Blog Image

Creative-Cuisine

om allt i världen

Denna sida är privat och uttrycker endast mina personliga tanker och åsikter. Det kan gäller Mat och vin, samhällshändelser eller något som jag tänker på just nu.

Michelin-Guider och Foodies ett hinder för utvecklingen av Gastronomin ?

Mat och Vin, Trender och Framtiden Posted on tor, mars 31, 2022 09:32:03

Höga noteringar i Guide Michelin och andra matguider är restaurangernas och särskild kockens högsta dröm – man säger i skolan ”Strävans mål”, eller man vill tillhöra den så kallade eliten – lagar mat i Champions League för restauranger och kockar. Ett slag självförverkligande och något som ger ”stjärnstatus”.

Men denna Champions League utgör bara en minimal del av Gastronomins värld och Kokkonsten – denna sektorn är en minoritet inom Gastronomin, och in många fall inte tillgänglig för människor utanför det gastronomiska mat eliten. Dessa stackars restauranger har blivit inlåsta i ett mycket smal och trångt system av bedömningar och tolkningar, som blir bara trängre och trängare, när nu även foodies (Instagram-ätare) skapar en ram på vad som är topp eller inte. Visst finns det fler och fler personer som kan tillgodogöra sig dessa restauranger och antalet växer, det blir även fler och fler som har råd. Och dessa styrs ju till rätt adresser av dessa guider och foodies – det är ju ”PLACE TO BE”. Alla tittar på varandra och ingen vågar att ” lovordar” restauranger som inte är inför denna boxen. Med resultat att många restauranger liknar varanda när det gäller upplevelser – ( via sociala media och instagram följer alla trenden och ser vad som gäller just nu.) När man sedan vet att 40 % av gästerna på världens så kallade topprestauranger består av andra personer inom gastronomins branscher förstärks detta ytterligare och hindrar den utvecklingen ” så här ska det vara ,så här är standarden” mentalitet.

Visst har varje restaurang utifrån sin styrande matlagare en egen personlighet utifrån hen egna CV som hen under sina år vid spisen har skapad – med en egen hantverksstil. Man har lärd sig allt, men alltid hållit sig inom ramen av tolkningar vad guider och foodies tycker vad som det är en topprestation. Där har det blivit så trångt att man inte längre kan tar till sig olika typer av matlagningsstilar – utan man bedömer allt utifrån den just gällande aktuella ramen. och den gällande normen. Da blir det svart för matlagare – kockar att förverkliga ”sitt kök, sin matlagningsstil eller förvaltar ett historiska arv som restaurangen har sedan tiotals år tillbaka. Genom att matlagare utvecklar sig endast inom denna från guider och foodies skapade trånga sektorn, där även förebilder (trendskapare) befinner sig. Resultaten blir att topprestauranger mer och mer blir mainstream. Särskild när gästerna tolka prestationer inom denna smala ramen ………………….det har ju toppoäng.

Att blicka utanför denna ”ramen” hittar man sällan hos världens topprestauranger – det finns för få kulturell bildade kockar och krögare som har förmåga att fråga sig själv ” varför gör jag på detta viset” eller som kan tänker” out of the box ” inom alla delar av gastronomin. Har förmågan att via sin restaurang ser helheten och som försöker förverkliga sig själva och har fokus på att ger gästerna en särskild eget upplevelse, och inte en mainstream topp middag som är lik och ryms inom den trånga ramen som sätts av alla guider och foodies.

I framtidens restaurangupplevelser måste man definierar gastronomins hantverkskonst på nytt – för att skapa en mångfald och befria sig från det trånga korsett – som guider och foodies har trängt dagens restauranger. Vi behöver vi HANTVERK PLUS + som betyder att man utöver ett hantverk i restaurangen på absoluta toppnivån som är en förutsättning plus en kulturell – kreativ – ifrågasättande och självständig Orientering som ger en ny Kreativitet. Där är det viktig att skapa en plats även för kreativa personer från andra professioner som kanske inte ” har skolats” i den trånga sektor som jag beskriver ovan, och därmed kan skapa en kreativa dialog och samarbete med dessa som är utbildad och skolad ” i den trånga sektorn”. Denna stoltheten över den egna särarten av restaurangsupplevelser gör att man inte behöver strävar ” efter dessa medaljer och utmärkelser som bedöms ”hemlig” och utgår från guidernas egen tolkning. Tänk att man besöker en restaurang som utifrån sin egen DNA skapa det unika och går sin egen väg, där matlagaren och alla anställda utvecklar restaurangens egna DNA och där kocken inte fokusera på sin eget förverkligande…………..

