Blog Image

Creative-Cuisine

om allt i världen

Denna sida privat och uttrycker endast min personliga tanker och åsikter. Det kan gäller Mat och vin, samhällshändelser eller något som jag tänker på just nu.

Världens Bästa Restaurang

Mat och Vin Posted on fre, oktober 08, 2021 11:02:18

Reflektioner om 50 Best lista –  och varför #Frantzen är för mig Världens bästa Upplevelse

Lite gran från början – vi behöver inte diskutera svagheten i 50 Best List, när man vinner plats 1 och sedan utesluts från att vara med på listan det kommande året. Tänker på förra årets vinnare Mirazur, som tydligen inte längre så bra …….Sedan är det ju inte tydlig för oss som vill har motivationer och vägledning hur denna rankningen kommer till stånd att kunna förstår……men en kul lista. Där alla som finns med har förtjänad sin plats

Men tittar man på själva listan kan man ju analyserar resultatet, där erhåller kanske följande ledtrådar varför man kanske kan inte kalla listen till 50 Best Restaurants.

 • Genom att man utesluter alla tidigare vinnare, finns det plats att lyfta nya spännande restauranger – som dessa tastehunter och journalister upptäcker och som oftast är mycket populära även i deras Instragrammflöde.
 • Listans restauranger upptäckts oftast i  enbart i urbana zoner. Är det så att dessa Tastehunter eller Journalister rör sig enbart via resor i dessa stora städer – där kan under kort tid – weekend avverka så många restauranger som möjligt ? Det är ju jobbig att botaniserar ute på landsbygden……(undantag finns).
 • Är det så att denna list är mera en storstadslista – Citylist där några förortskrogar eller måstekrogar slinker med ?
 • Skönt är i alla fall att dessa ”Tastehunters” och ”Journalister” finns med på bild på 50 Best hemsida – så skyll inte på att din personal missar dessa personer när det är på besök. Ju mera man äter på bra ställen så bör man ju har tolkningsföreträde vad som är bra är ett annat påstående

Men vem är mina ögon Världens bästa Upplevelse – som även utpekas av många gastronomer i världen som mest stilbildande Kock –

#Frantzen i Stockholm – eller Björn Frantzen med sitt eminenta kompetenta Team

Varför ?

Tidigare reagerade i världen MICHELIN köket som utgick från en frankofil restaurangkultur som har varit endast tillgängligt för några få utvalda.

Denna frankofila prägling börjar oftast redan i utbildningen som går i Escoffiers eller Dumas spår – så här är det och så här ska du göra. Att göra uppror från dessa principer och regelverk är tuff och kräver som sagt en mindre revolution där även gästerna ska vara delaktiga. Länder som vi i Norden, USA, Spanien, Asien och Sydamerika som inte har varit helt präglad av en frankofil tradition, och därav inte fanns med på den kulinariska världskartan (Michelin etc.) behövde inte befria sig av denna tvång. Under slutet av förra seklet upptäckte dessa länder och världsdelar sitt egenvärde via landets egna smaker, dofter och produkter, men öppnade även upp sig för influenser och tekniker från hela världen – da hände något ( en typisk exempel I Sverige har varit Melker Andersson som kreativ jobbad med alla smaker på sina krogar). Detta förstärkes via att vi själva reste mer och mer i världen och upptäckte nya kök och smaker – vi själva öppnade upp oss – och det blev det en otrolig utveckling av gastronomin. Där tog man sig friheten (tack och lov) att utifrån hantverket, lokala produkter, lokala traditioner och smaker skapa nytt med hjälp av nya spännande hantverkstekniker från hela världen. Detta tog längre tid i länder som exempel Frankrike, Beneluxländer, Tyskland, Schweiz, Österrike, där förändringstakten har varit lägre även p.g.a att gästerna inte hängde med i utvecklingen och helst vill bevara nuläget.

Den Kock och Restaurant som skapade en särskilt Stil är

#Björn Frantzen och sina Restauranger

State – of – the – Art  – Kitchen

Där finns en Gastronomi och Kök som förena det bästa från alla världar –  Det klassiska hantverktänket, Avantgarde i tekniker och utförande, en viss regionalitet och en bästa produktfokus som ger en outstanding resultat och performans. Inget görs av en slump – För att kommer ditt behövs det som jag brukar säger en kulinarisk kompetens där även shareing and caring ingår, teamarbete och ledarskap.

Det just därför alla av Koncerens nuvarande restauranger och även kommande restauranger är en framgång och kommer blir en framgång. Stilen, utförande och helhetskonceptet gör att restauranger är tillgänglig för alla – oberoende tidigare preferenser inom gastronomin.

Just denna tillgänglighet för gästerna att kunna tillgodogöra sig av denna helhetsupplevelse, oberoende av tidigare gastronomiska prefenser gör #Frantzen och Världens bästa Restaurant – samt att Frantzengroup till något outstanding i denna gastronomiska värld.Jag älskar att betala ”rätt” skatt

Politik Posted on tis, juni 15, 2021 12:36:02

Skatter – Skatter och Skatter.

