Blog Image

Creative-Cuisine

om allt i världen

Viktiga och intressanta händelser och tankar som är av betydelse för mig

Det är alltid glasögons fel.

Trender och Framtiden Posted on Tue, December 29, 2020 11:47:39

Den nya eliten – eller varför finns det så många osjälvständiga politiker. Är det glasögons fel…..

Vi har i hela världen fatt en ny elit – en elit som oftast har erhållit sina tjänster inte genom att det är särskild begåvade (undantagen finns självklart), utan att det har varit på rätt plats, har haft rätt nätverk eller tillhör rätt samhällsgrupp.

Att engagera sig för landet, staten via politiken är inte lätt. Folk har kloka synpunkter, vill mycket men man känner inte igen sig i det politiska åsiktskorridorer, där alla politiska partier befinner sig . Fokusen i dessa åsiktskorridorer är i stora drag det ideologiska principer som har tagits fram under början av 1900 talet. Visst det tillkommer det nya frågor, men dessa ska alltid läggas under ideologiska glasögon oberoende av var som är viktig för landet. Även om resultat blir en katastrof…

Som ni ser är det viktig med glasögon – via dessa erhåller och speglas man i rätt nätverk – familj, vänner, partiorganisationer, internutbildningar eller tjänster inom elitapparatens organisationer eller närliggande föreningar. Partiet tar hand om sina – ingen ska behöver går arbetslöshet – det finns ju alltid många uppdrag som regenerera inkomster. När det sedan är dags igen för nya uppdrag finns det ett hav av aspiranter som följer strikt den ideologiska linjen, utan att ifrågasätta – röst kött uttryckte sig en vän en gång. Man kan ju säger att partierna är mera en klubb för inbördes axelklappande, karriärer och beundran. Efter långvarig högre trogen tjänst för partiet finns det alltid sedan en väl belönad reträttpost i någon organisation – där man kan kvitterar ut ett arvode.

Vad händer som du inte tillhör denna politiska elitgänget och dess nätverk, men ända vill göra något vettig för fosterlandet.?  Du kan alltid erhålla medlemskap i partierna – men kom ihåg du ska inte ifrågasätta något, vara påläst i ärendet och kommer med vettiga synpunkter, om du vill har en plats i någon råd eller grupp. Det är ju lite svart om du är välutbildad, har livserfarenhet från det verkliga livet och har kanske en högre utbildning. För 95% av medlemmarna blir det att dela ut papper inför alla valdagar, vara med på lokala möten, men i det stora hela ” talar” endast om vad som är framtagen av mediakonsulterna och som du är tränad till i partipolitiska utbildningar.  Att avvika från det inövade flosklerna är den dödssynd som inte accepteras. Det är även viktig för debattklimatet – alla är ju överens vilka frågor som är viktigast – för partiet. Det finns ju en konsensus mellan alla partier – bakom skådespelet för folket – det heter lösningsfokusering – eller behålla eller erhåller makten.

Jag förstår att vanlig folk i Europa blir trött på denna eliten – många länder i världen har inte kommit så långt i den vi kallade demokratin eller folkstyret (sitta kvar i sin styrsystemet som bygger på samma elitprinciper, men kallas inte för demokrati). Varför lyfter jag frågan nu – vi har sett vad som händer när folk blir trötta på eliten (se på USA 2016 och konsekvenser 2020, nya extrema höger vänsterrörelser i världen). Bristande förmåga att lösa stora problem och utmaningar, där hindret är att man ser allt genom sina ideologiska glasögon och inte verkligheten. Samt avsaknaden att samma referensram som vanlig människor har.  Och viktigast av allt en för stor sociokulturellt bagage eller ryggsäck som gör att man inte kan ser klart in i framtiden samt ser det utmaningar, behoven och möjligheter som behövs för att lyfta ett land i framtiden. Att är glasögons fel…….