Vinnaren blir det gastronomiska landskapet med en mångfald av självsäkra, stolta, unika, gästfokuserade restauranger där alla tillsammans skapar upplevelser befriad av guidernas och foodies – tvångströja. Och i slutet erhåller vi Gäster tillgång till en gastronomisk mångfald som berikar – kulturlandskapet Gastronomin.Varför blev det på detta viset ?

Trender och Framtiden Posted on ons, mars 02, 2022 09:59:50

Varför är alltid Krig och förstörelse lösningen……………..och att Diktatorer kan göra vad dom vill……….

Vi ser nu i Ukraina hur en avsaknad av en långsiktig fokusering på att lösa utmaningar och problem, har skapat ett krig som startades av en Diktator som under 22 år – haft ett tydlig maktfokus och behovet att göra ”Ryssland Great again” eller låter drömmen om den gamla Sovjetunionen väckas till liv igen.

Jag frågar mig alltid varför har det blivit på detta viset………utan att veta om historiken kan man inte hittar ett förklaringsmodell och kunna eventuellt tidigare kunnat löst situationen långt tidigare.

1945 efter andra världskrigets slut – slutade även samarbetet mellan Sovjetunionen och det allierade. Churchill varnade sina västvänner och en känd amerikansk general tyckte när vi ändå har trupper i Europa kan vi väl fortsätta till Moskva.  Sovjetunionen styrde nu stenhård under 44 år över hela osteuropa – dels via länderna beroende av Sovjetunionen dels via skrämselretorik över Väst. Militären hade alltid den största maken och resurser – många av Putins nuvarande generaler och ansvariga har skolats i detta tänkande. Även väst byggde upp en hotretorik mot kommunism och Öststaterna som utmynnade i det kalla kriget och kapprustningen. Men det fysiska verkliga krigsplatserna har förlagts till små länder där kommunism och den fria världen bekämpade varandra -och detta fick stöd av dessa två block. Redan där handlade det inte om folkets vilja utan att potentater och ledare vill visa sin makt. Många av dagens ryska ledare har sina rötter från denna tid – Sovjetunionen storhetstid – där militären och KGB styrde.

Sedan hände något i världen – Kina vakande till liv och började sin resa mot en världsmakt både ekonomisk och militärt. Med ett blandsystem – där kommunism är fortfarande ligger grunden men där man ser till att det sker en utveckling. Sovjetunionen som under kapprustningen vid det kalla kriget – har redan varit i konkurs, och kunde ej stödja sina partners och lydstater i Östeuropa och världen längre behövde tänka om. Den dåvarande ryska president Gorbatjov insåg detta och startade Glasnost – och släppte ut tacksam alla länder i frihet och självständighet för att klara sig själva – Sovjetunionen hade helt enkelt inte råd – vi behöver heller mat till befolkningen. Man släppte även 1994 alla ryska delrepubliker ut i ”friheten” som egna stater med ett visst samarbete, men erkände deras självständighet under viss villkor.

Putin som där har varit KGB chef – fick smärtsamt ser på hur tre miljoner av ryska soldater plötslig kom hem till Ryssland utan jobb och fick stöd av särskild Tyskland som byggde boende och betalde lönen något. Rysslands militär kände sig förödmjukat och bitter, samt att det inte hade ekonomi för att stödja det egna soldater. Stora dela av den ryska armén, flottan och flyg rustades ner och blev oanvändbart. Av det forna kontrahenter Warsawapakten och NATO – fanns bara NATO kvar………..som utökade sina medlemsländer mot Öst till gränsen mot Ryssland.  Fiendebilden är nu varit Ryssland. NATO hotet fanns kvar oss Putin och sina generaler.

EU i sin tur har varit snabbt och utifrån fredsperspektivet etablerades stora ekonomiska stödpaket till alla öststater förutom Ryssland. Detta skapade välstånd och stora västföretaget etablerade även med stödproduktionsanläggningar och fabriker – som gav jobb och välstånd. Utifrån Medlemskap i EU – kunde det lätt säljer sina produkter och många unga människor började jobba i Väst. Utan dessa hantverkare skulle ju även Sverige stannar stilla.