Nu börjar det igen – Skattediskussionen – och att man ska beskatta det som har mera – riktig gammal klasskampsretorik – men vad är fakta.

Jag betala gärna skatt –  stat och kommun behöver inkomster för att bekosta alla kostnader som uppstår när man ska uppfyller  medborgarnas krav som vi har på staten. Det finns ett ansvar som staten har, det finns ansvar som kommunen har och det finns ansvar som vi har för oss själva. Vi kan inte bara kräver utan vi måste även ger ….

Ju mindre ansvar som vi tar själva, desto mera ansvar måste det offentliga väsendet tar för oss – och det kostar. Det är ganska enkelt – Utifrån mitt perspektiv bör vi ställa oss frågan i en valrörelse – Vad är Staten och kommunernas ansvar – och hur mycket får det kostar. Har vi klarad av detta kan vi diskutera, vilka intäkter i form av skatter till stat och kommunerna behövs, för att täcka dessa kostnader. Vilka skatter ska då finnas och vem som ska betala detta.

I princip är jag för ett skattesystem efter ekonomisk bärkraft men med krav att alla ska gör göra sitt bästa för att stödja system inte utnyttjar systemet. Det gäller även för stat och kommun som bör alltid tänker på att skattemedel ska användas till allmännytta och inte för att beivra särintressen.

Historisk har man ansett att Kapitalister ska betala mera – idag finns det olika typer av kapitalister. Företagaren som hela tiden investerar i sina företag och skapa arbetstillfällen och produktion som in sin tur ger det offentliga intäkter och skapar välstånd i samhället. Entreprenörskapen och möjligheterna att ökar sin förmögenhet skapar mervärde i samhället.

Sedan har vi kapitalister som via spekulation skapa mervärden i form av pengar – som är till nytta för den enskilde (via pensionsfonder) och för dom själva (arbitrage – avgifter). En självuppfyllande kapitalism som skapar finansiella mervärden med som inte skapa mervärden för samhället. Det är denna typ av kapitalism som har ökad det sista tjugo åren – och som är typisk för tidsandan – jaget förre vi. Skattesystemet har inte hängt med utan beskattar företagaren – den gode kapitalisten mycket högre än spekulationskapitalisten.

Idag betalar vi skatt via lön och via olika punktskatter – tidigare hade vi även farvskatt och förmögenhetsskatt samt fastighetsskatten. Ett tokigt system – där man första skatter på sin lön. Med sina beskattade pengar köper man tillgångar – säljer man sedan denna tillgång – betalar man skatt på värdeökningen. Helt ok  –   men att betalar skatt för att man äger något (som fastighetsskatten är vanskligt och helt vansinnigt – särskild om skatten blir högre om man igen med redan skattade pengar förbättrar och underhåller fastigheten).  Det är bra att denna togs bort. Om man inför fastighetskatten bör man ju även beskatta ägande av konst, klockor, guld, smycken, båten, bilen eller allt annat – eller ?

Nu önskar man tillbaka Fastighetsskatten och beskattar det förmånliga ISK sparande för det rika.

Vad är rik ?   Ett boende i Stockholm för 2 vuxna och 2 barn – bostadsrätt kostar mellan 5 -8 miljoner  där krävs det en insats på ca 1,5 miljoner – är denna personen rik?    För mig är den skuldsatt och fattig. Men jag ska betala skatt på ägande och sedan på reavinst.

Vad är rik ?  När du har utöver en fastighet – en stor båt, konst, guld, klockor, smycken, fastigheter utomlands. Här behöver jag inte betala skatt för ägandet eller reavinsten. Där tänker jag att man är rik……………

Många medborgare litar ju inte mera på staten och tänker jag måste ta hand om mig själv i framtiden – genom staten inte prioriterar sina medborgare när det gäller vård och omsorg, pensioner. Man betalar från sina redan beskattade pengar – olika försäkringslösningar för att gardera sig. Eller sparar i tex. ISK för att har reserver. Även att reducerar skuldsättningen i sin fastighet är ett sparande – genom att man minska framtida kostnader.

För mig är det en politisk inriktningsfråga – ska vi belöna medborgare som tar eget ansvar via att spara och minskar sina kostnader – eller ska vi belöna medborgare som inte tar ansvar utan slösar och leva i dagen och sedan blir beroende av olika bidrag när intäkterna inte räcker till?

Vi pratar mycket om likvärdighet och samhällsansvar – men det bygger ju mycket på vart eget ansvar. Vart eget ansvar är även att röstar på politiska partier som tar själva ansvar för samhället och mindre för att gynna olika särintressen.Oreda i Äppleriket

Trender och Framtiden Posted on ons, februari 17, 2021 09:35:02

Denna story har inget att göra med händelser du kanske kan känna igen, men den är lite tänkvärd.

Det började sensommaren 2018 när äpple landets medborgare skulle rösta om en ny riksdag, som över det närmaste fyra år ska fattar kloka, viktiga beslut och styra över äppelriket och viktigast av allt huvuduppgiften att främjar sina medborgare.

