Blog Image

Creative-Cuisine

om allt i världen

Denna sida privat och uttrycker endast min personliga tanker och åsikter. Det kan gäller Mat och vin, samhällshändelser eller något som jag tänker på just nu.

Sommerbetraktelser 2.0

Uncategorised Posted on tis, augusti 10, 2021 10:52:34

Bättre med viktiga än med fina arbeten”

Under sommaren har jag mycket funderat att vi har 600 000 personer utanför arbetsmarknaden – samtidig som vi har brist på arbetskraft i många branschen särskild i vad jag kollar hantverksyrken där man behöver en yrkesutbildning. Vi är tvungen att importerar arbetskraft som har gatt en yrkesutbildning och kan tar dessa jobb – särskilt tänker jag på Byggsektor, Besöksnäringen och vårdsektor. Varför har det blivit så här……..fick idag tillgång till en artikel av Lars Alvesson – som belyser den del av dilemmat

Politiker älskar att öka högskoleutbildningen i en kommun som jag arbetar fanns i verksamhetsplanen ett tydlig mål att andelen som ska studerar vidare på högskolan ska öka från 35 till 70 % inom 10 år. Samtidig som denna kommun hade det minsta ungdomsarbetslösheten 2% och arbetslöshet totalt i Sverige. Hur tänker man där ? Samtidig som arbetslivsforskning på Stockholms Universitet – visar att många är överutbildat för det jobb som det utöva. Eller har mycket högre teoretiska kunskaper, färdigheter och kompetenser som behövs för att utöva sitt yrke. Man pratar även om överutbildning – något som är även synlig när studerande på Yrkeshögskolan har ofta en bakgrund att har tidigare studerat på högskolan. För att citerar nedan Lars Alvesson utifrån sin debattartikel i DN 20210809

Visst behövs åtskillig högskoleutbildning men en bättre balans mellan huvud, hand och hjärta är angelägen. Hela utbildningssystemet präglas av en stor och ökande obalans mellan yrkesutbildningar och allmänna högskoleutbildningar, där högskolans expansion och brett propagerande för högskola för så många som möjligt medför ett skevt y­rkesliv och stora samhällsproblem och lite av ett lurendrejeri för många som studerar länge på svaga utbildningar. ”Fina” utbildningar och yrken brer ut sig på bekostnad av viktiga sådana. Innan gymnasiereformen Gy11 trädde i kraft år 2011 sökte omkring 50 procent av landets skolelever till ett y­rkesprogram. År 2019 gick 29 procent av alla gymnasieelever en yrkesutbildning och 59 procent läste ett högskole­förberedande program. Reformen innebar bland annat att högskolebehörigheten försvann på yrkesprogrammen. En tanke med att ta bort högskolebehörigheten var att alla som inte är intresserade av att fortsätta med alla teoretiska ämnen skulle finna utbildningarna mer attraktiva och fortsätta sin skolgång efter grundskola. Men det verkar som om möjligheten att studera på högskola är norm och att avvikelser från detta uppfattas negativt. Samtidigt är viktiga utbildningar till arbeten där folk behövs och gör nytta mindre attraktiva.

Lars Alvesson skriver vidare

Ofta handlar det om status­lyft – högskola anses som en hävstång för detta. Med högskolevurmande i stor skala lyfts arbete som förknippas med bokkunskap upp medan hand- och hjärta-arbete trycks nedåt på status- och normalitetsstegen, ifråga om respekt, attraktivitet och självkänsla. Detta är vad reellt sker genom framhållanden av högskola och universitet. Vi får väldigt många med på papperet fina meriter som sedan överbefolkar ekonomi och arbetsliv som marknadsförare, strateger, HR-folk, kommunikatörer, jurister, konsulter, planerare, varumärkesspecialister, jämställdhetsexperter, psykoterapeuter, beteendevetare med ledarskapsförbättringsambitioner och annat med ofta oklar nytta. Detta bidrar till uppskruvad administration, juridifiering och en tilltagande fixering vid ofullkomligheter i arbetsmiljö och tillvaro i stort. Många sysslar med människoförbättringsförsök.