GOTT NYTT ÅR.Tillbaka till framtiden eller du sköna nya värld? #Kairofuture

Trender och Framtiden Posted on Fri, December 11, 2020 09:45:08

Värderingar lägger grunden för mycket. De påverkar hur vi lever, konsumerar, förälskar oss, bildar familj och till och med hur vi dör. I grund och botten handlar allt om vad vi värderar som bra, och vad vi förkastar som dåligt. Värderingar är så att säga bottenplattan i människans samhälle och samvaro – den stabila grund på vilka vi alla vilar. Men precis som marken inte är så stabil som vi vill tro så finns det en viss ”kontinentaldrift” även bland värderingar. Sakta, och över tid, rör sig de kontinentala plattorna som utgör våra grundläggande värderingar – det gäller i världen, och även här i lilla Sverige som ju åtminstone är ganska geologiskt stabilt. Måhända går det långsammare här, men ibland går det också verkligen undan. Ideologiskt är vi inte så rotfasta i urberget som vi tror.

Vi vet från forskningen att människors värderingar tenderar att ”låsa fast sig” i barndomen och under de formativa åren. Till viss del utvecklas värderingar även senare i livet, men den grundläggande världsåskådningen brukar hos gemene man inte ändra sig så mycket efter 20-årsåldern. Men människor växer upp och generationer växlar om varandra, så värderingarna rör på sig i alla fall. Man kan inte korsa samma flod två gånger, och man kan heller inte ha samma uppväxt som sina föräldrar, oavsett hur mycket som på ytan är likadant. 

Och likväl rör hon sig
Sveriges värderingar utvecklas idag i tio distinkta riktningar. Några av dem är så att säga icke-rörelser, värderingar som står stilla, och de ger oss någon form av fast punkt när vi försöker utmåla framtidskartan för såväl landet som världen. Vi kan utifrån World Values Survey, en av världens mest kända värderingsstudier, föreställa oss landskapet och likt geologen försöka räkna ut var framtidens toppar och dalar kommer uppstå. Till skillnad från geologen pratar vi generationer och inte eoner, så förändringarna som är på väg är sådana att företag och organisationer behöver förbereda sig på dem; det nya landskapet kan vara här om tio, tjugo år. Vi ser att:

Familjen står förvånansvärt stark  familjen är en konstant över världen idag. Arbete och kultur utvecklas i rasande fart, men människor fortsätter att värdera familj och verkar göra det på ungefär samma sätt som förr. Det viktigaste är det närmaste.

Nya vågor mot jämställdhet  kvinnor tar mark över hela världen, och feminismen innebär att familjens dagliga liv dock omförhandlas. En tydlig rörelse är fler och fler kvinnor som har makt såväl politiskt som privat som i arbetslivet.

Tillbaka till arbetet – arbetet som meningsskapare har under något decennium varit på dekis, men det verkar (kanske) vända. Vi investerar mer i jobbet, även om det jämfört med familjen inte alls är lika viktigt. Hur det nya arbetslivet omstöper detta återstår att se.

Den tudelade tilliten  tilliten till människor i allmänhet förblir ganska hög i Sverige och är i världen ganska konstant. Narrativet till trots litar vi inte mindre på varandra. Däremot finns det ett problem med att man inte litar på vissa grupper; till exempel det andra politiska partiet i USA, eller vissa invandrargrupper i Sverige. Den här tudelningen innebär att ”alla människor är pålitliga, men vissa människor är absolut mer pålitliga än andra”.

Den fallerande tryggheten – kopplat till tilliten finns det en upplevd trygghetskris i samhället. Till och med i frihetsälskande USA är trygghet på frammarsch, och kineserna går i spetsen som trygghetsälskare. I Sverige känner sig unga allt mer osäkra och mindre trygga, vilket säkert bidrar till vilken väg vi väljer i framtiden.

Teknikoptimism av nytta och nödvändighet – världen över sätter vi vår tilltro till tekniken. Teknikoptimismen tar världen med storm trots all debatt kring den, och de flesta är mycket nöjda med det moderna liv som tekniken har skapat. 

Det är miljön, dumbom – det är inte längre ekonomin som är den heta politiska frågan. I allt högre grad handlar det om miljön, till och med under pågående finansiell kris i världen. Vi kanske ser en tillfällig återgång till att oroa oss för ekonomin 2021, men de långa vågorna pekar på klimatet som en fråga som formar hela århundradet.