Vad hände i Ryssland – en annan befolkningselit – oligarker tog han om ryska resurser och blev rika samt flyttade utomlands. Dessa oligarker – bländade oss med sin sponsring av alla event, klubbar och berikade många stora städer – Money – Savoie Livre – Dolce Vita. När behovet av gas och olja i Europa växte – fick Ryssland sin stora chans till stora intäkter och kunde därmed bygga upp sitt självförtroende – men maktsystemet är kvar och tanken att med dessa resurser återuppbygga Rysslands Storhet väcktes – där särskild av Putin och även av sin medhjälpare -krigsmakten som är ju uppvuxen under Sovjetunionens storhetstid. Putin har även varit skicklig att involverar förre detta toppolitiker i Rysslands företag – dessa agerade mot betalning som Putins marionetter – och lobbade i sina nätverk. Det sista 15 åren har man via Rysslands och Putins beteenden kunnat lätt ana och ser vart det tar vägen, men ibland vill man inte se – när sedan USA har tappad sin ställning som världsmakt – och har egna inre problem – har det varit dags att jobba för Putin att drömma om en STOR RYSSLAND igen. Den ryska krigsmakten rustades upp snabbt och effektiv, och den blev även mera synlig i resten av världen. Krimkriget 2014 har varit det första tecken – och egentligen borde varningslamporna varit till röd hos alla länder inom EU och resten av världen. Men tystnaden har varit stor – det ekonomiska aspekterna Gas och Olja har varit viktigare än Putins agerande, även när det gäller mänskliga rättigheter …

Många politiker i Europa och Världen bör tänka till – hur de kunde Putin ger dessa möjligheter.

Vad vill jag säga……………………..Avsaknaden av analys, dialog och tidigt talar om utmaningar och att söka hållbara lösningar, samt att agerar aktiv mot Diktatorer (som man gör nu) skulle har besparad oss denna krig i Ukraina. Det dags att man navelskåda sig själv – Varför blev det på detta viset ?Finns det ”osynliga” samarbeten i Sveriges politiska System ?

Politik, Trender och Framtiden Posted on fre, januari 28, 2022 09:05:19

Man kan inte kalla det korruption – men vi har ett utvecklad subtil system i Sverige som bygger på Nätverk, Sfär och klansamverkan hos alla som styr och vill påverkar, där inte alltid samhällets bästa utan där särintressen styr. Något som har blivit enklare att genomskåda via tillgången till mångfaldig information, som har ökat väsentlig det sista 20 åren. Man är inte beroende längre av ”gammalmedia” som ofta har varit språkrör till makteliten. Även idag vet vi att alla mediekanaler inte är helt oberoende – da är det bra att har tillgång till flera kanaler och kunna skapa sig en egen uppfattning.

En Klan är en social grupp, oftast definierad genom släktskap eller vänskap. . Ordet kommer ursprungligen ifrån skotsk-gaeliskans clann. I politiska termer kan det tolkas av personer som har gatt från partiernas ungdomsorganisation till toppositioner idag……

Det Nätverket byggs upp av kontakter som uppstått vid en individs utbildning, yrkesutövning eller som har med en persons profession att göra kallas professionellt nätverk. Det professionella nätverket är mycket viktigt för många yrkesroller, då man ofta använder sitt nätverk för att nå sina mål

Vad betyder offentlig sfär?I vanligt språkbruk avses de verksamheter och platser i ett samhälle som är tillgängliga för dess medborgare vilket står i kontrast till det privata. I andra sammanhang kan offentligheten definieras som bärare av den allmänna opinionen men också som statlig representation.

Det politiska partier och sina stödtrupper från journalister i media, närstående organisationer är beroende av varandra – en slags fakta och kunskapssamverkan. Skriver du bra och förmedlar den budskap om politiska partierna ger via sina pressavdelningar och ifrågasätter inte förmycket – så har du alltid tillgång till alla makthavare. Är frågeställningarna för tuffa eller ger du dig inte som journalist för att få fram fakta och sanningen – så är du obekväm ……….och man ställer inte upp längre för intervju (förutom det är ett känd TV format). Där sänder partiets pressavdelning – heller ett allmänt ställningstagande.

Finns det korruption i det politiska livet i Sverige ?