Det är en del i skenande grandiositet eller försök att guldplatinera tillvaron. Statusjakt är centralt för yrkesgrupper och organisationsledningar samt politiker som gärna utlovar det goda livet och klassresor uppåt (se min bok ”Tomhetens triumf”). Problemet är att när andra yrken ska lyftas upp på statusstegen är det svårt att inte hänga med. För några decennier sedan – då de flesta var arbetare – kunde man känna stolthet och status över egen förmåga och den egna yrkeskulturen.

Idag förväntas av ungdomar att det studerar på högskolan – påskyndad av trycket från föräldrar, samhället, politiker och deras bearbetningskanal – studievägledare och lärare.

Själv har jag mött många gånger en förakt mot det praktiska yrken inom akademisk nivån – under en tid som en tf. Rektor på en gymnasieskolan – sågs jag som unik att komma från ”yrkessidan” – du vet vi håller högt på den akademiska traditionen – först när dessa vanliga ”lärare” upptäckte att jag även hade en Magister i skolutveckling och utbildningsledning, samt skrivit vetenskapliga inlägg och artikel men inte i deras fack – blev någorlunda accepterad. Men i botten är jag alltid en stolt kock ett yrke som gett mig framgång, upplevelser, unika färdigheter och kompetenser samt en breddare perspektiv på praktik och teori som dessa som enbart är skolad i den akademiska traditionen. Vad tillförde akademiska studier till mitt liv – Att kunna sätta ord på händelser och skeenden utifrån reflektion, analys via ett vetenskaplig förhållningssätt – något som är viktig när man vill blir hörd och kunna förändra. Detta är akademien i ett nötskal – det har tolkningsföreträde när det gäller att veta – den osynliga makten. Skillnader blir ännu större genom att akademin inte kan komma åt den tysta kunskapen som alla yrken besitter – utan yrkeskunskaper överlämnas via praktisk utövade inte genom ”papper” och forskning.

När vi går tillbaka till bristyrken – gillar har Liberalerna lagt fram ett mycket bra förslag – genom att skapa kortare yrkesutbildningar för vuxna till bristyrken som kan läsas av alla som är intresserad – där man inte siktar på gymnasieexamen utan på anställningsbarheten och arbetsmarknadsbehoven.

Att har ett jobb och en bra sysselsättning ger en trygghet, en inkludering i samhället och ett bra liv – något som är essentiellt för individen och samhället.Det du som har ansvar för samhället –

Trender och Framtiden Posted on sön, augusti 08, 2021 15:52:35

Vad händer i Sverige – Betraktelser Del 1 sommaren 2021

Min utgångspunkt i denna lilla serie är utifrån Socialkonstruktionism ( en teori som jag använde i min Magisteruppsats), som innebär ett samhällsvetenskapligt metodologiskt perspektiv, baserad i en hermeneutisk tradition där man anser att en föredömlig väg till kunskap kan ta vägen via enskildas subjektiva sinnesförnimmelser, vilka inte ses som förvrängda, utan snarare som enskilda men giltiga tolkningar av den empiriska faktiska verkligheten tex. samhället. Människan och verkligheten är två sidor av samma mynt, och mentala processer och handlingar är därför resultatet av sociala interaktioner mellan människor, utifrån grupper eller organisationer man tillhör. Utifrån detta perspektiv lär vi oss mer om verkligheten genom att undersöka hur människor skapar och förstår den, respektive och sitt agerande i den. Lite mera varför gör du vi eller folk på detta Vis ? (enligt rumpnissarna i Astrid Lindgrens Ronja Rövardotter).

