Blog Image

Creative-Cuisine

om allt i världen

Denna sida privat och uttrycker endast min personliga tanker och åsikter. Det kan gäller Mat och vin, samhällshändelser eller något som jag tänker på just nu.

Vem styr skolan och vem styr lärande

Politik, Trender och Framtiden Posted on fre, augusti 20, 2021 19:04:24

Har lärarprofessionen blivit överkörd av alla som vet bättre.

Har läraren blivit bara ett redskap för alla politiska utspel, IT strateger och utvecklare som har tolkningsföreträde och vet bäst ?

Undervisning och lärande är en komplex arena – där du möter i ett klassrum en mångfald av individer som utifrån sin egen ambition, bakgrund, utbildningskultur ska tillgodogöra sig lärande. En duktig professionell lärare är en konstnär som utifrån sin profession, skicklighet, ledarskap, erfarenhet och hantverkskunskap och kompetens klara av denna mångfalden.

Under det sista 15 åren har det offentliga myndigheter inom stat och kommun ökad sitt inflytande genom riktade statsbidrag, olika belöningssystem och via regelverk. Det statsbidrag som är ett utspel med politisk agenda eller propaganda – riktas utifrån vad men tycker är viktig centralt – och varje skola ska ju söker dessa pengar som är viktiga – sällan säger man nej – det passar inte just nu.

Sedan tillkommer även dessa organisationsstrateger inom IT och kvalitets utvecklare utifrån New Public Management som i sin tur försöker styra skolorna och deras personal, in i nya projekt. Alla utvecklar och strateger tycker sina projekt är viktigast och i en kommun kan det finnas många sådana som trycker in i skolan. Skolan ska ju lösa allt. Detta ser bra ut i rapporter till politiker att man är aktiv och gör något, men oftast är dessa styrda uppifrån utifrån personers käpphästar och och inte behovsstyrd från verksamheten och klassrummet. Dessa initiativ och dessa avdelningar kostar pengar och resurser i form av avsatt tid – något som skolan eller lärarna inte har idag.

Det är det professionella lärarna i klassrummet vet bäst vilka förutsättningar det behöver för en lyckad lärande just på denna skola och i närtid. Tex IT-strateger eller andra utvecklare bör erbjuda i stället ett smörgåsbord av möjligheter till professionella lärare – som dessa sedan väljer själv som passar behovet. Det kan inte vara så att man förvaltningar fylls mer och mer av strateger och utvecklare som hela tiden tala om att det är just viktigast för framgång, med direkt kontakt till det som styr -förvaltningschefer och politiker. Där äger det ett tolkningsföreträde och avgör vad och hur lärarna ska jobbar med och hur det har lagt upp sin undervisning. HUR man undervisar bör enbart vara lärarens arena – med fokus att alla klara av Learning – Outcome. Alla politiker och förvaltningschefer bör hålla emot – och efterfråga alltid hur gynnar detta inspel eller projekt eleverna lärande och resultat. Efterfråga empiri och att professionen ( inte bara det frälsta) står bakom.

I många organisationer är det hippa ordet – vi vill erbjuda den bästa digitaliserade skolan – där IT strateger på hejad av försäljning fokuserade mjukvaruföretag tolkar behovet utan att göra analyser över behov. Dessa företag erbjuder ” gratis utbildningar” för sina produkter som kompetensutveckling men även belöningstitlar (mircosoft superteacher, Appleteacher) som helt beroende av inköpen av produkter. Rektorernas och lärarens fokus och belöningssystem bygger sedan några år ofta hur många internkurser hos leverantören vederbörande det har gatt eller hur mycket det använder digitala redskap i sin undervisning. Inte Learnings Outcome resultat av undervisningen.

En story utifrån verkligheten – en liten äldre matematiklärare lyckas via sin föredömliga pedagogik och undervisning få alla sina elever i gymnasiet godkänd i alla matematik kurser och många når bästa betyg(samt samma betyg i nationella provet) – även på yrkesprogrammen. Men Rektor tyckte att denna använde digitala verktyg för lite – och därav hängde inte med löneutvecklingen – och slutade. Den nya skolan där han jobbar gjorde en osannolik utveckling inom ämnet Matematik.

 Alla skolor är olika, utifrån elevsammansättningen, så det kan inte finnas en gemensam väg utan det måste finnas olika vägar till målet – utifrån verkligheten som enbart den professionella läraren vet. Men det är självklart för en duktig professionell pedagog att den reflekterar, analysera sin undervisning och sedan utvecklar den – men hjälp av alla redskap som organisationen erbjuder. Det står faktiskt i skollagen att organisation -huvudmannen ska skapa förutsättningar för lärande.