Jag skulle inte kalla det för korruption – utan mera en kamp om inflytande, att bli hörd och att kunna utnyttjar sitt nätverk. Det är självklart för varje organisation att man vill framföra sina tanker och åsikter för politiken – att föra en dialog eller utöva inflytande utifrån sin ställning i samhället. Ju större du är som organisation desto lättare är det att komma fram – allt handlar ju att inom dessa organisationer finns ju många väljare.

Alla partier kartlägger långt innan ett val sina målgrupper, för att vinna nya väljare särskild när man kanske har tappad tidigare till andra partier. I sina strategier anpassar det sin budskap och sin samverkan till det tänka väljargrupper.  Det kan vara offentliga anställda, personer födda utomlands, företagare, frivilligorganisationer, fackföreningsrörelser eller miljöintresserade, olika kön etc. Till och med tillsätter man inför valen nya talespersoner som kan framföra budskapen tydlig – och ställer andra i skugga. Det kallas toppning av laget – gärna med bakgrund inom en organisation som är viktig.

En viktig grupp är Mediafolk (personer som arbetar inom press och media), även dessa har ju självklart sina personliga partipreferenser, där är det viktig att få dessa med på tåget – att man ser dagliga nyhetshändelser ur rätt perspektiv och därmed beskriver saker och ting till partiernas fördel. Kanske vissa frågor handlar i mediaskuggan medan andra som kan kanske skada motståndaren lyfts fram………….Det tillhör spelet

Det kan vara så att man medveten bortprioriteter händelser i Sverige som kan skada ett visst parti, vissa saker som väckte känslor förut göms nuförtiden i små notiser på kvällstidningarna. Även under COVID har man glömt bort det kaos i början av pandemin när gäller beslutsförmåga och beredskap, särskild när FHM i sin rapport till regeringen och MSB visade upp redan 2017 detta scenario.

Politiska partiernas företrädare gillar att skylla på varandra – och kommer man inte vidare eller har ingen idéer för lösningen av utmaningen eller kan inte samarbeta med andra så tillsätter man en utredningen – där resultatet kommer om några år – och man hoppas att frågan inte aktuell eller hett längre. Under min tid inom staten har sett att samma fråga utreds under 30 år av 8 olika utredningar som alla kom till samma resultat – men där man inte gjorde något åt saken utan man alltid arkiverade dessa bra handlingar……………………

Jag tror inte att det finns en klassisk korruption – utan mera ett tjänster och gentjänster – eller att vi är på väg till ett klan- nätverksstyre. Där man drar nytta av varandra helt enkelt. Ett politiskt parti uppmanar att man inom sitt nätverk sprider tex.(händelser val 2018). Om detta parti eller en sådan regering kommer till makten – drar det in alla bidrag och alla utvisas tillbaka till sina länder………denna rykten blev budskap och en sanning inom berörda målgrupperna. ..En annan lägger fokus på att motparten inför igen stora skattehöjningar………och hela nätverket som är beroende av denna fråga lobbar mot samma håll. Ni vet att det alltid handlar om att fånga röster – att det finns inte någon fakta bakom dessa antaganden vet vi alla men budskap och samarbete har ett tydlig syfte. När valet är sedan över blir klan och nätverken oftast kompenserad via indirekta förmåner – har man påverkad tillräcklig många är man ju en duktig influenser och man erhåller inflytande i regeringsapparaten. Men det kan även blir så att man blir lurad – tex. LAS överenskommelser som säker har varit tuff för fackföreningsrörelsen……………….

Så vem ska jag lita på ……………………jag vet inte, men man hoppas att partierna och deras organisationer är demokratisk tillsatta ( inte utifrån klan, nätverk) och deras beslut förankras hos alla sina medlemmar och det har rätt att även säga emot. Och att denna agenda finns dokumenterad i partiernas program. Samt att det själva följer denna agendan och inte lämnar denna för maktens skull.

När vi har just nu det maktförhållanden i Riksdagen som vi har nu – är det ännu viktigare med demokratin. Att utifrån sakfrågor kunna föra en saklig dialog, som är lösningsfokuserad och syfta till samhällets bästa och inte gynnar särintressen.

Där krävs det en förmåga till en saklig dialog, utan förutfattande meningar, lyhördhet, pragmatism och en förmåga att föra en dialog och samtal med alla.Nästa »