet lättare– att implementerar styrning från huvudmannen har inte varit populär. Det har varit en ny känsla för mig – och blev mer och mer tydlig att fokusen i tankebanor hos flertal – ”Vad vinner jag på detta – inte vad är nyttan för medborgarna eller mottagaren av tjänsten.

“Jag förre Vi ” – och förståelse att vi jobbar på medborgarnas uppdrag (som via skattekronor betalar oss) har varit svag – men med hjälp av en kompetent chef, en duktig organisation med medarbetarna, nya ledare lyckades vi – Tack

Ett annat fenomen upptäckte jag när några nyckelpersoner högst upp utbytes och den politiska ledningen är ny – anlitades allt fler konsulter som skapar planer och mål – som sedan ges till nya chefer som underlag för att driva igenom detta, utan att verksamheten har varit delaktiga eller att det speglar verksamheternas behov. När man sedan har det största tilltro till konsulter och inte till verksamheter – blir det fel – särskild när man har tidigare haft en öppen dialog och ett kritiskt förhållningsätt med medborgarnyttan i fokus. Jag skulle funderat lite över innebörden det första orden från den nya chefen ” Its a ny sheriff in town” –

Jag har många gånger tänkt över mitt sätt att vara och hur jag ska vara som ledare eller person – jag själv präglades av mina chefer (fick bekräftelse i den socialkonstruktivism perspektiv) och söker mig även till verksamheter där jag kan känner igen följande– ett öppet respektfullt arbetsklimat, där chefer har tillit och där allas medarbetarnas olika kompetenser berikar organisationer. Utveckling – nyfikenhet och ständiga förbättringar ligger mig mycket nära. Där finns det basen för ett agilt arbetssätt som går i takt med tiden och där förändringar är naturligt – alla vill utvecklas och trivas på sitt jobb. Så har man även kortfristiga och långfristiga mål. Man blir ju klokare med åren – med facit i handen kan jag säger – ska man lyssnar på sin magkänsla – du är den som du är i grunden – sedan ska man ju anpassa sig till organisationen – men du har ju Dina grundvärderingar. Jag vet att många i den unga generationer håller med mig.

Jag trivs med människor, Jag har tillit , är rak och ärlig , jag är innovativ, jag tänker om och nytt, vill hittar lösningar, vill alltid göra det bästa för organisationen, ser möjligheter i utmaningar och i offentlig sektor är jag tjänsteman i ett demokratisk samhälle på uppdrag av medborgarna. Jag litar även på människor – och önskar att alla är rak på sak, och värst är ful spel bakom kulisserna och kotterier. Sedan har jag inte ett ”akademisk tunnelseende”, utan sätter allt gärna i ett större perspektiv. En person sade nyligen till mig –  Heinz ibland är en organisation, inte mogen för Ditt ledarskap – du bränner ut Dig, att vara ärlig och öppen är inte lätt.

Samhälle

Mina synpunkter om samhället – finns på en sida från mig www.politiksatips.se

Sammanfattningsvis känns följande orden ganska passande –

Vad kan jag göra för samhället – och inte vad kan samhället göra för mig. Vi alla har ansvar för det möjligheter och utmaningar som vi har och har framför oss, det gäller i nöd och lust.

Påminner gärna om mitt gamla recept:

Ledarskap a la Heinz Glöckler

300 gr Engagemang

150 gr tillit

 1 stk helhetssyn

 5 msk flexibilitet

3 tsk Pragmatism

1 stk Dj-vlar Anamma

 4 krm Struktur

100 gr Visionärsskap

300 gr Coachförmåga

3 dl feedback Förväll Engagemang och Tillit. Pudra över feedbacken. Tillsätt Flexibiliteten efter behov och bryn strukturen försiktigt. Tillsätt Visionärskap och Pragmatism under gemensam röring. Lägg i övriga ingredienser under avsmakning. Serveras företrädesvis med tydlighet.Ekonomin på väg neråt i världen – skräpp valuta Kronan

Trender och Framtiden Posted on Sun, September 29, 2019 16:31:32

Vid den stora valutakrisen 1991 hade Sverige en fast valutakurs. Pengar strömmade ur landet, trots att de svenska räntorna var jättehöga. Utflödet berodde inte, som det ibland påstås, på valutaspekulationer (Soros) utan främst på att företag inte tog hem sina vinster och betalningar. Skälet var att de, på goda grunder, trodde att den svenska kronan skulle falla.

Idag styr marknaden kronkursen och ungefär samma sak händer. Lätt att förstå: Den som säljer exportprodukter i andra länder får vanligen betalt i dollar. Samtidigt måste nästan alla företag importera från utlandet. Därför är det en fördel att inte växla in dollar till kronor.

Jag har tidigare spått att dollarn kommer att kosta tio kr, vilket den nu gör. Eftersom världsekonomin nu är på väg neråt är det sannolikt oattraktivt att äga valuta i ett litet land som Sverige. Troligen kommer kronan att förlora ytterligare.

Nackdelen med den låga svenska räntan är främst att möjligheterna är små till ekonomisk stimulans när lågkonjunkturen slår till. Stefan Ingves fixering vid att vi måste ha en 2-procentig inflation har lett till att Riksbanken tyckt det vara bra med en kronkurs som gör importvaror billigare. Jag menar att de har fel. När Sverige införde 2-procentsgränsen var det därför att Sverige haft en tvåsiffrig inflation och vi skulle sträva efter att minska den. Men det finns en liten fördel att Svenska producerade varor blir billigare att köpa i dessa länder som har dollar eller Euro – svenska företag gör större vinster – men bara om det inte måste köpa i råmaterial från andra länder.

Det är tjänstesektorn och skogsbolagen som är stora vinnare i detta racet – förlorarna är alltid konsumenterna som måsta betala mera för sin produkter men har i gengäld en lägre ränta på sina lånade pengar.

Nästa lågkonjunkturen kommer blir långvarig – genom att stora länder i EU som Tyskland, Frankrike samt Brexit England förväntas tappa fart – och länder med stora behov östeuropa, Italien, Spanien, Grekland har inte råd till investeringar.

Vi hade tidigare tur att vi inte gick med i EURO samarbete – vi kunde föra en egen valutapolitik där vi använda kronan som konkurrensmedel – som nu…..företagen tackade nog för det…………….men det är dyrt för den vanliga medborgaren.

Next »