Men det förstås enkelt att överlåter detta till strateger som har sin egen käpphästar och som går i koppel av leverantörer – även detta kan kalla utveckling men den gynnar inte eleven som bör vara huvudfokus. Visst det är en säker statistik att mäta hur många device man har, hur många som logga och arbetar i skolplattformen, hur många GB läraren lagra i plattformen – hur man använder alla digitala verktyg – ju det lätt att mäta – och som främjas av löneutvecklingen. Ingen efterfråga Learnings Outcome eller ”förädlingsvärde” (om en lärare lyckas via sin pedagogik lyfter eleverna till nästa nivån).

Vill man utveckla skolan krävs det en strategisk planering för varje skola, tillsammans med ett involverande ledarskap som helt bygger på bottom upp med professionen, där blir det resultat, inte via IT eller statsbidrag som tar bort fokus från klassrummet och verkligheten..

En studie har räknad fram att om lärarna och skolorna kan styra själva över vägen till framgång och väljer det stöd själva som det behöver utifrån den systematiska kvalitetssäkringen – så skulle det blir mindre strateger och utvecklare men mera lärare i klassrummet. Tänk till ni lärare och återerövra den professionella arenan – ni har en lång utbildning bakom Er –  En läkare låter inte styra sitt arbete av en utvecklare eller strateg.

Det mycket funderingar utifrån mina olika roller inom utbildningsväsendet där jag har kommit fram till att. Som stat, politik, förvaltning eller huvudman ska man inte blanda sig HUR arenan som ska bara ägas av professionella lärare som bedriver undervisningen genom det finns så många vägar till Learning Outcome – men Huvudmannen (ansvarig) för skolan ska kollar upp ATT alla har möjligheter att når målet – om inte säkerställer via analys vilka ytterligare förutsättningar som det professionella lärare behöver så att det finns möjligheter till alla att når målet som finns beskriven i det statliga styrdokument som beskriver VAD.Pension i Sverige – ett framtida fattighetssystem

Politik Posted on fre, april 09, 2021 08:57:40

Den stora utmaningen – Som ingen till talar om – men som är en politisk bomb.

Den gamla välfärdsstaten finns inte längre – fokus pensionen

Genomsnittlig total pension före skatt källa (pensionsmyndigheten) betalt ut 2020

Alla: 19 100 kronor per månad (2019)

Kvinnor: 15 800 kronor per månad (2019)

Män: 22 900 kronor per månad (2019)

Ser ni ovan på sifforna,  så är ovanstående en politisk bomb – utifrån fattigdomen på äldre dagar, diskriminering av kvinnor – som blir ännu tydligare här nedan

Genomsnittlig allmän pension före skatt källa pensionsmyndigheten

Alla: 13 200 kronor per månad (januari 2021)

Kvinnor: 11 800 kronor per månad (januari 2021)

Män: 14 800 kronor per månad (januari 2021)

Den genomsnittliga allmän pension är något alla erhåller – oberoende om du har jobbat eller inte. Det görs inte någon skillnad om du har arbetad varit arbetslös, jobbat 10 år eller 50 år. Det är grundplåten i pensionssystemet som alla erhåller……..oberoende vad eller hur länge du har jobbat.

Sedan tillkommer till den allmänna pension – premiepensionen, tjänstepensionen och det egna pensionssparande. När den genomsnittliga avkastningen för premiepensionen är lag – så finns enbart en vinnare i detta system – Fondbolagen och bankerna.

Ställ dig gärna följande frågorna eller till Dig själv eller dina politiker ?

Klarar du Dig utan lever på på enligt ovan på din pension?

Blir du tvungen för att bor kvar i din nuvarande bostad eller behöver du söker bostadsbidrag eller socialbidrag ?

Blir du tvungen att jobba vidare så länge du kan?

Hur klarar du en framtida fastighetsskatt?

Hur känns det nu?

Du har varit skötsamt, arbetad och slitit hela ditt liv inom ett vanlig yrke sedan du har varit 20 år gammal, du har alltid gjort rätt för Dig och byggd upp samhället. Frågad inte vad samhället kan göra för Dig utan du har alltid ställd upp för samhället. Efter 40 år är din kropp sliten det tunga arbeten särskild inom tunga låglöneyrken har satt sina spor.

Den stora bomben

Genom att vi har det senaste 10 åren haft en stor arbetslöshet eller människor gatt i sysselsättningsåtgärder och befinner sig i utanförskap tvingas det leva på allmänna pensionen i framtiden. Detta i sin tur kommer öka beroende av olika bidrag som bostadsbidrag, socialbidrag olika andra bidrag som måste betalas ut av kommunerna. Chansen att dessa medborgare har tjänad in pengar till via premiepension eller tjänstepension är obefintlig……..

