Blog Image

Creative-Cuisine

om allt i världen

Denna sida är privat och uttrycker endast mina personliga tanker och åsikter. Det kan gäller Mat och vin, samhällshändelser eller något som jag tänker på just nu.

Är Gastronomin en konstart och kocken en konstnär ?

Mat och Vin, Trender och Framtiden Posted on lör, januari 28, 2023 18:52

Utifrån en artikel hamnade jag i en diskussion – som blev intressant.

Vad är Gastronomi ?

Gastronomi, av grekiskans gastros, ”mage”, är läran om sambandet mellan mat och kultur. Gastronomin syfta till att skapa en måltid till gäster med en hög service. Gastronomi handlar om hur vi uppfattar smaker. En gastronomisk upplevelse ska skänka tillfredställelse, njutning och mening i tillvaron.

Vad är konst ?

Konst syftar antingen på en kulturyttring som kräver kunskap och färdighet eller på en sorts estetisk verksamhet. Det kan också i snävare mening vara synonymt med bildkonst, med eller utan arkitektur och konsthantverk.[1]

”Konst blir det som konstvärldens aktörer kallar konst och ”godkänner” som konst genom att skriva om den eller ställa ut den.”

En helt vardaglig sak som någon som gått en konstutbildning och visar på ett galleri, eller en som är en hantverklig skicklig i exempel matlagning och serverar det på vilken bord av vem helst, kan inte påstår att det är konst.

Och särskild kocken blir inte en konstnär, likt plåtslagaren som är yrkesskicklig och har lagt ett perfekt tak snyggt och estetiskt tilltalande – eller en förskolelärare som gestaltar en härlig dag för sina barn på en förskola. Dessa yrkesutövare är enbart himla duktiga, hantverkskickliga personer som alltid gör sitt bästa för kunden eller gästerna.

Men sedan finns det ju Personer som ser Restaurangupplevelser som en konstart – och via sina besök vill tar del av den upplevelsen som alla aktörer som är involverad skapar på en Restaurang. Men man köper och njuter helt enkelt en upplevelse – som gestaltas av det tjänster som involverar i detta – t.e.x en  Restaurang, Baren, Hotell……..

Dessa upplevelser tar man till sig utifrån vad man önskar, vilket syfte man vill uppnår med upplevelsen – men även utifrån den ekonomin man har till förfogande. Det kan likställas att köpa sig tillträde till en idrottsevenemang, konsert, teater, bio eller måltidsupplevelse – beroende på priset få man tillgång till dessa upplevelser.

När man tittar på restaurangupplevelsen finns det olika parameter utifrån det jag vill uppnår – är det hunger, törst, sällskapet, frosseri, visa upp mig eller njutning som är viktigast ? Slutresultat blir alltid den samma – ”det vad som blir resultat när magen töms på ett visst ställe – ett avfallsprodukt” – men vägen Ditt är späckat med minnen – som kan innebära igen många parameter – i den högre njutningsfulla klassen – en upplevelser av smaker, dofter, konsistenser, miljön i restaurangen, servicen på restaurangen och viktigast av allt möten, sällskapet, diskussioner och samtalen under och efter.

I denna helhetsupplevelse är Kocken bara en liten del av upplevelse och därmed bara en del av helheten. En mängd av yrkesskickliga stolta hantverkare och yrkesutövare har skapad en måltidsupplevelse värd att minnas. Vad som är kvar är minnen av en upplevelse dagen efter …..…….

Dessa minnen kan skapas på våffelstuga i fjällen, enkla fiskgrillen på beachen i Portugal eller den prisbelönade Michelinkrogen ditt alla foodies, gourmeter och gourmander vallfärdar för att uppleva den omtalade måltidsupplevelse.

Det är upp till varje av oss att välja det upplevelser som man önskar och lägger pengar på det vad man prioriterar mest – kanske samlar på måltidsupplevelser istället att tanka en stor motorbåt i skärgården eller köper en Ferrari. Skillnaden att en måltidsupplevelse ger Dig minnen som skapades av yrkesskickliga hantverkare och ger Dig inte en bestående ”konstverk” som en tavla. Arkitektonisk byggnad, skulptur eller dylikt. Utan själva upplevelsen är minnet som skapades av en mängd hantverkskickliga artister.

Nu har det ju blivit även en trend bland människor som njuter och som har mycket pengar att köper, bygger restauranger och ger hantverkliga skickliga personer möjlighet att skapa upplevelser. Andra köper fotbollslag – andra köper konst eller sponsrar välgörenhet…………inget fel på det.

