Blog Image

Creative-Cuisine

om allt i världen

Denna sida privat och uttrycker endast min personliga tanker och åsikter. Det kan gäller Mat och vin, samhällshändelser eller något som jag tänker på just nu.

Pension i Sverige – ett framtida fattighetssystem

Politik Posted on fre, april 09, 2021 08:57:40

Den stora utmaningen – Som ingen till talar om – men som är en politisk bomb.

Den gamla välfärdsstaten finns inte längre – fokus pensionen

Genomsnittlig total pension före skatt källa (pensionsmyndigheten) betalt ut 2020

Alla: 19 100 kronor per månad (2019)

Kvinnor: 15 800 kronor per månad (2019)

Män: 22 900 kronor per månad (2019)

Ser ni ovan på sifforna,  så är ovanstående en politisk bomb – utifrån fattigdomen på äldre dagar, diskriminering av kvinnor – som blir ännu tydligare här nedan

Genomsnittlig allmän pension före skatt källa pensionsmyndigheten

Alla: 13 200 kronor per månad (januari 2021)

Kvinnor: 11 800 kronor per månad (januari 2021)

Män: 14 800 kronor per månad (januari 2021)

Den genomsnittliga allmän pension är något alla erhåller – oberoende om du har jobbat eller inte. Det görs inte någon skillnad om du har arbetad varit arbetslös, jobbat 10 år eller 50 år. Det är grundplåten i pensionssystemet som alla erhåller……..oberoende vad eller hur länge du har jobbat.

Sedan tillkommer till den allmänna pension – premiepensionen, tjänstepensionen och det egna pensionssparande. När den genomsnittliga avkastningen för premiepensionen är lag – så finns enbart en vinnare i detta system – Fondbolagen och bankerna.

Ställ dig gärna följande frågorna eller till Dig själv eller dina politiker ?

Klarar du Dig utan lever på på enligt ovan på din pension?

Blir du tvungen för att bor kvar i din nuvarande bostad eller behöver du söker bostadsbidrag eller socialbidrag ?

Blir du tvungen att jobba vidare så länge du kan?

Hur klarar du en framtida fastighetsskatt?

Hur känns det nu?

Du har varit skötsamt, arbetad och slitit hela ditt liv inom ett vanlig yrke sedan du har varit 20 år gammal, du har alltid gjort rätt för Dig och byggd upp samhället. Frågad inte vad samhället kan göra för Dig utan du har alltid ställd upp för samhället. Efter 40 år är din kropp sliten det tunga arbeten särskild inom tunga låglöneyrken har satt sina spor.

Den stora bomben

Genom att vi har det senaste 10 åren haft en stor arbetslöshet eller människor gatt i sysselsättningsåtgärder och befinner sig i utanförskap tvingas det leva på allmänna pensionen i framtiden. Detta i sin tur kommer öka beroende av olika bidrag som bostadsbidrag, socialbidrag olika andra bidrag som måste betalas ut av kommunerna. Chansen att dessa medborgare har tjänad in pengar till via premiepension eller tjänstepension är obefintlig……..

Jag ser framför mig ett stort antal äldre medborgare som lever under fattigdomsgränsen trots att det har arbetat och slitit hela sitt liv. Matkupongerna blir nog en ytterligare åtgärd, samt att vi kommer ser matpaket som delas ut av frivillige organisationer.

Du som politiker eller väljare bör snarast tänka till utifrån ett långfristigt perspektiv – med tankar på eventuella lösningar

  1. att betala skatt (till staten) från den allmänna pension – blir som vanlig en transferering till bidrag (som betalas ut av kommunen) om ovanstående scenario inträffar. Tar gärna ut skatt från tjänstepensionen eller privata pensionssparande som inkomst men inte från den allmänna pensionen. Det känns bättre att inte vara bidragsberoende på äldre dagar…..viktig för den psykiska hälsa och minskar beroende från myndigheternas handläggning som kostar pengar och tid.
  2. Och viktigast av allt – det ska 2020 inte förekommer att kvinnor ( där många har jobbad inom låglöneyrken) har lägre grundpension än män.
  3. Hur ska det gå för den nu arbetsföra generationen som inte haft förmåga att skaffa sig som vi andra på 70 och 80 talet en grundplåt i boende utifrån inflationen och ökade bostadspriser ?  Har det någon chans att betala av sina lån för boende eller finns dessa kostnader kvar i pensionsålder?

