Följande önskningar eller drömmer var jag inför 2019

1. Önskar mig tillbaka ” den gamla krävande” journalisten som är anställd – och inte p.g.a hittar på rubriker – oftast förhastad kasta synpunkter och artiklar in i mediabruset

2. Vi bör tänka till och minskar reaktionstiden på sociala medier

3. Politiker som våga utmanar samhället och visar på utmaningar och möjligheter – skapar framtidsvisioner

4. New Public Management är bra i Industriproduktion – mera empati, tillit och medmänsklighet i offentliga styra verksamheter.

5. Börjar tänka till och börjar ta ett helhetsgrepp om utbildningskedjan och kompetensförsörjningen – nuvarande system är från 1900 tal – tittar på 2050 Livslångt lärande på riktig.

6. Politiker samarbetar – pratar ärlig och utmaningar tänk på Sverige först och sedan på din karriär och partiet

7. Tänk på miljön men utifrån forskning och utifrån helhetsperspektiv – vad gör mest nytta för världsmiljön – elcykelsubventioner eller filter på kolkraftverk i Indien och Kina.

Själva
Att dom planer som man har igång – blir verklighet och ger nytta till samhället.
Att jag vaknar varje morgon och ser framåt dagen – samt att kunna göra nytta för andra och samhället.
Lite mindre tid på nätet.