Blog Image

Creative-Cuisine

om allt i världen

Denna sida privat och uttrycker endast min personliga tanker och åsikter. Det kan gäller Mat och vin, samhällshändelser eller något som jag tänker på just nu.

Förväntningar under 2022

Politik Posted on sön, januari 02, 2022 13:40:59

Del 2

Jo vad ska man ha för förväntningar på 2022 – en viktig år för världen och särskild för Sverige.

Förhoppningar för hela världen.

Låt denna pandemi går över så att vi någorlunda kan agerar som sociala varelser igen, och att samhället slipper alla dessa inskränkningar som gör att allt fler mår mentalt bra gen.

Sedan har vi ju miljöfrågan – som är alltmer aktuell och som inte kan lösas via enskilda särintressen och förslag som är säker tänkt rätt (plastpåseskatt). Miljöfrågan är komplex och är helt beroende att vi kan samarbete strategisk över hela världen – där alla ska drar åt samma håll, där även alla enskilda forskare och experter behöver tänker lite mera utanför sina expertområden och ser på helheten och effekter. Men samtidigt ska vi inte hindra den utveckling som pågår i utvecklingsländerna över allt i världen – vi har hunger, svält och sjukdomar.

Men vi människor själva kan väljer – via att vi konsumerar mera medveten och tar hänsyn till miljöpåverkan inte bara av maten. Det sydamerikanska fröer är inte lösningen – deras kommersiella odling utarmar jorden……. Konsumententernas ansvar och köpkraft kan vara en Change Maker – köp inte billig utan miljömässig det gäller allt.

Tänk om vi kunde använda under tre år alla pengar som används av militären i världen till miljöåtgärder……………………..

Länder tänk inte vad andra kan gör för miljön – utan tänk vad vi själva och tillsammans med andra kan göra för åtgärder.

Nu mina förhoppningar för Sverige.

Vi har ju ett riksdagsval under hösten 2022 som kommer vara vägledande inte bara 4 år framåt utan hur via ska bygga ihop vart land för framtiden eller har 1900 talet varit Sveriges tidsepok och nu är vi en nation på dekis…….

Särskild det sista fyra åren har varit en besvikelse – där särintressen och propagandapolitik från alla partier präglade vart land. Jag brukar kollar det en situationsdriven ad hoc politik utan klar riktning – helst för att misskreditera andra partier. Politiska beslut görs inte längre för landets bästa, utan dessa beslut fattas utifrån medial påverkan och intressen som drivs av enskilda grupper för enskilda målgrupper. Även det så kallade samarbetsavtalen präglas i första hand av särintressen från enskilda parter , inte vad som är bäst för landet utifrån ett långfristigt perspektiv och som utvecklar landet Sverige och som gynnar alla medborgare.

Det medlemmar i riksdagen är i stort sätt ”marionetter” för sina partier – röstkött och inte längre företrädare för befolkningen i sin valkrets. När sedan företrädare i dessa partier är politbroiler (odlad inom organisationen via poster) och inte har förankring i befolkningen – exempel har aldrig arbetad på riktig på golvet, levt aldrig ett vanlig svenssonliv, samt bara umgåtts med andra lika sinnade i sina slutna partinätverk, då är det svart att har en relevant perspektiv på vad som berör befolkningen.