Men ingen av det många kockar som jag lärd känna under mitt ganska långa liv har någon yttrad sig att sett sig som en Konstnär – utan alla har sagt att vi ledare är ett gäng begåvade hantverkare som utifrån naturens tillgångar och med hjälp av andra yrkesskickliga personer utvecklas och leverera en upplevelser för vara gäster.

Det härliga är inom Gastronomin att det finns många olika sorters och nivåer som skapas av alla dessa duktiga yrkesskickliga hantverkare. Det finns en upplevelse för alla…………………..NÄR IT jättarna tog över utvecklingen av pedagogiken i skolan.

Trender och Framtiden Posted on ons, januari 04, 2023 10:20

1999 deltog jag som nybliven lärare i ett IT projekt hos min arbetsgivare – där vi som lärare fick som belöning en lap topp att jobbar med. Vi skulle lära oss att använda en dator som pedagogiskt redskap, men utbildningen blev så luddig som man kan tänka sig – man lärde sig göra Power Point presentationer etc.- själva program inte själva ”hur man ska använda datorn som pedagogisk verktyg. TEKNIKERSTYRD – Men på skolan fanns inte någon infrastruktur – WIFI vad är detta ? Projektor kostade ca 50 tkr under denna tid – omöjligt att skaffa ……………….ju med hjälp av en IT tekniker kunde jag lägga upp presentationer och små filmer på en portabel större TV i mitt klassrum.  WOW ……Man implanterade där även sedan Fronter en av det första skolplattformerna……………..Man blev ju frälst och såg användningsmöjligheterna – för att göra undervisningen mera intressant och tillgängligt för alla elever……………………..Under samma tid gick jag en utbildning till lärarexamen – inte har denna haft fokus på den digitala utvecklingen – utan högskolans lärare som besökte mina lektioner blev ju lyriska…………….Där märkte jag första gången att lärarutbildningen är steg bakom nya tekniker och utvecklingen. Det är inte en utbildning för framtiden utan man lär sig av forntiden – i nutiden.

Samma hände när jag började undervisa på högskolan, men där fanns i alla fall IT tekniker som hängde med och hjälpte att skapa förutsättningar för digitaliseringen, som välkomnades först av studenterna. Nu kunde man lämnar i webbplattformen sina arbeten och uppgifter en Måndag förmiddag – utan att behöver resa upp till skogen och lämnar den i där innan utsatt tid. ………………samt att alla dokument till och från undervisningen fanns tillgänglig digital………2005……….

Efter några år utanför undervisningen – återkom jag som Verksamhetschef för gymnasiet och vuxenutbildningen till en kommun i Stockholms län. Där hade man precis något år innan hoppat på digitaliseringsvågen – 1 till 1 både dator eller paddan har varit den största frågan – och som skulle förbättra resultaten. Ivrig påhejad av IT avdelningarna, IT – strateger och frälsta lärare och rektorer. Använde du inte datorerna helt ut i undervisningen – är du inte en bra lärare. När staten sedan sponsrade första lärare reformen – och varje kommun skulle utse första lärare – blev IT mognad (eller hur du använda digitala device i din undervisningen) den viktigaste parameter för att man skulle blir första lärare. Dessa premium lärare skulle sedan visar andra lärare hur man gjorde, bra tänk – Men men vart tog fokusen på resultat av undervisningen vägen eller Learning Outcome av undervisningen som skulle vara den viktigaste delen och syfte med skolan.

Det stora IT företagen som Microsoft och Apple insåg snabbt att skolan har varit i lätt marknad, där man via skickliga belöningssystem och påverkan kunde göra stora affärer. Man skapade för lärare egna företagsinternakursen med belöningssystem i form av titlar  tex appleteacher – Microsoft Premium Teacher – eller man belönade hela skolor med titlar. Ju mera du använde deras produkter – eller gick på deras okritiska kurser ( som ingick i paketet när du köpte deras IT produkter) desto högre ranking erhöll du själv som lärare och rektor samt fick resor till konferenser med likasinnade kollegor från hela världen. Stora väckelsekonferenser med likasinnade – Visst utvecklingen gick framåt och mycket av undervisningen blev flexiblare, effektivare och för alla sinnen – men den styrdes inte av pedagogiken eller resultatmätning av Learnings Outcome – utan utifrån IT företagens agenda och marknadsföring av sin produkter. Som ansvarig vågade man ju inte ifrågasätta – IT avdelningen, IT strateger och även politiker i sin ivran att vara den mest digitaliserade kommunen eller skolan…………………….och frågar efter resultatmätning, kostnader och den pedagogiska friheten för professionen – den viktiga lärare. Den lärare som använde sig av mest digitala redskap i undervisning hade den högsta rankingen bland chefer, rektorer och kollegor – inte den som lyckades bäst med sin undervisning. Fick en tydlig påminnelse på detta, när en av mina rektorer hade ”problem” med en matematik lärare – en äldre herre – som inte vilde använda sig av digitala redskap i sin undervisning………han skulle inte få finnas i skolan. Jag frågade efter resultat i undervisningen och elevernas prestation via nationella proven………………….Hen hade absolut det bästa resultat sedan många år tillbaka och även nu, eleverna har varit mycket nöjda med undervisningen och älskade denna pedagogen. Jag frågade – vad är problemet? Du förstår väl att vi som är en Microsoft förebildskolan – kan inte hår en sådan lärare…………………………….