Kan tänker mig att pensionsfrågan är viktig – framtida pensionärer är en politisk kraft att räkna med i nästa val. Det viktig att erbjuda genomtänkta alternativ annars kanske man väljer en parti utifrån missnöjes yttringar inte utifrån den egna värdegrunden.Sommarläsning – Mice a place är allt – eller med bra beredskap klarar man allt.

Trender och Framtiden Posted on mån, juni 08, 2020 11:59:14

Denna berättelse är fiktiv och eventuella likheter med händelser eller personer är bara tillfällig. Mice a place är ett uttryck i köket – när man har gjord förberedelser för alla möjliga händelser i köket – basic i beredskapen.

Det har varit en gång ett land, den stora humanitära stormakten som är förebild för många andra länder, och som oftast är långt framme när det gäller tillit, samarbete och god tro om alla och andra och där konsensus och internationella samarbeten är viktig.

Sent en kväll i December 2019 ringde en smittsskyddläkare från Kina sin kollega i Sverige, som hen har lärd känna via samarbeten och internationella kongresser. Upphetsad berättade hen om en lungsjuka som sprider sig i Wuhan och Kina – en ny virus eller en pandemin kan vara igång.

Den svenska kollegan berättade direkt detta till sina kollegor som i sin tur – forskade vidare via sina kontakter i resten av världen. Det fick bekräftad att något är på gång – och skrev en rapport till ansvarig minister och Myndigheten för samhällskydd och beredskap enligt reglementet och gällande rutiner – men ni vet att det är Jullov och hela Sverige har gatt på semester( som alltid – jular är kritiska). Rapporten blev liggande tills mitten av Januari 2020 – innan Folkhälsomyndigheten tillsammans med Socialstyrelsen ännu en gång larmade om att det är något som är på gång, man sände rapporten en gång till.

Båda Myndigheterna hade under tiden redan tagit fram sina pandemiplaner och informerade även Myndigheten för Samhällsskydd som i sin tur jobbade hård med ryska cyberattacker. Till sist fick det gehör hos regeringen och det fick berätta om vad är som är på väg.

Regeringen läste pandemiplaner och tyckte det ser bra ut – kör på bara blev order.

Men myndigheterna berättade att, vi har ju inte någon beredskap alls – som vi skulle har haft enligt krisplanen, och därmed kan vi inte göra som den fina pandeminplanen föreskrev. Det skulle behövas flera IVA platser, skyddsmaterial, munskydd, desinfektionsmedel, testkapacitet för hela befolkningen och man rekommenderade även en begränsad look down av gränserna. Alla inresande till Sverige skulle behövas sättas in i karantän när det kommer hem och testas. Det har även varit viktig utifrån ansvarsfördelningen att regeringen själva tar över kommandot så att alla jobbar mot samma mål.

EU-minister och Finansministern säger direkt pengar är inte något problem – det bara köpa………..vi har ju samarbetsavtal med EU och NATO, det hjälper säker till, det finns upphandlade aktörer. Man bestämde sig att mötas igen om en vecka.

Tjänstemännen på  myndigheterna och i regeringskansliet jobbade febrilt, men alla andra länder gjorde samma sak…………med resultat att det gick inte få tag i något. Det blev även en byteshandel där själva ansvarig minister ringde sina kollegor i EU – svenskbyggda respiratorer mot visir och mundskydd. Mundskydd till hela befolkningen kanske möjligt i sommar – skyddsmaterial och testutrustning kanske i April – Maj. Myndigheterna föreslår nu att regeringen skulle kräva att alla sportlovsresor utomlands ska ställas in p.g.a smittorisken, några italienska forskarkollegor och berättad att en katastrof är på väg.

