Blog Image

Creative-Cuisine

om allt i världen

Denna sida privat och uttrycker endast min personliga tanker och åsikter. Det kan gäller Mat och vin, samhällshändelser eller något som jag tänker på just nu.

Vem styr skolan och vem styr lärande

Politik, Trender och Framtiden Posted on fre, augusti 20, 2021 19:04:24

Har lärarprofessionen blivit överkörd av alla som vet bättre.

Har läraren blivit bara ett redskap för alla politiska utspel, IT strateger och utvecklare som har tolkningsföreträde och vet bäst ?

Undervisning och lärande är en komplex arena – där du möter i ett klassrum en mångfald av individer som utifrån sin egen ambition, bakgrund, utbildningskultur ska tillgodogöra sig lärande. En duktig professionell lärare är en konstnär som utifrån sin profession, skicklighet, ledarskap, erfarenhet och hantverkskunskap och kompetens klara av denna mångfalden.

Under det sista 15 åren har det offentliga myndigheter inom stat och kommun ökad sitt inflytande genom riktade statsbidrag, olika belöningssystem och via regelverk. Det statsbidrag som är ett utspel med politisk agenda eller propaganda – riktas utifrån vad men tycker är viktig centralt – och varje skola ska ju söker dessa pengar som är viktiga – sällan säger man nej – det passar inte just nu.

Sedan tillkommer även dessa organisationsstrateger inom IT och kvalitets utvecklare utifrån New Public Management som i sin tur försöker styra skolorna och deras personal, in i nya projekt. Alla utvecklar och strateger tycker sina projekt är viktigast och i en kommun kan det finnas många sådana som trycker in i skolan. Skolan ska ju lösa allt. Detta ser bra ut i rapporter till politiker att man är aktiv och gör något, men oftast är dessa styrda uppifrån utifrån personers käpphästar och och inte behovsstyrd från verksamheten och klassrummet. Dessa initiativ och dessa avdelningar kostar pengar och resurser i form av avsatt tid – något som skolan eller lärarna inte har idag.

Det är det professionella lärarna i klassrummet vet bäst vilka förutsättningar det behöver för en lyckad lärande just på denna skola och i närtid. Tex IT-strateger eller andra utvecklare bör erbjuda i stället ett smörgåsbord av möjligheter till professionella lärare – som dessa sedan väljer själv som passar behovet. Det kan inte vara så att man förvaltningar fylls mer och mer av strateger och utvecklare som hela tiden tala om att det är just viktigast för framgång, med direkt kontakt till det som styr -förvaltningschefer och politiker. Där äger det ett tolkningsföreträde och avgör vad och hur lärarna ska jobbar med och hur det har lagt upp sin undervisning. HUR man undervisar bör enbart vara lärarens arena – med fokus att alla klara av Learning – Outcome. Alla politiker och förvaltningschefer bör hålla emot – och efterfråga alltid hur gynnar detta inspel eller projekt eleverna lärande och resultat. Efterfråga empiri och att professionen ( inte bara det frälsta) står bakom.

I många organisationer är det hippa ordet – vi vill erbjuda den bästa digitaliserade skolan – där IT strateger på hejad av försäljning fokuserade mjukvaruföretag tolkar behovet utan att göra analyser över behov. Dessa företag erbjuder ” gratis utbildningar” för sina produkter som kompetensutveckling men även belöningstitlar (mircosoft superteacher, Appleteacher) som helt beroende av inköpen av produkter. Rektorernas och lärarens fokus och belöningssystem bygger sedan några år ofta hur många internkurser hos leverantören vederbörande det har gatt eller hur mycket det använder digitala redskap i sin undervisning. Inte Learnings Outcome resultat av undervisningen.

En story utifrån verkligheten – en liten äldre matematiklärare lyckas via sin föredömliga pedagogik och undervisning få alla sina elever i gymnasiet godkänd i alla matematik kurser och många når bästa betyg(samt samma betyg i nationella provet) – även på yrkesprogrammen. Men Rektor tyckte att denna använde digitala verktyg för lite – och därav hängde inte med löneutvecklingen – och slutade. Den nya skolan där han jobbar gjorde en osannolik utveckling inom ämnet Matematik.

 Alla skolor är olika, utifrån elevsammansättningen, så det kan inte finnas en gemensam väg utan det måste finnas olika vägar till målet – utifrån verkligheten som enbart den professionella läraren vet. Men det är självklart för en duktig professionell pedagog att den reflekterar, analysera sin undervisning och sedan utvecklar den – men hjälp av alla redskap som organisationen erbjuder. Det står faktiskt i skollagen att organisation -huvudmannen ska skapa förutsättningar för lärande.