Jag ser framför mig ett stort antal äldre medborgare som lever under fattigdomsgränsen trots att det har arbetat och slitit hela sitt liv. Matkupongerna blir nog en ytterligare åtgärd, samt att vi kommer ser matpaket som delas ut av frivillige organisationer.

Du som politiker eller väljare bör snarast tänka till utifrån ett långfristigt perspektiv – med tankar på eventuella lösningar

  1. att betala skatt (till staten) från den allmänna pension – blir som vanlig en transferering till bidrag (som betalas ut av kommunen) om ovanstående scenario inträffar. Tar gärna ut skatt från tjänstepensionen eller privata pensionssparande som inkomst men inte från den allmänna pensionen. Det känns bättre att inte vara bidragsberoende på äldre dagar…..viktig för den psykiska hälsa och minskar beroende från myndigheternas handläggning som kostar pengar och tid.
  2. Och viktigast av allt – det ska 2020 inte förekommer att kvinnor ( där många har jobbad inom låglöneyrken) har lägre grundpension än män.
  3. Hur ska det gå för den nu arbetsföra generationen som inte haft förmåga att skaffa sig som vi andra på 70 och 80 talet en grundplåt i boende utifrån inflationen och ökade bostadspriser ?  Har det någon chans att betala av sina lån för boende eller finns dessa kostnader kvar i pensionsålder?

Kan tänker mig att pensionsfrågan är viktig – framtida pensionärer är en politisk kraft att räkna med i nästa val. Det viktig att erbjuda genomtänkta alternativ annars kanske man väljer en parti utifrån missnöjes yttringar inte utifrån den egna värdegrunden.Sommarläsning – Mice a place är allt – eller med bra beredskap klarar man allt.

Trender och Framtiden Posted on mån, juni 08, 2020 11:59:14

Denna berättelse är fiktiv och eventuella likheter med händelser eller personer är bara tillfällig. Mice a place är ett uttryck i köket – när man har gjord förberedelser för alla möjliga händelser i köket – basic i beredskapen.

Det har varit en gång ett land, den stora humanitära stormakten som är förebild för många andra länder, och som oftast är långt framme när det gäller tillit, samarbete och god tro om alla och andra och där konsensus och internationella samarbeten är viktig.

Sent en kväll i December 2019 ringde en smittsskyddläkare från Kina sin kollega i Sverige, som hen har lärd känna via samarbeten och internationella kongresser. Upphetsad berättade hen om en lungsjuka som sprider sig i Wuhan och Kina – en ny virus eller en pandemin kan vara igång.

Den svenska kollegan berättade direkt detta till sina kollegor som i sin tur – forskade vidare via sina kontakter i resten av världen. Det fick bekräftad att något är på gång – och skrev en rapport till ansvarig minister och Myndigheten för samhällskydd och beredskap enligt reglementet och gällande rutiner – men ni vet att det är Jullov och hela Sverige har gatt på semester( som alltid – jular är kritiska). Rapporten blev liggande tills mitten av Januari 2020 – innan Folkhälsomyndigheten tillsammans med Socialstyrelsen ännu en gång larmade om att det är något som är på gång, man sände rapporten en gång till.

Båda Myndigheterna hade under tiden redan tagit fram sina pandemiplaner och informerade även Myndigheten för Samhällsskydd som i sin tur jobbade hård med ryska cyberattacker. Till sist fick det gehör hos regeringen och det fick berätta om vad är som är på väg.

Regeringen läste pandemiplaner och tyckte det ser bra ut – kör på bara blev order.

Men myndigheterna berättade att, vi har ju inte någon beredskap alls – som vi skulle har haft enligt krisplanen, och därmed kan vi inte göra som den fina pandeminplanen föreskrev. Det skulle behövas flera IVA platser, skyddsmaterial, munskydd, desinfektionsmedel, testkapacitet för hela befolkningen och man rekommenderade även en begränsad look down av gränserna. Alla inresande till Sverige skulle behövas sättas in i karantän när det kommer hem och testas. Det har även varit viktig utifrån ansvarsfördelningen att regeringen själva tar över kommandot så att alla jobbar mot samma mål.

EU-minister och Finansministern säger direkt pengar är inte något problem – det bara köpa………..vi har ju samarbetsavtal med EU och NATO, det hjälper säker till, det finns upphandlade aktörer. Man bestämde sig att mötas igen om en vecka.