Jag vill säga med detta inlägg – att vi måste har tillit till professionen läraren i skolan – hur den lägger upp sin undervisning. Läraren har den utbildning (som säker kan utvecklas) för att avgöra vilka inlärning eller undervisningsmetoder den kan använda för att just alla elever i denna klass kan tillgodogöra sig undervisningen. Varje klass består olika individer som har olika inlärningsstilar – det är inte en flashig föreläsning utan det handlar om lärande. Låt läraren avgöra vilka läromedel man ska använda………..

OBS: Word,PPT och Excell lär man sig inte längre i skolan – det ska eleverna kunna…..Datakunskap som fanns för – det lär man sig hemma idag vi mobilen – dagens elever har oftast större IT kunskaper än vi vuxna – det kanske är en bok en ny spännande upplevelse….

I en värld där ”devicen”  och digitala förhållningssätt– styr allt mer av vart beteende, bör det inte handlar om själva IT utrustning och programvaran – utan mera att inkluderar alla möjligheter till lärande till i undervisningen som en del av vårdagen, som ska ger en likvärdig resultat – men bygger på olika sätt av inlärning. Där bör pedagoger styra över IT bolag utifrån behovet – inte IT bolag pedagoger utifrån vad det vill sälja. Och vi i politiken ska lita på professioner – som har en tydlig bild i dagsläget – som kanske ännu inte beforskad.

När det sedan för något år sedan ”äntligen” 2020 Statens skolmyndigheter försöker sig att styra digitaliseringen så blir det bara fel – utvecklingen har sprungit ifrån det styrande, lärarutbildningen och verkligheten i skolan. Detta är inte bara den enda utmaningen. Många särskild gamla kommunala skolor – har klassrum som är anpassad till 20- 25 elever utifrån standarden på 60 – 70 talet, när det finns brist på skolplatser och även att man behöver ett visst antal elever i en klass av ekonomiska skäl – oftast 30 – 32 stycken så blir arbetsmiljön lidande…………………..särskild undervisningen i vissa specialsalar – hemkunskap, undervisningslabor ( Kemi etc) och yrkesutbildningar ( men där har ju antal eleverna minskad så man blir glad att få ihop elever till en klass).Regering, Partiernas fokus – Kundintresse eller vad som är bäst för landet.

Politik, Trender och Framtiden Posted on tis, januari 03, 2023 10:31

Sverige var varit ett land där stränga myndigheter blickade ned på oss invånare på uppdrag av regeringar och politiker som hade en helhetsplan framåt. Fattighetslandet och klassamhället har under många år utvecklats till det Sverige vi har idag. Detta Myndighets-Sverige är ett land som känns mycket avlägset. Numera är vi ”kunder” hos partierna och i förlängningen regeringen och staten.. Med det följer ett antal privilegier och rättigheter, för att inte säga ”rättheter”. Kunden har, som det heter, alltid rätt och politiker se i dessa kunder sina väljare. Och staten och partierna påminner oss gärna om att vi är just kunder och presumtiva väljare. Det undersöker kundnöjdhet, vad vi tycker, vilka agendor vi har, vad vi önskar och gör gärna väljarbarometer för att kunna justerar sitt budskap och politik. Det styr även En Myndighet som är egentligen ett instrument för staten att sköta eller förvalta landet utifrån lagar och förordningar samt utifrån regleringsbrev från den demokratisk valda regeringen, men som mer och mer blivit politikernas redskap eller arena via olika populistiska uppdrag. Där särintressen och lobbyverksamhet har en stor genomslagskraft. Få Myndigheter kritiserar eller har synpunkter på regeringar – och deras särintressen – ett föredöme är ju Riksrevisionen som ja själv följer flitig ………….i lärande syfte.