Här är några exempel utifrån upplevelser under sommaren

1. Trafik, Bilar och Motorljud

Bilar och Motorljud överhuvudtaget har ju varit länge sedan en statussymbol för särskild det manliga könet för att visa sin storhet eller förmåga att skapa sig status och välstånd. Måste erkänna att även jag i mina unga år 1985 har varit glad att kunna köra en Audi 80 Coupe GT med allt tillhör som spoiler och  Quattro…..” Det gick bra för mig” ( tills dagen där en VD till en av Sveriges största företag tog mig till sidan och så så här – Heinz du har ett Kanonföretag, du är duktig men tänk vilken signal du sänder till Dina gäster och allmänheten via din bil på parkeringen, särskild om du verkar inom krognäringen…..därefter blev det Volvo, Saab och Volkswagen). Tack för denna lektion som jag gav vidare till flera….som har varit tacksam. Allt för många har idag behov att via motorljud väcker uppmärksamt – för att man finns. Bara man kan visa upp status på via motorn – täcker kanske över att man bor själva med stora släkten i en hyresrätt i problemområden eller man vill visa för sina överklasskompisar, klasskamrater eller Social media vänner att man är cool och lyckats. Allt alla pengar och lån går till motorljuden – spelar inte någon roll – man vill vara med och lekar. Man har kanske inte ett riktigt socialt liv längre utan man har mera vänner på sociala medier, så alla dessa beundrare blir ens fans. Så det via motorljuden i real live man skapar en uppmärksamhet kring sig själv – helt omedveten att många andra störs av detta beteende. Det handlar ju alltid att visa upp sig – helst bilar av tyska statusmärken på Strandvägen, Race från rödljus i förorterna och stan på natten, Vattenskotrar och ribb båtar i naturen i Skärgården som stör semesterna för många, eller att gasa på med sin jättebåt mitt bland segelbåtar och mindre fartyg. Ditt hör även 50 åriga gubben i grannskapet – Bankdirektör i sin Harley Davidsson och sonen i sin Mopedbil med uppborrat avgasrör som dag och natt gör små ärenden och väcker folk.  Eller ett gäng finansmän som drar på sig skinnvästar under helgen – och lekar tuff. Nu säger ni att det finns ju idioter överallt – jo det finns men tidigare har det inte funnits så många och ingen våga säger till.

Det tillhör ju till det dagliga upplevelser – att när man kör laglig eller nästan laglig lite över – man ligger i en kö att någon blinkar och tuta bakom vill fram och kör tätt in på eller kör om på en 50 väg inom bostadsområde i hög hastighet – lite för många tyska statusmärken även där. När vederbörande kör om blir oftast ett tecken som bonus för Dig som är aktsam håller avstånd även med bil och rusar inte. Märker att även där är det män som utmärker sig även med sina firmabilar och samtidigt pratar i telefon. Det kan väl inte använder sina telefoner vettig med handsfree……

Alla dessa företeelser bygger på att dessa personer – grupper skapar sig sin egen tolkning vad som är ok, vad som är riktig och tillåten, och där särskild via sin omgivnings reaktion. Med ingen reaktion kommer man till insikten – så här ska man göra – det här är ok. Artister, influenser och profiler gör samma sak med många olika beteenden – och är ej medveten om konsekvenserna. När vi bor i ett landet där vi har blivit uppfostrad att ” vara lagom” och inte sticker ut, vi är lite konflikträdda och våga inte säger ifrån när man upplever något som är inte ok…………………..så kommer alla dessa beteenden växer ännu mera, tills vi behöver ordningsmakten som ska tar hand om dessa oönskade beteenden. Och skyll inte på skolan nu igen………det särskild du som föräldrar, vän som har ett ansvar att säger till.

Ett vänskapligt samtal när tillfälle gavs med Bankdirektören på gatan gav ett bra resultat – och vederbörande har varit tacksam att någon berättade om upplevelsen. Eller budbilen från en internationellt stor transportfirma som körde 110 på en 50 väg – ringde företaget och pratade om firmans varumärke…det blev en tacksam reaktion. Visst man känner sig lite som OWE knällgubbe – men det gav effekt.

Vi alla har ett eget ansvar – någon som kallas civilkurage, det vi som vill göra rätt eller försöker göra detta som är i majoriteten, så låt oss utnyttjar detta – det är vi som skapa samhället via att vara bra förebilder.Jag älskar att betala ”rätt” skatt

Politik Posted on tis, juni 15, 2021 12:36:02

Skatter – Skatter och Skatter.

Nu börjar det igen – Skattediskussionen – och att man ska beskatta det som har mera – riktig gammal klasskampsretorik – men vad är fakta.

Jag betala gärna skatt –  stat och kommun behöver inkomster för att bekosta alla kostnader som uppstår när man ska uppfyller  medborgarnas krav som vi har på staten. Det finns ett ansvar som staten har, det finns ansvar som kommunen har och det finns ansvar som vi har för oss själva. Vi kan inte bara kräver utan vi måste även ger ….

