Blog Image

Creative-Cuisine

om allt i världen

Denna sida är privat och uttrycker endast mina personliga tanker och åsikter. Det kan gäller Mat och vin, samhällshändelser eller något som jag tänker på just nu.

Har vi verkligen en Demokrati där folket har inflytande och bestämmer?

Arbetsmarknadspolitik, Politik, Trender och Framtiden, Utbildningspolitik Posted on mån, maj 27, 2024 10:47

Nu är det EU val – där vi vanliga medborgare ska agerar ”röstkött” igen för att

Politiker och deras partier ska kunna representera oss igen i det väldiga EU parlamentet. Så att dessa politiker kan ger i sin tur uppdrag till det tusentals välavlönade tjänstemän i denna monsterorganisation. Finns det någon som tror att folket/väljare har ett inflytande ?  Sällan – alla lovar en sak innan valet vissa klok nog ingenting ( blir carte blanche)– och gör sedan något annat i praktiken.

Sedan finns det ytterligare tusentals lobbyister som företräder olika organisationer och särintressen och livnär sig på att bjuda på lunch, seminarier för att påverka tjänstemännen att det ska gynnar just deras särintressen eller olika organisationerna ståndpunkter och syften.

Inte sälla skriver ”tankesmedjor”, som är oftast knuten till en påverkansorganisations eller en sfär även underlag för beslut för att ytterligare erhålla tolkningsföreträde inför ett kommande lagförslag.

Men det är ju samma spel som i den nationella politiken – bara mycket större, lönsammare för alla parter och strategisk viktig för internationella aktörer. Att besöka ” sina valkretsar” som kändisar och söka samtal men sedan ”följer” partipiskan – kallar jag inte delaktighet.

Sedan undrar sig alla dessa aktörer att man har mer och mer politikerförakt och litar inte på det politiska etablissemanget ( som fostrar sina egna och locka med politiska karriärden egna eliten som kan spelet). Vi har sett många nya politiska partier där kanske medborgarna hoppades på att dessa kan göra skillnaden – men även dessa infogar sig snabbt i systemet.

Detta öppnar i sin tur dörren till mer och mer extrema partier till vänster och höger – som inte gillar systemet – och kanske utifrån ovanbeskrivna scenario erhåller fler och fler anhängare – som egentligen enbart vill ” protesterar”. I slutändan blir det mer och mer småpartier med särintressen och att blida en regering blir ännu mera att ”gynna” särintressen som inte har förankring i folket – för att kunna bilda en regering.

En farlig utveckling i demokratisk anda.Politiker – vem lyssnar dessa folkvalda på

Politik, Trender och Framtiden Posted on tor, december 28, 2023 10:20

En klok person uttryckte sig för mig så här för länge sedan – en politiker blir i en demokrati vald av vanligt folk. Hen är knuten till politiska parti som sätter hen på en valbar plats i valet. Denna person har en ideologisk grund och driver vissa frågor som denne parti anse är den rätta för folket. Blir denna politiker vald så står denna i tacksamhetsskuld till partiet (plats och lön säkrad) och stödjer alltid denna partilinje annars blir man inte omtyckt eller riskerar sin plats vid nästa val. Så fint så bra – detta gäller både riksdag, landsting och kommunerna.

Nu lever vi i en snabb föränderlig värld – där även det politiska partier måste ändra sina ståndpunkter och policys utifrån aktuella händelser. Det vad som gäller förre valet behöver ju inte gäller efter valet. Det jag funderar nu – HUR tar man ställning till förändringar och vem lyssnar dessa politiker på efter valet.

I en välfungerande demokrati – skulle politikerna gå tillbaka till sin valkrets och lyssnar på sina väljare och medborgare – inhämta synpunkter och information, men i verkligheten lyssnar partierna och deras politiker nästan enbart lobbyorganisationer, mediaprofiler eller sina egna ”tankesmedjor”. Dessa politiker som sitter i ett utskott och även det politisk tillsatta tjänstemännen i departementen är särskild utsatta för påverkan genom att det sitter närmare besluten. Sedan man har tagit bort i Sverige tjänstemannaansvar finns det inte något ” sista ansvar längre”. Det även ganska jobbig att deltar i alla möten, seminarier och andra arenor – som har alltid en agenda – att påverkar politikerna så det gör rätt ” utifrån” dessa påverkansorganisationer – lobbyisternas egen agenda. Men det viktig även för politiker att synas i dessa forum, man vet ju aldrig när man behöver ett reträttjobb som rådgivare, konsult eller så fint ”dörröppnare”. Att tar bort tjänstemannens ansvar har ju alla varit överens. Da blir det lättare att styra och påverka myndigheternas tjänstemän ”i rätt riktning”.