Kundtänkandets perspektivskifte

Politikernas och partiernas inriktning mot ”kund och dessa nöjdhet” i stället för landets bästa som helhet är ingen enkel semantisk fråga, utan innebär ett perspektivskifte som får långtgående konsekvenser för synen på förhållandet mellan statens bästa, partiernas maktanspråk och det olika väljarnas särintressen. Särskild när det individernas jag först inställning blir en bärande faktor.

Det här skiftet har skett stegvis, och i stort sett utan någon egentlig politisk eller samhällelig diskussion. Kundtänkandet ligger inom ramen för det lika viktiga som förbisedda ämnet samhällets utveckling och bästa. För många är detta en fråga om fokus och inriktning av den politiska agendan. Inte ens politiken lyckas – trots sin välutvecklade konfliktradar – uppbåda någon riktig entusiasm över de olika politiskt laddade vägval som döljer sig under fokusen att erhåller och bibehåller makten – kostar vad det vill. ( vi ser det sista 15 åren att små partier med mycket tydliga särintressen har fatt en oproportionerlig start inflytande på den politiska agendan i förhållande till antal röster i ett demokratisk val.  Eller våga inte någon handlingskraftig ärlig förträdare  i politiken – att sätter tydliga ramar vad som är bäst för landet och samhället utveckling i helheten, vaga inte det andra demokratiska institutioner och myndigheter sätter emot via ett opartiskt ställningstagande i utredningar eller feedback?  Har den samtidig borttagna tjänstemannaansvaret …gjord att tjänstemän har belagt med mundkavel eller för jobbets skull blir mer och mer okritiska till händelser och förslag. Tjänstemännen behöver inte ta ansvar för sina beslut, utredningar etc.

Det finns olika förklaringar till den här idén om att Politiker behöver tänka mer på medborgarna som ”kunder”. En förklaring ligger i det allmännas marknadisering av politiken och maktutövande, det som brukar sammanfattas som New Public Management, där näringslivet kom att bli en förebild även för det allmänna och den offentliga sektorn.

Men kundtänkandet springer också ur den välbehövliga insikten om att Regeringar faktiskt är till för medborgarna eller ska det finnas för landet som en helhet – hänger det ihop. Det politiska partier både bör och skall stå för god demokratisk anda och tänker på landet och samhällets utveckling i sin helhet. I stället för att det ska tänka på samhället som en gemensam angelägenhet, börjar politiken och partierna mer och mer i första hand tänka på sig själva och sina särintressen och särskild på sitt maktanspråk och därmed partiernas position. Inte undrar att medborgarnas känner inte igen sig – vad politiken prioriterar och pratar om och utmaningarna i samhället, något som även kan kallas politikerförakt.

Men det finns många risker med kundtänkandet. När vi börjar betrakta oss som kunder till staten leder det till en form av passivisering. Vi glömmer vårt eget ansvar. I stället för att tänka på samhället som en gemensam angelägenhet, börjar vi tänka på oss själva som kravställare utifrån varan enskilda perspektiv – jag är viktigast.

Politiken och partierna å sin sida, löper risk att bli ängsliga, och rädda att inte göra  kunder-väljare tillräckligt nöjd och därav ser effekten i alla olika väljer barometer. Fokus hamnar på utbud av ”varor” och tjänster ( löften, mottaglighet för lobbism, istället för på ett demokratiskt grundat uppdrag där olika intressen hela tiden måste vägas mot varandra, och där det ligger i sakens komplicerade natur att partiets väljare kanske aldrig blir riktig nöjd, kanske inte ens kan bli nöjd. Men där beslut är det bästa för landet kort och långfristig.

Inte nog med det. Sverige är dessutom ett land där vi kommit att vänja oss vid att staten och det allmänna tar ett stort ansvar för vår välfärd och samhällsutvecklingen, det kostar. En hög skattenivå gör dessutom att vi – oavsett vad staten kallar oss – faktiskt har rätt till högt ställda förväntningar. Detta är motsättningar som inte går riktig ihop i det längre perspektiv.

Samtidigt är det vi själva som byggt det här samhället och när saker inte fungerar behöver vi alla – inte bara det allmänna – vara beredda att sluta upp och göra det bästa möjliga av situationen. Särskild det politiska partier som mindre bör tänker på särintressen – utan på landets bästa som helhet – även om det smärtar och går emot tidigare uttalanden och löften. Alla medborgarnas och landets bästa alltid först……..Nästa »