Ju mindre ansvar som vi tar själva, desto mera ansvar måste det offentliga väsendet tar för oss – och det kostar. Det är ganska enkelt – Utifrån mitt perspektiv bör vi ställa oss frågan i en valrörelse – Vad är Staten och kommunernas ansvar – och hur mycket får det kostar. Har vi klarad av detta kan vi diskutera, vilka intäkter i form av skatter till stat och kommunerna behövs, för att täcka dessa kostnader. Vilka skatter ska då finnas och vem som ska betala detta.

I princip är jag för ett skattesystem efter ekonomisk bärkraft men med krav att alla ska gör göra sitt bästa för att stödja system inte utnyttjar systemet. Det gäller även för stat och kommun som bör alltid tänker på att skattemedel ska användas till allmännytta och inte för att beivra särintressen.

Historisk har man ansett att Kapitalister ska betala mera – idag finns det olika typer av kapitalister. Företagaren som hela tiden investerar i sina företag och skapa arbetstillfällen och produktion som in sin tur ger det offentliga intäkter och skapar välstånd i samhället. Entreprenörskapen och möjligheterna att ökar sin förmögenhet skapar mervärde i samhället.

Sedan har vi kapitalister som via spekulation skapa mervärden i form av pengar – som är till nytta för den enskilde (via pensionsfonder) och för dom själva (arbitrage – avgifter). En självuppfyllande kapitalism som skapar finansiella mervärden med som inte skapa mervärden för samhället. Det är denna typ av kapitalism som har ökad det sista tjugo åren – och som är typisk för tidsandan – jaget förre vi. Skattesystemet har inte hängt med utan beskattar företagaren – den gode kapitalisten mycket högre än spekulationskapitalisten.

Idag betalar vi skatt via lön och via olika punktskatter – tidigare hade vi även farvskatt och förmögenhetsskatt samt fastighetsskatten. Ett tokigt system – där man första skatter på sin lön. Med sina beskattade pengar köper man tillgångar – säljer man sedan denna tillgång – betalar man skatt på värdeökningen. Helt ok  –   men att betalar skatt för att man äger något (som fastighetsskatten är vanskligt och helt vansinnigt – särskild om skatten blir högre om man igen med redan skattade pengar förbättrar och underhåller fastigheten).  Det är bra att denna togs bort. Om man inför fastighetskatten bör man ju även beskatta ägande av konst, klockor, guld, smycken, båten, bilen eller allt annat – eller ?

Nu önskar man tillbaka Fastighetsskatten och beskattar det förmånliga ISK sparande för det rika.

Vad är rik ?   Ett boende i Stockholm för 2 vuxna och 2 barn – bostadsrätt kostar mellan 5 -8 miljoner  där krävs det en insats på ca 1,5 miljoner – är denna personen rik?    För mig är den skuldsatt och fattig. Men jag ska betala skatt på ägande och sedan på reavinst.

Vad är rik ?  När du har utöver en fastighet – en stor båt, konst, guld, klockor, smycken, fastigheter utomlands. Här behöver jag inte betala skatt för ägandet eller reavinsten. Där tänker jag att man är rik……………

Många medborgare litar ju inte mera på staten och tänker jag måste ta hand om mig själv i framtiden – genom staten inte prioriterar sina medborgare när det gäller vård och omsorg, pensioner. Man betalar från sina redan beskattade pengar – olika försäkringslösningar för att gardera sig. Eller sparar i tex. ISK för att har reserver. Även att reducerar skuldsättningen i sin fastighet är ett sparande – genom att man minska framtida kostnader.

För mig är det en politisk inriktningsfråga – ska vi belöna medborgare som tar eget ansvar via att spara och minskar sina kostnader – eller ska vi belöna medborgare som inte tar ansvar utan slösar och leva i dagen och sedan blir beroende av olika bidrag när intäkterna inte räcker till?

Vi pratar mycket om likvärdighet och samhällsansvar – men det bygger ju mycket på vart eget ansvar. Vart eget ansvar är även att röstar på politiska partier som tar själva ansvar för samhället och mindre för att gynna olika särintressen.« FöregåendeNästa »