Är det så att det inte medborgarna som väljer politikerna som styr eller påverka politiken efter ett val  – utan dessa politiker går i koppel för den jättestora och snabb växande lobbyismindustri?  Där finns i alla verksamheter nu strateger, politiska avdelningar som har till sitt huvudsyfte att tar fram underlag som gynnar den egna organisationen för att med denna kunna påverka alla politiker. Sverige är ju en relativ litet land – i denna ankdamm där alla ” känna” och beroende av varandra möts man i olika forum nästa dagligen. I denna elitära ankdamm finns det kanske 5000 personer inkl. politikerna, det där man sätter agendor och bestämmer vad som är det bästa för landet. För denna grupp är dörren öppen för att driva sin agenda och frågor, och det är organisationer med störst resurser eller hållhakar på beslutsfattare som har mest påverkan. Där står vi vanliga, snälla och lydiga medborgare långt ifrån makten, kanske man skulle göra som franska bönder och folket – protesterar mera eller strejkar……(men vi har ju var svenska modell som bygger på samförstånd som i sin tur bevakas av ”organisationer som är språkrör” ).

Ni vet med NATO gick det väldigt snabbt utan diskussion med oss väljare (en fråga om liv och död). För EURO hade vi en folkomröstning (handlade ju bara om ekonomi).

Vilken påverkan har vi medborgare egentligen?  Är vi bara röstkött på valdagen – matad med allahanda löften som sällan blir verklighet?  Har vi som är väljare mera makt än alla lobbyorganisationer som har direkt tillgång till alla beslutsfattare?  Hur ser det ut i Europa EU – där det finns ännu mera lobbyorganisationer från olika länder – som påverkar det politiska besluten – långt borta från vanliga människors vardag. Där handlar det inte om en ankdamm längre som i Sverige ( där vi vet vilka som ingår) utan där är det ett hav av kända och okända aktörer).

Utifrån mitt perspektiv – kommer vi allt längre bort från en Demokrati där folket styr – vi duger som röstkött på valdagen. Men oberoende av vad vi väljer, kommer landet styras av lobbyorganisationer, mediakonstellationer och politiker som sällan har kontakt med verkligheten hos vanligt folk, men där alla ingår i ankdammen av 5000 personer – dessa som har tolkningsföreträde.

Tänk om varje politiker skulle istället för att går bara i partikoppel och följer lobbyisternas föreskriva väg gör så här

Vad är det bästa för landet och för medborgarna i mitt valkrets – innan hen fattar sitt beslut – och hämtar in info och synpunkter från folket hen företräder.Pandemin visar tydlig bristerna i samhällsstyrningen

Politik Posted on fre, mars 26, 2021 10:12

Perspektiv på styrning utifrån olika länders historik och kultur

Den pågående Pandemin blir som en Spegel för samhället – denna Spegel av samhället visade nu under Pandemin tydliga styrkor och svagheter. Vanligtvis när allt är normalt – skrapar man bara lite på ytan av utmaningarna och bristerna – nu under pandemin ser man djupliggande brister.

Historia, Nationalkaraktär och inövade mentaliteter är viktiga faktorer om man vill förklara hur olika länder reagerade och hanterar denna pandemin.

Israel som vi lovar nu utifrån sin framgång med vaccineringen, hade i början av pandemin inte någon kontroll över händelserna. Utifrån den katastrofala starten ser vi nu en fantastisk final, men detta kan vi förklara med Landets psyke.  Vårdagen i Israel har alltid varit fullt av stora utmaningar och stor individualism, detta gjorde det svart att medborgarnas lydde reglerna i början. Men samma Individualism blandad med en otrolig viljan att överleva – och medvetenhet och vana att hanterar kriser gjorde att man lyckades. Detta land som är otrolig öppen för ny teknik och vetenskap, såg tidig potentialen i Pfizer vaccin och hade inte några tveksamheter att vara ett testområde för den godkända i vaccinen mot att man lämnar över hälsodata. Israel har lärd sig att ta risker -men kalkylerad.  