 • Vi har sedan 90 talets början ett integrationsproblem som bygger på ett felaktig system, som istället för att främjar den enskilde inkludering i samhället – förhindra system detta. Oftast bygger systemet på goda tankar och viljan från politiken – men som inte ser konsekvenser när man misslyckas långfristig.
 • Vi har ett pensionssystem – som gör att många blir fattigpensionärer i framtiden trots att det har jobbat och slitit hela sitt liv särskild inom låglöneyrken – som ska jobbar lika länge som den som studerade 20% av arbetsliv och har haft en mycket högre lön och därmed ett bättre utgångsläge för ett långt liv.
 • Vi har en arbetslöshet som är högt särskild inom gruppen som är född utomlands – när vi samtidig har en stor import av arbetskraft inom yrken som kräver en yrkesutbildning. Men vi ser även en allt större arbetslöshet inom gruppen över 50 år som är välutbildade – jag kallar det åldersdiskriminering och som inte erhåller hjälp från arbetsförmedlingen – det står ju för nära arbetslivet………………….Har Staten koll…..
 • Vi har partier deras största bedrift är att höja intäkter till staten – för att täcka utgifterna, men där man inte ställer sig frågan – kan man inte göra en översyn på utgifterna utifrån statens huvuduppgifterna enligt grundlagen.
 • Vi har partier deras största bedrift är att alltid sänka skatten – utan att tänker till vad man ska spara in på och hur det påverkar långfristig landet och kommuner samt hur man istället ökar kvaliteten på statens åtaganden.
 • Vi har partier deras största bedrift är att tänka kortfristig – typ platspåseskatt – men man ser inte att själva ”förpackningar” i affärerna största boven finns flera exempel
 • Alla partier tänker enbart på kortfristiga vinster och effekter för sig själva –det vill inte tänker strategisk och långfristig för hela samhället – vi fokuserar på nuläget……
 • Det offentliga väsendet har allt mera övergått till NPM – New Public Management där ekonomer med kortfristigt tänk präglar utvecklingen och inte staten ansvar för sina medborgaren. Beredskapen inför pandemin har varit ett resultat av detta systemtänk.
 • Alla partier har många gånger fel fokus på frågan – t.e.x. skola och utbildning. Där strider man om vem som genomför utbildningen i skolan – kommun eller fristående aktör. Istället att fokuserar på vad som kommer ut av utbildningen som styrs till 100% av staten vi lagen och styrdokument – är just detta som är problemet att skolan och lärande uppbyggd som på 1900 talet……….
 • Alla partier vill ge mer och mer pengar till vård och omsorg – även när det har samma utmaning – pengarna hamnar inte på golvet där patienter och det anställda är – utan pengarna hamnar i byråkratin och hos konsulter inom NPM. Mera kontroll och mindre till verkstad.
 • Sedan tryggheten och våldet – där kommer lagförslag att man ska kunna förbjuda tillträde till bibliotek eller andra offentliga rum (vilka poliser ska prioriterar detta………….). Det allt grövre våldet på våra gåtor och torg kan inte stävjas genom ord och goda vilja – utan genom att dessa våldsutövare är medveten om att begär du ett brott mot samhället – så har du även förverkad en del av Dina rättigheter som medborgare. Du ska sitta inne och verkligen arbetar av ditt straff – eller förlora ditt medborgarskap. Som vanlig fokus på fel grundläggande problem…………
 • Den grundläggande utmaning är det som skapad grunden för alla problemen under många år – kan inte erkänner sina fel – och därmed inte kapabel att lösa löser dessa ……..fungerar aldrig då erkänner man ju sitt misslyckande.

Vad önskar jag

 • Att alla politiska partier lägger fram utarbetade förslag och åtaganden på alla frågor somberör befolkningen och det framtida samhället utifrån en långfristig och helhetstänkande agenda.
 • Att alla politiska partier utifrån ovanstående agenda och varudeklaration kan kompromissar och samarbetar i enskilda frågor med varandra om det finns liknande åsikter och lösningar.
 • Att alla politiska partier – slutar med personangrepp på varandra och istället diskuterar sakfrågor och lösningar som är bäst för landet.
 • Att alla politiska partier och politiker är ärliga och uppriktiga i sina ställningstaganden och inte längre upprepar sina mediaavdelningars oneliners.
 • Att alla politiska partiers politiker – svara på frågor ärlig och rak – även om dessa svar kan vara kontroversiella.
 • Att alla mediaföreträdare – tänker till vad ni finns till för – Ni är inte redskap för partiernas politiska propaganda  ni ska inte företräder era egna åsikter ( om ja gör som influenser – detta inlägg skrivs i samarbete med ….parti X)– Ni finns till för att ställa rättar frågor – trycker på att få relevant svar för att vi medborgare erhåller det kunskap för att vi kan väljer rätt.

Att alla politiska partier erkänner sina tidigare fel och missbedömningar – som idag är grunden för det problem och utmaningars som finns. GÖR OM och GÖR BÄTTRE – alla kan göra fel men att erkänna detta är första tecken till utveckling och förbättring. Det är ärlig.

Vad jag sympatiserar med – en lösningsfokuserad sakfrågeorienterad liberal politik som har en sunt värdegrund – men som samtidig ( utifrån sin förankring i den egna värdegrunden) via dialog kan hittar lösningar inom ramen för den egna politiska ramen som lags fast i partiprogrammet. Alltid med fokus att allas medborgare bästa i landet.

Samsyn – i en enskild fråga – föra kunna föra en dialog för att nar fram till en gemensam ståndpunkt eller tolkning i en fråga man har likande åsikter.

Samarbete– men via en gemensamt ståndpunkt tar ställning i en fråga ( förutsätter att man har samarbetad för att hitta en lösning och kommit fram till en sådan).

Samverkan – att arbetar fram en gemensamt policy och grunddokument där två parter eller flera är överens i olika frågeställningar.Det du som har ansvar för samhället –

Trender och Framtiden Posted on sön, augusti 08, 2021 15:52:35

Vad händer i Sverige – Betraktelser Del 1 sommaren 2021

Min utgångspunkt i denna lilla serie är utifrån Socialkonstruktionism ( en teori som jag använde i min Magisteruppsats), som innebär ett samhällsvetenskapligt metodologiskt perspektiv, baserad i en hermeneutisk tradition där man anser att en föredömlig väg till kunskap kan ta vägen via enskildas subjektiva sinnesförnimmelser, vilka inte ses som förvrängda, utan snarare som enskilda men giltiga tolkningar av den empiriska faktiska verkligheten tex. samhället. Människan och verkligheten är två sidor av samma mynt, och mentala processer och handlingar är därför resultatet av sociala interaktioner mellan människor, utifrån grupper eller organisationer man tillhör. Utifrån detta perspektiv lär vi oss mer om verkligheten genom att undersöka hur människor skapar och förstår den, respektive och sitt agerande i den. Lite mera varför gör du vi eller folk på detta Vis ? (enligt rumpnissarna i Astrid Lindgrens Ronja Rövardotter).