Vi nästa möte presenterade Folkhälsomyndigheterna och Socialstyrelsen (MSB är fortfarande varit upptagen med ryska cyberspioner) att läget är katastrofal gällande beredskapslager och sjukvårdsmaterial, och att man inte hade möjlighet att följa pandemiplaner och genomföra det åtgärderna som behövs, mest p.g.a av beredskapen är obefintlig efter 20 år nerskärningar.

Vi är nui början av mars och det första sjukfallen dök upp vid vara oförberedda sjukhusen- där regionerna har ansvar och visste inom om vad som pågick högre upp. Regeringen fick nu panik och samlade nu även oppositionen till ett möte.

Statsministern – började med orden – VI har framför oss en katastrof en pandemi och vi har inte någon beredskap, nu  är det allvar – för att uttrycka mig klart –   Vi alla här, har genom var politik det sista tjugo åren gjord att vi har hamnat i denna sits utan beredskap – nu måste vi gemensam hjälpas åt att dölja vårt ansvar efter bästa förmåga och samtidig rädda så många som möjligt. Alla partierna skyllde på varandra vems fel det är – tills en myndighetschef säger – Slutar upp nu nu måste vi göra det bästa vad vi kan göra , med det resurser vi har – slutar schabbla.

Myndighetschefen säger tydlig – Vi ska göra vad vi kan göra – inte vad vi vill eller behöver att göra. Det enda vi kan göra är att vi kan försöka att se till att vi inte belasta sjukvården förmycket, tills vi har utökad vår kapacitet genom att skära när alla andra sjukhusaktiviteter, samt att vi måste skydda det äldre. Sedan kan vi försöka att under gång bygger upp kapaciteten inom sjukvården, inom testningen av människor och ta fram behövlig sjukvårdsmaterial – men det kommer ta tid. Och för guds skull föreskriv inte munskydd till allmänheten – det dröjer fram tills sommaren tills vi har tillgång till dessa volymer, skyddsutrustning räcker inte ens till anställda inom sjukvården just nu– och verkligen inte för alla inom äldrevården. Finns inget kan vi inte förskriva något – tänk på det.

Vid en look down har vi även brist på livsmedel inte bara toalettpapper – förråden räcker ca i två veckor – ni vet ju att all försörjning bygger ju på leveranser just in time.

En av stödpartiererna frågor – kan vi inte låna från andra länder………stort skratt för första gången i mötet – alla tänker på sig själva min vän ………..Kan vi inte göra som det andra nordiska länder………….nej.det har bättre beredskap och är bättre förberedd.

Vem som ska styra frågar statsministern – det lika bra att Folkhälsomyndigheten är ansvarig och stämmer av med oss alla löpande, da slipper vi ansvaret. Det kan ju frågan och vi i regeringen har ju delegerad ansvar det sista åren mer och mer till golvet. Låt sedan regioner och kommunerna sköter det praktiska………..

Samtidig pågår Melodifestivalen som genomfördes på Globen, Sportlovsresande till Alperna. After Ski är fortfarande poppis även  i svenska fjällen, Folk trängs i barerna, kollektivtrafiken är fullt – bara någon enstaka asiat som fick rapporterna hemifrån bär en skyddsmask ( som hen fick tillsänd från släktningar hemifrån).

Efter det stora mötet blev det en presskonferens där statsministern och socialministern säger tydlig att ”Beredskapen är god ” …………………………..inte någon protesterade. –  Alla har ju kommit överens över ”möjligheternas strategi ”. 