I  Tyskland gick det annorlunda. Via en tuff Lockdown under förra våren hade man en mjukstart och via detaljreglering tex det har varit förbjuden att sitta på en parkbänk och läsa – men tillåten att stå upp i det fria och läsa. Tyskland har alltid haft en positiv syn på solidarisk ordning – samt lydnad till staten och order från oben. Brukar kalla det preussisk gen hos tyskarna – lydnad ueber alles. Detta gjorde att man med byråkratisk detajlkontroll och en tydlig påföljdstruktur (böter och straff) kunde hanterar spridningen av Pandemini i början av 2020. Denna byråkratiska hantering blev sedan till ett problem – när det gäller uthållighet, protester från folket, ingen långsiktig plan och särskild när det gäller att köper in Vaccin.

Att köpa in vaccin och att organiserar fördelningen blev ett problem – utifrån den byråkratiska styrningen. EU – det stora maktmedlet för Frankrikes och Tyskland byråkratiska förvaltningstänkandet, vilde att man följer det byråkratiska mönster och strukturer som finns. Att ta fram en nödtillstånd för vaccin som USA, Kina, Israel och Storbritannien gjorde, fanns inte i EU byråkraternas fantasi. I ett organiserad EU eller EUROPA rätter man sig efter föreskrifter och byråkratiska processer inte efter krisbehoven.

Bryssel tar aldrig några risker – genom att det finns 27 medlemmar som ska vara överens. Där blir det aldrig någon kreativitet eller lösningsfokusering på kort sikt – utan man kan konsten att reglerar – inte utvecklas. När USA skapar Silicon Valley – så skapar EU GDPR. I nuvarande Pandemi är det lättare att komma överens om ett Exportstopp för vaccin – än att skaffa tillräcklig med många doser vaccin.

Det svenska politiska systemet trodde utifrån var historik att alla människor tar ansvar för samhället med viss preussiskt disciplin, och att detta skulle det räcker med bör och inte ska. Men sanningen att vi har blivit lite mera av ett Israel med med den stora skillnaden att vi inte kan hanterar kriser. Sveriges förvaltningsmodell har tidigare inte fungerar i kriser – men fungerar väl i normalläge där det inte krävs beslutskraft och modiga ställningstagande. Inte konstig för ett land som inte har varit i krig sedan 1800 talet……..(bra – men historien styr)

Tilliten och strävan att göra allt i samförstånd med EU har gjord för att vi i Sverige har blivit ännu mera styrningslösa är förut – genom att vi litar på EU och anpassar oss till denna byråkratin som inte kräver någon ansvar.

EUs egen självsäkerhet att man har rätt modell för styrning av 27 länder – är fortfarande stor ,trots misslyckande under flera kriser – men det fungerar ju som pengamaskin för att erhålla bidrag och stöd. I Nuläge har Brexit varit för Storbritanien varit en lyckoträff för att kunna agerar själva ,utan att tar hänsyn till EU- byråkratin.

Men sammanfattningsvis kan jag konstaterad att varje land har det politiker som det förtjänar. Merkel i Tyskland och Marcon i Frankrike agerar balanserad eftertänksam (EU anda)mot en agil Johnson från Storbritannien. Löfven i Sverige agerar utifrån den politiska tradition vi har – ej ministerstyre utan ansvaret ligger på myndigheterna och vi rättar oss efter EUs – regler och byråkratin, utifrån EU samförståndsandan. Bara inte ta ton, vi är diplomater och vi vill inte göra fel – och alltid har någon att skylla på efteråt.

Alla beslut från olika länder och politiker under pandemin speglas av landets politiska tradition och karaktär.  Visst spelar det någon roll om det sitter Trump eller Biden i Vita huset – men båda är influerad av vad historikerna Fernand Braudel kallar ” longue duree” det långa linjer av politiken i landet – det viktig att visa handlingskraft.

Av alla atta vacciner som EU beställde i November 2020 är det endast fyra godkända, varav en beställdes i större volymer.

Det tre andra som är godkända köptes i Juni 2020 i stora volymer av Israel, USA och Storbritannien.

EU med sin byråkratiska effektivitet, regleringsfokus och sina egna maktfokuserade byråkrater egensinnighet kommer kostar tusentals människor liv under 2021. Vem kräver ansvar – ingen alla 27 länder ”köps till tystnad” via rekordbidrag.