Tjänstemännen på  myndigheterna och i regeringskansliet jobbade febrilt, men alla andra länder gjorde samma sak…………med resultat att det gick inte få tag i något. Det blev även en byteshandel där själva ansvarig minister ringde sina kollegor i EU – svenskbyggda respiratorer mot visir och mundskydd. Mundskydd till hela befolkningen kanske möjligt i sommar – skyddsmaterial och testutrustning kanske i April – Maj. Myndigheterna föreslår nu att regeringen skulle kräva att alla sportlovsresor utomlands ska ställas in p.g.a smittorisken, några italienska forskarkollegor och berättad att en katastrof är på väg.

Vi nästa möte presenterade Folkhälsomyndigheterna och Socialstyrelsen (MSB är fortfarande varit upptagen med ryska cyberspioner) att läget är katastrofal gällande beredskapslager och sjukvårdsmaterial, och att man inte hade möjlighet att följa pandemiplaner och genomföra det åtgärderna som behövs, mest p.g.a av beredskapen är obefintlig efter 20 år nerskärningar.

Vi är nui början av mars och det första sjukfallen dök upp vid vara oförberedda sjukhusen- där regionerna har ansvar och visste inom om vad som pågick högre upp. Regeringen fick nu panik och samlade nu även oppositionen till ett möte.

Statsministern – började med orden – VI har framför oss en katastrof en pandemi och vi har inte någon beredskap, nu  är det allvar – för att uttrycka mig klart –   Vi alla här, har genom var politik det sista tjugo åren gjord att vi har hamnat i denna sits utan beredskap – nu måste vi gemensam hjälpas åt att dölja vårt ansvar efter bästa förmåga och samtidig rädda så många som möjligt. Alla partierna skyllde på varandra vems fel det är – tills en myndighetschef säger – Slutar upp nu nu måste vi göra det bästa vad vi kan göra , med det resurser vi har – slutar schabbla.

Myndighetschefen säger tydlig – Vi ska göra vad vi kan göra – inte vad vi vill eller behöver att göra. Det enda vi kan göra är att vi kan försöka att se till att vi inte belasta sjukvården förmycket, tills vi har utökad vår kapacitet genom att skära när alla andra sjukhusaktiviteter, samt att vi måste skydda det äldre. Sedan kan vi försöka att under gång bygger upp kapaciteten inom sjukvården, inom testningen av människor och ta fram behövlig sjukvårdsmaterial – men det kommer ta tid. Och för guds skull föreskriv inte munskydd till allmänheten – det dröjer fram tills sommaren tills vi har tillgång till dessa volymer, skyddsutrustning räcker inte ens till anställda inom sjukvården just nu– och verkligen inte för alla inom äldrevården. Finns inget kan vi inte förskriva något – tänk på det.

Vid en look down har vi även brist på livsmedel inte bara toalettpapper – förråden räcker ca i två veckor – ni vet ju att all försörjning bygger ju på leveranser just in time.

En av stödpartiererna frågor – kan vi inte låna från andra länder………stort skratt för första gången i mötet – alla tänker på sig själva min vän ………..Kan vi inte göra som det andra nordiska länder………….nej.det har bättre beredskap och är bättre förberedd.

Vem som ska styra frågar statsministern – det lika bra att Folkhälsomyndigheten är ansvarig och stämmer av med oss alla löpande, da slipper vi ansvaret. Det kan ju frågan och vi i regeringen har ju delegerad ansvar det sista åren mer och mer till golvet. Låt sedan regioner och kommunerna sköter det praktiska………..

Samtidig pågår Melodifestivalen som genomfördes på Globen, Sportlovsresande till Alperna. After Ski är fortfarande poppis även  i svenska fjällen, Folk trängs i barerna, kollektivtrafiken är fullt – bara någon enstaka asiat som fick rapporterna hemifrån bär en skyddsmask ( som hen fick tillsänd från släktningar hemifrån).

Efter det stora mötet blev det en presskonferens där statsministern och socialministern säger tydlig att ”Beredskapen är god ” …………………………..inte någon protesterade. –  Alla har ju kommit överens över ”möjligheternas strategi ”. 

Att vi måste  ser till att vi plattar kurvan för att inte överbelasta sjukvården

  • Tvätta händerna – använd handsprit – stannar hemma om du är sjuk – ej människosamlingar över 500 personer– skydda det äldre. Allt bygger på förtroende i myndighetsspråk – vi bör……………att använda ska är inte möjlig det finns ju inte resurser att kräver tex. mundskydd.

Det blev den omtalade ” The Swedish Way” till eller bättre sagt ”vi gör inte vad vi vill göra ”– utan vi gör vad vi kan göra med den beredskap vi har.

Eller att kommer tillbaka till köket – när man inte har ingredienser enligt recept – så tar man vad man harNästa »