Men det förstås enkelt att överlåter detta till strateger som har sin egen käpphästar och som går i koppel av leverantörer – även detta kan kalla utveckling men den gynnar inte eleven som bör vara huvudfokus. Visst det är en säker statistik att mäta hur många device man har, hur många som logga och arbetar i skolplattformen, hur många GB läraren lagra i plattformen – hur man använder alla digitala verktyg – ju det lätt att mäta – och som främjas av löneutvecklingen. Ingen efterfråga Learnings Outcome eller ”förädlingsvärde” (om en lärare lyckas via sin pedagogik lyfter eleverna till nästa nivån).

Vill man utveckla skolan krävs det en strategisk planering för varje skola, tillsammans med ett involverande ledarskap som helt bygger på bottom upp med professionen, där blir det resultat, inte via IT eller statsbidrag som tar bort fokus från klassrummet och verkligheten..

En studie har räknad fram att om lärarna och skolorna kan styra själva över vägen till framgång och väljer det stöd själva som det behöver utifrån den systematiska kvalitetssäkringen – så skulle det blir mindre strateger och utvecklare men mera lärare i klassrummet. Tänk till ni lärare och återerövra den professionella arenan – ni har en lång utbildning bakom Er –  En läkare låter inte styra sitt arbete av en utvecklare eller strateg.

Det mycket funderingar utifrån mina olika roller inom utbildningsväsendet där jag har kommit fram till att. Som stat, politik, förvaltning eller huvudman ska man inte blanda sig HUR arenan som ska bara ägas av professionella lärare som bedriver undervisningen genom det finns så många vägar till Learning Outcome – men Huvudmannen (ansvarig) för skolan ska kollar upp ATT alla har möjligheter att når målet – om inte säkerställer via analys vilka ytterligare förutsättningar som det professionella lärare behöver så att det finns möjligheter till alla att når målet som finns beskriven i det statliga styrdokument som beskriver VAD.Det du som har ansvar för samhället –

Trender och Framtiden Posted on sön, augusti 08, 2021 15:52:35

Vad händer i Sverige – Betraktelser Del 1 sommaren 2021

Min utgångspunkt i denna lilla serie är utifrån Socialkonstruktionism ( en teori som jag använde i min Magisteruppsats), som innebär ett samhällsvetenskapligt metodologiskt perspektiv, baserad i en hermeneutisk tradition där man anser att en föredömlig väg till kunskap kan ta vägen via enskildas subjektiva sinnesförnimmelser, vilka inte ses som förvrängda, utan snarare som enskilda men giltiga tolkningar av den empiriska faktiska verkligheten tex. samhället. Människan och verkligheten är två sidor av samma mynt, och mentala processer och handlingar är därför resultatet av sociala interaktioner mellan människor, utifrån grupper eller organisationer man tillhör. Utifrån detta perspektiv lär vi oss mer om verkligheten genom att undersöka hur människor skapar och förstår den, respektive och sitt agerande i den. Lite mera varför gör du vi eller folk på detta Vis ? (enligt rumpnissarna i Astrid Lindgrens Ronja Rövardotter).

Här är några exempel utifrån upplevelser under sommaren

1. Trafik, Bilar och Motorljud

Bilar och Motorljud överhuvudtaget har ju varit länge sedan en statussymbol för särskild det manliga könet för att visa sin storhet eller förmåga att skapa sig status och välstånd. Måste erkänna att även jag i mina unga år 1985 har varit glad att kunna köra en Audi 80 Coupe GT med allt tillhör som spoiler och  Quattro…..” Det gick bra för mig” ( tills dagen där en VD till en av Sveriges största företag tog mig till sidan och så så här – Heinz du har ett Kanonföretag, du är duktig men tänk vilken signal du sänder till Dina gäster och allmänheten via din bil på parkeringen, särskild om du verkar inom krognäringen…..därefter blev det Volvo, Saab och Volkswagen). Tack för denna lektion som jag gav vidare till flera….som har varit tacksam. Allt för många har idag behov att via motorljud väcker uppmärksamt – för att man finns. Bara man kan visa upp status på via motorn – täcker kanske över att man bor själva med stora släkten i en hyresrätt i problemområden eller man vill visa för sina överklasskompisar, klasskamrater eller Social media vänner att man är cool och lyckats. Allt alla pengar och lån går till motorljuden – spelar inte någon roll – man vill vara med och lekar. Man har kanske inte ett riktigt socialt liv längre utan man har mera vänner på sociala medier, så alla dessa beundrare blir ens fans. Så det via motorljuden i real live man skapar en uppmärksamhet kring sig själv – helt omedveten att många andra störs av detta beteende. Det handlar ju alltid att visa upp sig – helst bilar av tyska statusmärken på Strandvägen, Race från rödljus i förorterna och stan på natten, Vattenskotrar och ribb båtar i naturen i Skärgården som stör semesterna för många, eller att gasa på med sin jättebåt mitt bland segelbåtar och mindre fartyg. Ditt hör även 50 åriga gubben i grannskapet – Bankdirektör i sin Harley Davidsson och sonen i sin Mopedbil med uppborrat avgasrör som dag och natt gör små ärenden och väcker folk.  Eller ett gäng finansmän som drar på sig skinnvästar under helgen – och lekar tuff. Nu säger ni att det finns ju idioter överallt – jo det finns men tidigare har det inte funnits så många och ingen våga säger till.