Att vi måste  ser till att vi plattar kurvan för att inte överbelasta sjukvården

  • Tvätta händerna – använd handsprit – stannar hemma om du är sjuk – ej människosamlingar över 500 personer– skydda det äldre. Allt bygger på förtroende i myndighetsspråk – vi bör……………att använda ska är inte möjlig det finns ju inte resurser att kräver tex. mundskydd.

Det blev den omtalade ” The Swedish Way” till eller bättre sagt ”vi gör inte vad vi vill göra ”– utan vi gör vad vi kan göra med den beredskap vi har.

Eller att kommer tillbaka till köket – när man inte har ingredienser enligt recept – så tar man vad man har2018 Årets som gav mig nya perspektiv Del 1

Trender och Framtiden Posted on lör, december 29, 2018 12:05:06

2018 Året som gav
mig nya perspektiv

2018 fick en jobbig start där jag blev utsatt för vad jag
kallar idag ”övergrepp på min personliga integritet”, som gjorde att jag inte
hade något förtroende kvar till min chef. Jag slutade på min tjänst med ett skadestånd som motsvarar ett årslön, men i debatten höll vi tyst om sanningen – tyvärr ”googla” visa ju bara rubriker i skrivna artiklar bakom betaltjänster.

Jag blev glad över det stöd jag
fick av mina underställda chefer och medarbetare – men såren sitter ännu kvar. Tidigare tyckte jag alltid det vad som hänt igår kan du inte göra något åt – ser framåt – så enkelt blev det inte nu.

Jag tog mig en timeout att ställde frågan till mig själv,
vad jag vill själv med framtiden och vad jag vill göra – och vad som är viktig. Självklart fördjupade
mig i samhällsdebatten i detta valår och hittade olika områden som gav mig nya
tankar och funderingar.
Något som utmynnande även i en lite sida med en vän som
heter www.politiskatips.se politisk oberoende. Även nya affärsidèer kom upp – där särskilt Projekt NCI (ni som är delaktiga vet) ligger i start fasen och kommer sätter prägel på ett område. Det kommer säker blir ett spännande år som jag ser framåt.

Men man blev även medveten att man har fylld 60 år och där gäller det andra förutsättningar.

1.Det alltid det
äldres fel

Staten, media och kommunerna pratar mer och mer om den
belastningen som det ökade andel äldre i befolkningen utgör för samhället. Man
pratar om ökade kostnader, behov av resurser och att det är bekymmersamt med
alla dessa utgifter……………ett språk utifrån NPM
New Public Management. Men vem som talar om äldre som människa – dessa medborgare
har byggd landets välstånd, samhälle och sett till att vi har det bra idag.
Utan detta slit och hårda arbete i nöd och lust skulle Sverige inte befinna sig
fortfarande någorlunda högt uppe i välståndsligan. Det kom inte som en överraskning
att dessa personer blir även äldre och utifrån livsstilen och medicinska
framstegen mycket äldre. Har ingen tänkt på detta – har politiken och statens och
kommunens ansvariga myndigheter haft koll på denna utveckling och inte agerad tidigare?

Det finns många pensionärer som har det bra, särskilt när
det haft ett bra jobb och när båda har jobbat hela livet – samt levt sparsamt
och boende är betalt. Men det finns många fattiga pensionärer där pensionen
inte räcker till – trots att det har jobbat hela sitt liv. Många har även haft
ett arbete som slitit på kroppen (låglönejobb) och har varit tvungen att tidigt
går i förtidspension är det körd i dagens Sverige. Da hjälper det inte att du
få högre pension när du jobbar längre, och många av det äldre över 50 år – blir
ju diskriminerad på arbetsmarknaden trots kompetensbrist…………………..

