Blog Image

Creative-Cuisine

om allt i världen

Denna sida är privat och uttrycker endast mina personliga tanker och åsikter. Det kan gäller Mat och vin, samhällshändelser eller något som jag tänker på just nu.

Blir det lite bättre i framtiden –

Trender och Framtiden Posted on ons, oktober 27, 2021 12:16

man blir äldre och funderar om framtiden med perspektiv på historiska händelser.

  1. Perspektiv Hälsa

Det höst igen och röda öga blinkar milt mot hen där hen parkerat sin cykel utanför. Det är coronasäsong igen- COVID- 48 så hen blir inte insläppt än, trots att vädret är lite bistert och det är kallt ute. Man brukade kalla det för ”influensa”, men viruset som 
kom ungefär när hen föddes 2019 har blivit allmänt begrepp för de allvarliga utbrott 
som sker nästan varje vinter, särskilt nu som var och en känner igen virusens form på vårdcentralernas digitala skärmar, där det sakligt förklaras varför årets utbrott är annorlunda från förra årets.

Men hen har inte något virus, inte utöver de tillåtna nivåerna i alla fall. Hen är här eftersom hen i åttaårsåldern diagnosticerades med framtida cancer. Nu är hen klar med studietiden och fått fast jobb är det dags för preventiv behandling som del av hans pensionsplan. Hen framtida cancersjukdom riskerar inte att inträffa innan han fyllt femtio, så han har årtionden på sig och hen tänker bestämt hålla sig till planen. Det är inte ens ett val, det har verkat självklart att man investerar i sin framtid. Nu är det dags för hen andra besök, av de fyra besöken han kommer göra per år under resten av livet. Hen

skattar sig lycklig som haft turen att födas så pass frisk – bara fyra besök per år är väldigt lite, jämfört med några av hens jämnåriga som behandlas för både hjärtsjukdomar och demens. Inget man behöver oroa sig för på 30–40 år ännu, men den genomsnittliga studenten räknar inte med att ha råd med livsförlängande teknik så det rimligaste man kan göra är att försäkra ålderdomen och se till att man inte dör i förtid. Men att ”gå i pension” kommer inte på fråga – pensionsplan handlar om att vara frisk hela livet, varför ska man då sluta arbeta?

Du har just läst en blick in i en avlägsen men principiellt inte omöjlig framtid. Ett paradigm byggt på biotekniska möjligheter till bättre hälsa, som kan skapat tillväxt, nya sociala förutsättningar och motsättningar, men även utmaningar hur vi framtiden ska skapa en social rättvisa, mat på bordet för alla, hållbart utveckling, teknik skiften och ett gemensamt ansvar för världen och dess invånare.

Den här artikeln bygger på en nylig rapport i kunskapsnätverket Kairos Future Club.Jag älskar att betala ”rätt” skatt

Politik Posted on tis, juni 15, 2021 12:36

Skatter – Skatter och Skatter.

Nu börjar det igen – Skattediskussionen – och att man ska beskatta det som har mera – riktig gammal klasskampsretorik – men vad är fakta.

Jag betala gärna skatt –  stat och kommun behöver inkomster för att bekosta alla kostnader som uppstår när man ska uppfyller  medborgarnas krav som vi har på staten. Det finns ett ansvar som staten har, det finns ansvar som kommunen har och det finns ansvar som vi har för oss själva. Vi kan inte bara kräver utan vi måste även ger ….

Ju mindre ansvar som vi tar själva, desto mera ansvar måste det offentliga väsendet tar för oss – och det kostar. Det är ganska enkelt – Utifrån mitt perspektiv bör vi ställa oss frågan i en valrörelse – Vad är Staten och kommunernas ansvar – och hur mycket får det kostar. Har vi klarad av detta kan vi diskutera, vilka intäkter i form av skatter till stat och kommunerna behövs, för att täcka dessa kostnader. Vilka skatter ska då finnas och vem som ska betala detta.

I princip är jag för ett skattesystem efter ekonomisk bärkraft men med krav att alla ska gör göra sitt bästa för att stödja system inte utnyttjar systemet. Det gäller även för stat och kommun som bör alltid tänker på att skattemedel ska användas till allmännytta och inte för att beivra särintressen.

Historisk har man ansett att Kapitalister ska betala mera – idag finns det olika typer av kapitalister. Företagaren som hela tiden investerar i sina företag och skapa arbetstillfällen och produktion som in sin tur ger det offentliga intäkter och skapar välstånd i samhället. Entreprenörskapen och möjligheterna att ökar sin förmögenhet skapar mervärde i samhället.

Sedan har vi kapitalister som via spekulation skapa mervärden i form av pengar – som är till nytta för den enskilde (via pensionsfonder) och för dom själva (arbitrage – avgifter). En självuppfyllande kapitalism som skapar finansiella mervärden med som inte skapa mervärden för samhället. Det är denna typ av kapitalism som har ökad det sista tjugo åren – och som är typisk för tidsandan – jaget förre vi. Skattesystemet har inte hängt med utan beskattar företagaren – den gode kapitalisten mycket högre än spekulationskapitalisten.

Idag betalar vi skatt via lön och via olika punktskatter – tidigare hade vi även farvskatt och förmögenhetsskatt samt fastighetsskatten. Ett tokigt system – där man första skatter på sin lön. Med sina beskattade pengar köper man tillgångar – säljer man sedan denna tillgång – betalar man skatt på värdeökningen. Helt ok  –   men att betalar skatt för att man äger något (som fastighetsskatten är vanskligt och helt vansinnigt – särskild om skatten blir högre om man igen med redan skattade pengar förbättrar och underhåller fastigheten).  Det är bra att denna togs bort. Om man inför fastighetskatten bör man ju även beskatta ägande av konst, klockor, guld, smycken, båten, bilen eller allt annat – eller ?

Nu önskar man tillbaka Fastighetsskatten och beskattar det förmånliga ISK sparande för det rika.

Vad är rik ?   Ett boende i Stockholm för 2 vuxna och 2 barn – bostadsrätt kostar mellan 5 -8 miljoner  där krävs det en insats på ca 1,5 miljoner – är denna personen rik?    För mig är den skuldsatt och fattig. Men jag ska betala skatt på ägande och sedan på reavinst.

Vad är rik ?  När du har utöver en fastighet – en stor båt, konst, guld, klockor, smycken, fastigheter utomlands. Här behöver jag inte betala skatt för ägandet eller reavinsten. Där tänker jag att man är rik……………

Många medborgare litar ju inte mera på staten och tänker jag måste ta hand om mig själv i framtiden – genom staten inte prioriterar sina medborgare när det gäller vård och omsorg, pensioner. Man betalar från sina redan beskattade pengar – olika försäkringslösningar för att gardera sig. Eller sparar i tex. ISK för att har reserver. Även att reducerar skuldsättningen i sin fastighet är ett sparande – genom att man minska framtida kostnader.

För mig är det en politisk inriktningsfråga – ska vi belöna medborgare som tar eget ansvar via att spara och minskar sina kostnader – eller ska vi belöna medborgare som inte tar ansvar utan slösar och leva i dagen och sedan blir beroende av olika bidrag när intäkterna inte räcker till?

Vi pratar mycket om likvärdighet och samhällsansvar – men det bygger ju mycket på vart eget ansvar. Vart eget ansvar är även att röstar på politiska partier som tar själva ansvar för samhället och mindre för att gynna olika särintressen.