Här är några exempel utifrån upplevelser under sommaren

1. Trafik, Bilar och Motorljud

Bilar och Motorljud överhuvudtaget har ju varit länge sedan en statussymbol för särskild det manliga könet för att visa sin storhet eller förmåga att skapa sig status och välstånd. Måste erkänna att även jag i mina unga år 1985 har varit glad att kunna köra en Audi 80 Coupe GT med allt tillhör som spoiler och  Quattro…..” Det gick bra för mig” ( tills dagen där en VD till en av Sveriges största företag tog mig till sidan och så så här – Heinz du har ett Kanonföretag, du är duktig men tänk vilken signal du sänder till Dina gäster och allmänheten via din bil på parkeringen, särskild om du verkar inom krognäringen…..därefter blev det Volvo, Saab och Volkswagen). Tack för denna lektion som jag gav vidare till flera….som har varit tacksam. Allt för många har idag behov att via motorljud väcker uppmärksamt – för att man finns. Bara man kan visa upp status på via motorn – täcker kanske över att man bor själva med stora släkten i en hyresrätt i problemområden eller man vill visa för sina överklasskompisar, klasskamrater eller Social media vänner att man är cool och lyckats. Allt alla pengar och lån går till motorljuden – spelar inte någon roll – man vill vara med och lekar. Man har kanske inte ett riktigt socialt liv längre utan man har mera vänner på sociala medier, så alla dessa beundrare blir ens fans. Så det via motorljuden i real live man skapar en uppmärksamhet kring sig själv – helt omedveten att många andra störs av detta beteende. Det handlar ju alltid att visa upp sig – helst bilar av tyska statusmärken på Strandvägen, Race från rödljus i förorterna och stan på natten, Vattenskotrar och ribb båtar i naturen i Skärgården som stör semesterna för många, eller att gasa på med sin jättebåt mitt bland segelbåtar och mindre fartyg. Ditt hör även 50 åriga gubben i grannskapet – Bankdirektör i sin Harley Davidsson och sonen i sin Mopedbil med uppborrat avgasrör som dag och natt gör små ärenden och väcker folk.  Eller ett gäng finansmän som drar på sig skinnvästar under helgen – och lekar tuff. Nu säger ni att det finns ju idioter överallt – jo det finns men tidigare har det inte funnits så många och ingen våga säger till.

Det tillhör ju till det dagliga upplevelser – att när man kör laglig eller nästan laglig lite över – man ligger i en kö att någon blinkar och tuta bakom vill fram och kör tätt in på eller kör om på en 50 väg inom bostadsområde i hög hastighet – lite för många tyska statusmärken även där. När vederbörande kör om blir oftast ett tecken som bonus för Dig som är aktsam håller avstånd även med bil och rusar inte. Märker att även där är det män som utmärker sig även med sina firmabilar och samtidigt pratar i telefon. Det kan väl inte använder sina telefoner vettig med handsfree……

Alla dessa företeelser bygger på att dessa personer – grupper skapar sig sin egen tolkning vad som är ok, vad som är riktig och tillåten, och där särskild via sin omgivnings reaktion. Med ingen reaktion kommer man till insikten – så här ska man göra – det här är ok. Artister, influenser och profiler gör samma sak med många olika beteenden – och är ej medveten om konsekvenserna. När vi bor i ett landet där vi har blivit uppfostrad att ” vara lagom” och inte sticker ut, vi är lite konflikträdda och våga inte säger ifrån när man upplever något som är inte ok…………………..så kommer alla dessa beteenden växer ännu mera, tills vi behöver ordningsmakten som ska tar hand om dessa oönskade beteenden. Och skyll inte på skolan nu igen………det särskild du som föräldrar, vän som har ett ansvar att säger till.

Ett vänskapligt samtal när tillfälle gavs med Bankdirektören på gatan gav ett bra resultat – och vederbörande har varit tacksam att någon berättade om upplevelsen. Eller budbilen från en internationellt stor transportfirma som körde 110 på en 50 väg – ringde företaget och pratade om firmans varumärke…det blev en tacksam reaktion. Visst man känner sig lite som OWE knällgubbe – men det gav effekt.

Vi alla har ett eget ansvar – någon som kallas civilkurage, det vi som vill göra rätt eller försöker göra detta som är i majoriteten, så låt oss utnyttjar detta – det är vi som skapa samhället via att vara bra förebilder.