Det tillhör ju till det dagliga upplevelser – att när man kör laglig eller nästan laglig lite över – man ligger i en kö att någon blinkar och tuta bakom vill fram och kör tätt in på eller kör om på en 50 väg inom bostadsområde i hög hastighet – lite för många tyska statusmärken även där. När vederbörande kör om blir oftast ett tecken som bonus för Dig som är aktsam håller avstånd även med bil och rusar inte. Märker att även där är det män som utmärker sig även med sina firmabilar och samtidigt pratar i telefon. Det kan väl inte använder sina telefoner vettig med handsfree……

Alla dessa företeelser bygger på att dessa personer – grupper skapar sig sin egen tolkning vad som är ok, vad som är riktig och tillåten, och där särskild via sin omgivnings reaktion. Med ingen reaktion kommer man till insikten – så här ska man göra – det här är ok. Artister, influenser och profiler gör samma sak med många olika beteenden – och är ej medveten om konsekvenserna. När vi bor i ett landet där vi har blivit uppfostrad att ” vara lagom” och inte sticker ut, vi är lite konflikträdda och våga inte säger ifrån när man upplever något som är inte ok…………………..så kommer alla dessa beteenden växer ännu mera, tills vi behöver ordningsmakten som ska tar hand om dessa oönskade beteenden. Och skyll inte på skolan nu igen………det särskild du som föräldrar, vän som har ett ansvar att säger till.

Ett vänskapligt samtal när tillfälle gavs med Bankdirektören på gatan gav ett bra resultat – och vederbörande har varit tacksam att någon berättade om upplevelsen. Eller budbilen från en internationellt stor transportfirma som körde 110 på en 50 väg – ringde företaget och pratade om firmans varumärke…det blev en tacksam reaktion. Visst man känner sig lite som OWE knällgubbe – men det gav effekt.

Vi alla har ett eget ansvar – någon som kallas civilkurage, det vi som vill göra rätt eller försöker göra detta som är i majoriteten, så låt oss utnyttjar detta – det är vi som skapa samhället via att vara bra förebilder.Pandemin visar tydlig bristerna i samhällsstyrningen

Politik Posted on fre, mars 26, 2021 10:12:52

Perspektiv på styrning utifrån olika länders historik och kultur

Den pågående Pandemin blir som en Spegel för samhället – denna Spegel av samhället visade nu under Pandemin tydliga styrkor och svagheter. Vanligtvis när allt är normalt – skrapar man bara lite på ytan av utmaningarna och bristerna – nu under pandemin ser man djupliggande brister.

Historia, Nationalkaraktär och inövade mentaliteter är viktiga faktorer om man vill förklara hur olika länder reagerade och hanterar denna pandemin.

Israel som vi lovar nu utifrån sin framgång med vaccineringen, hade i början av pandemin inte någon kontroll över händelserna. Utifrån den katastrofala starten ser vi nu en fantastisk final, men detta kan vi förklara med Landets psyke.  Vårdagen i Israel har alltid varit fullt av stora utmaningar och stor individualism, detta gjorde det svart att medborgarnas lydde reglerna i början. Men samma Individualism blandad med en otrolig viljan att överleva – och medvetenhet och vana att hanterar kriser gjorde att man lyckades. Detta land som är otrolig öppen för ny teknik och vetenskap, såg tidig potentialen i Pfizer vaccin och hade inte några tveksamheter att vara ett testområde för den godkända i vaccinen mot att man lämnar över hälsodata. Israel har lärd sig att ta risker -men kalkylerad.  

