man blir äldre och funderar om framtiden med perspektiv på historiska händelser.

  1. Perspektiv Hälsa

Det höst igen och röda öga blinkar milt mot hen där hen parkerat sin cykel utanför. Det är coronasäsong igen- COVID- 48 så hen blir inte insläppt än, trots att vädret är lite bistert och det är kallt ute. Man brukade kalla det för ”influensa”, men viruset som 
kom ungefär när hen föddes 2019 har blivit allmänt begrepp för de allvarliga utbrott 
som sker nästan varje vinter, särskilt nu som var och en känner igen virusens form på vårdcentralernas digitala skärmar, där det sakligt förklaras varför årets utbrott är annorlunda från förra årets.

Men hen har inte något virus, inte utöver de tillåtna nivåerna i alla fall. Hen är här eftersom hen i åttaårsåldern diagnosticerades med framtida cancer. Nu är hen klar med studietiden och fått fast jobb är det dags för preventiv behandling som del av hans pensionsplan. Hen framtida cancersjukdom riskerar inte att inträffa innan han fyllt femtio, så han har årtionden på sig och hen tänker bestämt hålla sig till planen. Det är inte ens ett val, det har verkat självklart att man investerar i sin framtid. Nu är det dags för hen andra besök, av de fyra besöken han kommer göra per år under resten av livet. Hen

skattar sig lycklig som haft turen att födas så pass frisk – bara fyra besök per år är väldigt lite, jämfört med några av hens jämnåriga som behandlas för både hjärtsjukdomar och demens. Inget man behöver oroa sig för på 30–40 år ännu, men den genomsnittliga studenten räknar inte med att ha råd med livsförlängande teknik så det rimligaste man kan göra är att försäkra ålderdomen och se till att man inte dör i förtid. Men att ”gå i pension” kommer inte på fråga – pensionsplan handlar om att vara frisk hela livet, varför ska man då sluta arbeta?

Du har just läst en blick in i en avlägsen men principiellt inte omöjlig framtid. Ett paradigm byggt på biotekniska möjligheter till bättre hälsa, som kan skapat tillväxt, nya sociala förutsättningar och motsättningar, men även utmaningar hur vi framtiden ska skapa en social rättvisa, mat på bordet för alla, hållbart utveckling, teknik skiften och ett gemensamt ansvar för världen och dess invånare.

Den här artikeln bygger på en nylig rapport i kunskapsnätverket Kairos Future Club.