Genom att vi blir äldre växer självklart behoven av vård och
omsorg – det stora modeordet är utifrån NPM teknokraternas perspektiv – vård i
hemmet så längre som möjligt. För ett gammalt par blir det den något friskare
part som har det största ansvaret och sliter – med någon hjälp som bestäms av
kommunen. Man håller man sig flytande – men inte mera. Flygande uppgiftspatruller med trimmad
tidsschema korsar mellan så kallad ”brukare” med stor stress. Tid för det
mänskliga samtal och närhet finns inte. Är du ensam är det körd – förutom besöket
av dessa patruller sitter du ensam hemma i ditt boende – och blir depressiv
(något som ökar katastrofal) – man sköter inte i sin mathållning, man går inte
ut – bästa kompisen är TV och det guldstunder när någon människa kommer till
Dig – närhet och samtal. När man nu vill med hjälp av tekniken övervakar äldre
i sitt hem ännu mera – för att även dessa mänskliga patruller försvinner,
kommer allt mer av den mänskliga närheten och fysisk kontakt försvinner,
tekniken har ju inte empati.

Bostäder är ju bristvara och äldreboenden avvecklas nu i rask
takt (man ska sköta sig hemma) kvar är äldreboenden för multipla sjuka personer
som har ett stort medicinskt omsorgsbehov. Detta gör att det äldre som gärna
skulle vilja flytta från sina villor (som är på väg att förfalla) , inte har
någonstans att ta vägen. En arbetskamrat talade om för mig – det bäst att du
med 50 senast ställer Dig igen i bostadskön………så du har någonstans att flytta
till och kan säljer ditt hus – när pensionen inte räcker för ett bra liv…………………

Här ingen tänkt på livskvalitet för äldre – min gamla tant
Sophie i Tyskland sålde sitt hus när hon fyllde 65 och hyrde en lägenhet i ett
äldreboende – där hon mot en månadsavgift hade tillgång till all service hon
behövde. Man kunde även hyra en lägenhet – boende hade 230 lägenheter – med simhall, restaurang,
bibliotek, bio, resor, utflykter, underhållning, sjuksköterska, fotvård,
massage och man arrangerade underhållning och sysselsättning till det äldre. Samhörighet,
mänskliga relationer, gjorde att alla mådde bra – det fanns även tillgång till den
offentliga vård och omsorg i anläggningen. Korta vägar………till allt och omsorg
efter behov…………Tant Sophie hade det rolig och blev gammal med klackarna i taket
och skratt.

Är det ökade antal äldre ett problem eller en utmaning?
Utifrån samhällskontraktet är det politikens och statens plikt att se till att
det äldre mår bra – men varför hände det inte. Jag känner att man under flera årtionden
haft taktiken vi skjuter utmaningen på framtiden ……………andra få lösa detta. Det flesta politiker har ju via sina höga
löner och avtalspensioner det relativt bra………Man skulle behövt en långfristig
plan och prioriterat dessa frågor framför alla andra ” satsningar” – det skulle
blivit effektivare och bättre för alla delar.

Jag känner mig orolig för framtiden när man enbart tänker på
att den tekniska utvecklingen ska lösa problemet – något som vara ansvariga hoppas
– vad händer med den mänskliga kontakten. Fler och fler som har varit utanför
arbetsmarknaden under en lång tid – kommer i framtiden vara fattigpensionärer –
och samtidigt har ett större behov av vård och omsorg, samtidigt som man försvarar
för människor att flyttar i sin ålderdom till platser där det få mera ” valuta”
för sina pensioner.

Blir det i framtiden länder, regioner eller kommuner där
äldre flyttar ditt för att få bra boende, service och mänskliga möten samt
tillgång till vård och omsorg? Där
pensionen räcker längre?

Vill staten och NPM gänget verkligen att vi blir äldre och
har det bra eller räknar det de iskall med att ensamhet, depression avsaknaden
av empati gör att vi leva inte så länge och därmed minskar kostnader?

Har våra politiker en framtidens masterplan för framtidens ökade
åldrande – när det gäller

Vård och omsorg, boende, skatt på pension när du flyttar
utomlands, avtal med andra länder, vi blir äldre och behov av specialistvård
för multipla sjuka.

Del 2 kommer imorgon