Det är migrationen, dumbom  den andra politiska frågan som blir kvar på tapeten tycks vara migration, mellan länder och över gränser. Särskilt som vi får fler klimatflyktingar lär frågan bli alltmer aktuell.

Från andlig till världslig makt  kyrkan tappar inflytande världen över. Religiösa USA och katolska Brasilien ser båda en rörelse bort från tillit till kyrkan som institution. Samtidigt ökar ropen efter ledare världen över, så den världsliga makten kanske kliver in i vakuumet som den andliga lämnat.

Mot den globala lyckoplatån – lyckan ökar i de fattiga länderna, men har i årtionden stått still i de rika. Det verkar som att vi kan öka människors lycka genom materiellt välstånd upp till en viss punkt, och därefter börjar världens länder trängas kring en lyckoplatå. Frågan är vad vi söker efter härnäst, när allt fler länder klättrar mot platån?Året som gick 2020 – min perspektiv på favorit branschen

Trender och Framtiden Posted on Fri, December 11, 2020 09:09:25

Året började bra med stora förväntningar för besöksnäringen om framtiden– nya krogar öppnade och planerades, låga räntor som bäddade för uppköp av verksamheter och investeringar i befintliga rörelse alla hade ett positiv syn på framtiden. Det liknade lite tiden innan finanskrisen 1989 – – inget kan stoppa oss nu. Utvecklingen skulle gå vidare med fokus på hållbarhet, lokala produkter men även nya upplevelsekoncept tas fram.

Sedan kom denna ”jävla” fladdermusvirus COVID 19. Det ingen som reagerade först när man hörde om Wuhan i Kina. Reaktionerna i grannländer som Sydkorea och Japan med Lock down och reseförbud blev en lokal nyhet. Det är ju långt borta…………………men vi hade glömt bort hur världen ser ut idag – med snabba globala förflyttningar av människor, utifrån samarbeten och resor. Fick själv upp händelserna på min radar i början av Januari och funderade, samt snappade jag upp en nyhet från en stad utanför Munchen där en infektionsläkare – satte ett företag i karantän som hade besök från ägarna i Kina – Wuhan. Jag själv blev lite orolig när mitt barnbarn  skulle på sportlovet till italienska alperna –” akta Dig för Kineser går inte nära”…………….(tur att Göteborgslovet kom tidigare). Sedan exploderade händelserna mycket snabbt i världen –  via miljontals resenärer fick viruset fäste i hela Europa – och även Sverige ……………….Med konsekvenser för alla oss – ingen har varit förberedda och kunde agerar – men många kunde bara tittar på.

Myndigheterna agerade med restriktioner som särskild drabbade besöksnäringen – katastrof för många företagare särskild dessa med små marginaler. Hoppet gick att när det blir sommar då är det över…………………..men nu har vi Jul 2020 och det kan blir värre än någonsin . Ljust i tunneln för besöksnäringen kan tidigast blir sommaren 2021.

Vad hände under tiden vad gjorde människorna – Vissa företag kunde dra nytta av den så kallad ”hemester 2020”. Stuguthyrningen, sommarrestauranger, båtförsäljning och hotellen på svenska semesterorter kunde drar nytta av svenskarna stannade hemma – men med restriktioner. Skärgårdskrogar hade alltime high – ökade försäljning – folk skulle ju roa sig och att äta ”ute” är ju sommarens melodi. Pop upp krogar i det fria har varit en succé – vill nämna Adam och Albins satsning på Långholmen…..samt försäljning av picknickpaket och take away.

Det som drabbades mest är nöjesparker och storstäderna med sina turistattraktioner, som bygger på även stort på utländska turister. Svenskarna undvek storstäderna – fanns ju inget att göra. Utflyktsarrangörer, rederier, eventföretag – cateringgarrangörer hittade inte några kunder längre.

När hösten kom – drabbades alla igen med nya restriktioner – är det nu slutet för branschen?