Efter en intensiv kampanj med många otrevliga inslag i debatten – kunde man ändå ser att det fanns olika falanger och olika tankemönster

 • En gruppering vilde har en mera marknadsinriktad äpple odling – som betyder att man planterar det sorter som kunden efterfråga.
 • Ett annat gäng vilde främja svenska äpplesorter utifrån artskyddet – enbart svenska äpplesorter ska odlas inget annat.
 • En tredje vilde odlar istället apelsiner som är mera miljövänlig och behöver mindre vatten, särskild när vi har nu varmare sommar och vintrar – dags för omställning och även tillåter mera äppelsorter från andra länder för mångfaldens skull.
 • Sedan fanns de en grupp som absolut inte vilde inte främjar svenska sorter, men samtidigt har en marknadsstyrning, men där med en begränsning av icke svenska äppelsorter – någon slags urval.
 • Ett växande grupp förordar en mera strukturerad och planeringsinriktad odling där det helst bara ska finnas en sorts äpple som passar alla.
 • Och så har vi den största gruppen som egentligen vill har svenska sorter men även ett mera lagom marknadspassat sortiment, men gänget är relativ anpassningsbar bara man har sista ordet –man vill ju har makten
 • Men det flesta ovan säger att man absolut inte vill har att göra med gänget som enbart vill har svenska äpplen….

När äpplefolket hade röstad blev det ett kaosresultat

Efter långa överläggningar kommer man överens om en gemensam plan eller som det politiskt kallas överenskommelse. För att främjar marknaden ska det odlas endast 5 olika sorters äpplen därav en ursvensk sort, men ytan för äpple odlingarna ska minskas och bara uppgår till 80 % av tidigare areal. Resterande areal ska göras med stöd av omställnings statsbidrag i ordning för att odla apelsiner. Subventioner är självklara för att priset blir attraktiv för kunderna. Och den största gruppen – kommer att genomföra allt detta med hjälp av ett utvald gäng.

Nu efter något år har läget blivit lite mera bekymmersamt i landet förutom COVID 19 som tog fokus från äppellandets grundläggande utmaningar så är – folket i äppellandet är inte riktig nöjd –

Äpplena har blivit dyrare och många sorter har försvunnit. Äpplestölder hos privata småodlare och från privata trädgårdar har drabbat hela landet – och polisen säger att detta handlar om organiserad brottslighet och det är skolans fel.  Det är rena beställningsjobb som gynnar särskild rika personer inom rika kommuner som har råd att köpa dessa unika äppelsorter som finns kvar. Genom att man ska klättrar i träden använder sig gängen mer och mer av unga personer som utför grovjobbet, dessa kan ju inte straffas och erhåller även i förekommande fall straffrabatt. Det finns i det dolda äppelauktioner som ger hög avkastning skattefritt – som bekymra finansministern – man har glömt att taxera äpplena. Rättsväsendet har svart att komma tillrätta med äppelstölderna – genom att lagstiftningen har inte följd med i utvecklingen, det finns ingen straffrubrik och lag för dessa brott med äpplen. En trend är enligt polis och åklagarna att den tunga brottsligheten har gatt över till äppelstölder och äppelsmuggling istället för knarkhantering, den är mera lönsamt. Man använder sig av tidigare knarkrutter för insmuggling av äpplen, bristen på utbildade äpplespurhunder gör läget hopplös för tullen. Många äpple musterierna – småföretag har fatt stänga igen p.g.a av äpplebrist, höga råvarupriser men även p.g.a av utsatthet för stölder. Att köpa in fuläpplen utomlands känns inte rätt och kostar mycket.

Det är ju denna överenskommelsens eller planens fel att man begränsade odlingarnas möjlighet att odlad särskild det gamla svenska sorterna – och blanda upp dessa med ej goda utländska sorter. Till om med Södermalms foodies som backas upp av kända kockar – kräver tillbaka mångfalden i äppelrikets odlingsutbud fri odling i alla trädgårdar och i landskapet.

Folk protesterar i media att svenska apelsiner är sura, inte goda och jättedyra p.g.a dålig skörd. Genom importbegränsningar (det krävs särskilda miljöcertifikat) har man utplanad den utländska konkurrensen. När vintern är nu lite mera tuff, skörden har varit dålig – behöver det svenska apelsinodlingar extrastöd, för att man ska lägga värmeslingor i jorden för att skydda odlingarna från att frysa ihjäl ……………under tiden är man tvungen importerar man fulapelsiner från andra länder. Det blir bättre om några år……när klimatet ändras – det ska ju blir varmare.

Några grupper funderar nu om man inte skulle bryta överenskommelsen och tillåter mera äppelsorter igen och där även flera svenska sorter, samt att man tillåter igen apelsinimporten från utomlands – och att bönderna få odlar vad man vill. Inte dumt – men ?

Vad händer då – alla beskyller varandra i mycket grova ordalag, om man ändra i överenskommelsen, så öppnar man till samarbete och gynnar det gänget som vill har enbart svenska äppelsorter. Därav finns det risk för ett äpplekrig, om stormning av äppelriksdagshuset det vill väl ingen…….

Undrar om någon har koll vad äpplerikets folk vill?