I  Tyskland gick det annorlunda. Via en tuff Lockdown under förra våren hade man en mjukstart och via detaljreglering tex det har varit förbjuden att sitta på en parkbänk och läsa – men tillåten att stå upp i det fria och läsa. Tyskland har alltid haft en positiv syn på solidarisk ordning – samt lydnad till staten och order från oben. Brukar kalla det preussisk gen hos tyskarna – lydnad ueber alles. Detta gjorde att man med byråkratisk detajlkontroll och en tydlig påföljdstruktur (böter och straff) kunde hanterar spridningen av Pandemini i början av 2020. Denna byråkratiska hantering blev sedan till ett problem – när det gäller uthållighet, protester från folket, ingen långsiktig plan och särskild när det gäller att köper in Vaccin.

Att köpa in vaccin och att organiserar fördelningen blev ett problem – utifrån den byråkratiska styrningen. EU – det stora maktmedlet för Frankrikes och Tyskland byråkratiska förvaltningstänkandet, vilde att man följer det byråkratiska mönster och strukturer som finns. Att ta fram en nödtillstånd för vaccin som USA, Kina, Israel och Storbritannien gjorde, fanns inte i EU byråkraternas fantasi. I ett organiserad EU eller EUROPA rätter man sig efter föreskrifter och byråkratiska processer inte efter krisbehoven.

Bryssel tar aldrig några risker – genom att det finns 27 medlemmar som ska vara överens. Där blir det aldrig någon kreativitet eller lösningsfokusering på kort sikt – utan man kan konsten att reglerar – inte utvecklas. När USA skapar Silicon Valley – så skapar EU GDPR. I nuvarande Pandemi är det lättare att komma överens om ett Exportstopp för vaccin – än att skaffa tillräcklig med många doser vaccin.

Det svenska politiska systemet trodde utifrån var historik att alla människor tar ansvar för samhället med viss preussiskt disciplin, och att detta skulle det räcker med bör och inte ska. Men sanningen att vi har blivit lite mera av ett Israel med med den stora skillnaden att vi inte kan hanterar kriser. Sveriges förvaltningsmodell har tidigare inte fungerar i kriser – men fungerar väl i normalläge där det inte krävs beslutskraft och modiga ställningstagande. Inte konstig för ett land som inte har varit i krig sedan 1800 talet……..(bra – men historien styr)

Tilliten och strävan att göra allt i samförstånd med EU har gjord för att vi i Sverige har blivit ännu mera styrningslösa är förut – genom att vi litar på EU och anpassar oss till denna byråkratin som inte kräver någon ansvar.

EUs egen självsäkerhet att man har rätt modell för styrning av 27 länder – är fortfarande stor ,trots misslyckande under flera kriser – men det fungerar ju som pengamaskin för att erhålla bidrag och stöd. I Nuläge har Brexit varit för Storbritanien varit en lyckoträff för att kunna agerar själva ,utan att tar hänsyn till EU- byråkratin.

Men sammanfattningsvis kan jag konstaterad att varje land har det politiker som det förtjänar. Merkel i Tyskland och Marcon i Frankrike agerar balanserad eftertänksam (EU anda)mot en agil Johnson från Storbritannien. Löfven i Sverige agerar utifrån den politiska tradition vi har – ej ministerstyre utan ansvaret ligger på myndigheterna och vi rättar oss efter EUs – regler och byråkratin, utifrån EU samförståndsandan. Bara inte ta ton, vi är diplomater och vi vill inte göra fel – och alltid har någon att skylla på efteråt.

Alla beslut från olika länder och politiker under pandemin speglas av landets politiska tradition och karaktär.  Visst spelar det någon roll om det sitter Trump eller Biden i Vita huset – men båda är influerad av vad historikerna Fernand Braudel kallar ” longue duree” det långa linjer av politiken i landet – det viktig att visa handlingskraft.

Av alla atta vacciner som EU beställde i November 2020 är det endast fyra godkända, varav en beställdes i större volymer.

Det tre andra som är godkända köptes i Juni 2020 i stora volymer av Israel, USA och Storbritannien.

EU med sin byråkratiska effektivitet, regleringsfokus och sina egna maktfokuserade byråkrater egensinnighet kommer kostar tusentals människor liv under 2021. Vem kräver ansvar – ingen alla 27 länder ”köps till tystnad” via rekordbidrag.