Nej – den kommer tillbaka men med en annan beredskap i framtiden – via breddad utbud och nya affärsidèer och utvecklades under COVID 19 tiden. Take away och middagskase kommer att stanna kvar som den del av företagens erbjudande, samt en större fokus på privatresenärer från hotellens sida när den lönsamma mötesdelen minskar. Att jobba hemifrån kommer att öka väsentlig – som i framtiden påverkar även lunchrestaurangerna och behovet av kontorsytor i storstäderna. Visst kommer vi att mötas – men kanske mera med mål och syfte. Många blev glada att inte behöver förflytta sig och lägger tid på transport för en heldag med att titta på en Power Point presentation eller en föreläsning. Det gick ju bra via datorn eller storbildstv på kontoret eller hemma, mera effektiv.

Nya företag kommer startas upp – utifrån alla nerlagda krogar och hotellen som med rätt koncept säker kommer drar nytta av befolkningen stora behov att träffas och omges. Även Resebranschen kommer återuppstå – med välbehövliga nya koncept där tyvärr hållbarhet och miljön kortfristig kommer att står tillbaka – för reseabstinensen. Reseföretag som inte skötte sig med sina återbetalningar kommer att märka konsumenterna vrede – samt att reseskyddet för konsumenterna måste ses över. Själv väntar jag fortfarande på återbetalning av flygbiljetter från SAS i Maj……..Men långfristig finns det mycket att vinna för den svenska besöksnäringen utifrån hållbarhets och miljöperspektivet – många upptäckte ju vårt härliga land med sina möjligheter på nytt under denna sommaren…………………

Även här kommer den stora vinnaren vara digitaliseringen – den stannar kvar och kommer att utvecklas vidare – en aktiv hotellkoncern kan väl själv erbjuder samma service till sina kunder än bara övernattning i samarbete med kortföretagen? Från dörr till dörr – helhetspaket…………på plats tillsammans med lokala underentreprenör – fiskeguide istället för surfguide……

Företagen och dess finansiärer kommer även se mera på lönsamheten i verksamheter och att skaffa sig reserver så att företagen blir mera rustade för framtida kriser. Ditt hör även omförhandlingen av försäkringar och hyror mot nya scenarier………

Avgörande för den långsiktiga utvecklingen efter krisen i Sverige när det gäller förtroendet för myndigheter och politiker är uppfattningen om hur väl vi faktiskt hanterade pandemin. ”Den svenska modellen” har diskuterats och ifrågasatts flitigt världen över men erhållit förhållandevis brett stöd på hemmaplan. ”Sverige kommer att ses som ett avskräckande exempel” har varit stort utomlands som kommer att ha en effekt i framtiden.

Investerare som tidigare har tittade på Sverige som en miljösäkrad, hållbart alternativ (värme och oväder) för äldre eller semesterboenden – än Spanien och Italien, har fatt sig en riktig tankeställare. Särskild utifrån beredskapen och brister på tillgänglighet inom hälso- och sjukvård, som visades upp nu under pandemin………….men även utifrån rapporter om det ökade våldet i storstadsområden………..

Men besöksnäringen kan blir en stor vinnare igen ” YEARS AFTER” – om man redan nu ser över sina affärsmodeller i grunde och fokuserar på sina – styrkor och kompetenser. Det ligger ju inom värdskapet, möte med människor och KUNDSERVICE något som många andra branscher saknar eller ligger efter. Låt är inte bländas av en boom som kommer när det gäller utelivet, semester eller event efter COVID 19– utan fokuserar redan nu på tiden efter denna boom för att lyfta världens bästa näring till framtiden.

En viktig lobbyfrågan vill jag personligen lyfter – Besöksnäringen och Turism behöver en egen Minister eller minst en Myndighet som aktiv samarbetar med branschen och dess aktörer för att skapa en framtidsagenda och skapa underlag för regeringen. Så att vi undviker i framtiden ” ogenomtänkta katastrofala beslut” som drabbar besöksnäringen. Den skulle samtidig visar att besöksnäringen är viktig för Sveriges framtid och arbetsmarknaden – inte bara Serverhallarna för multinationella företag.Next »