Blog Image

Creative-Cuisine

om allt i världen

Denna sida är privat och uttrycker endast mina personliga tanker och åsikter. Det kan gäller Mat och vin, samhällshändelser eller något som jag tänker på just nu.

Regering, Partiernas fokus – Kundintresse eller vad som är bäst för landet.

Politik, Trender och Framtiden Posted on tis, januari 03, 2023 10:31

Sverige var varit ett land där stränga myndigheter blickade ned på oss invånare på uppdrag av regeringar och politiker som hade en helhetsplan framåt. Fattighetslandet och klassamhället har under många år utvecklats till det Sverige vi har idag. Detta Myndighets-Sverige är ett land som känns mycket avlägset. Numera är vi ”kunder” hos partierna och i förlängningen regeringen och staten.. Med det följer ett antal privilegier och rättigheter, för att inte säga ”rättheter”. Kunden har, som det heter, alltid rätt och politiker se i dessa kunder sina väljare. Och staten och partierna påminner oss gärna om att vi är just kunder och presumtiva väljare. Det undersöker kundnöjdhet, vad vi tycker, vilka agendor vi har, vad vi önskar och gör gärna väljarbarometer för att kunna justerar sitt budskap och politik. Det styr även En Myndighet som är egentligen ett instrument för staten att sköta eller förvalta landet utifrån lagar och förordningar samt utifrån regleringsbrev från den demokratisk valda regeringen, men som mer och mer blivit politikernas redskap eller arena via olika populistiska uppdrag. Där särintressen och lobbyverksamhet har en stor genomslagskraft. Få Myndigheter kritiserar eller har synpunkter på regeringar – och deras särintressen – ett föredöme är ju Riksrevisionen som ja själv följer flitig ………….i lärande syfte.

Kundtänkandets perspektivskifte

Politikernas och partiernas inriktning mot ”kund och dessa nöjdhet” i stället för landets bästa som helhet är ingen enkel semantisk fråga, utan innebär ett perspektivskifte som får långtgående konsekvenser för synen på förhållandet mellan statens bästa, partiernas maktanspråk och det olika väljarnas särintressen. Särskild när det individernas jag först inställning blir en bärande faktor.

Det här skiftet har skett stegvis, och i stort sett utan någon egentlig politisk eller samhällelig diskussion. Kundtänkandet ligger inom ramen för det lika viktiga som förbisedda ämnet samhällets utveckling och bästa. För många är detta en fråga om fokus och inriktning av den politiska agendan. Inte ens politiken lyckas – trots sin välutvecklade konfliktradar – uppbåda någon riktig entusiasm över de olika politiskt laddade vägval som döljer sig under fokusen att erhåller och bibehåller makten – kostar vad det vill. ( vi ser det sista 15 åren att små partier med mycket tydliga särintressen har fatt en oproportionerlig start inflytande på den politiska agendan i förhållande till antal röster i ett demokratisk val.  Eller våga inte någon handlingskraftig ärlig förträdare  i politiken – att sätter tydliga ramar vad som är bäst för landet och samhället utveckling i helheten, vaga inte det andra demokratiska institutioner och myndigheter sätter emot via ett opartiskt ställningstagande i utredningar eller feedback?  Har den samtidig borttagna tjänstemannaansvaret …gjord att tjänstemän har belagt med mundkavel eller för jobbets skull blir mer och mer okritiska till händelser och förslag. Tjänstemännen behöver inte ta ansvar för sina beslut, utredningar etc.

Det finns olika förklaringar till den här idén om att Politiker behöver tänka mer på medborgarna som ”kunder”. En förklaring ligger i det allmännas marknadisering av politiken och maktutövande, det som brukar sammanfattas som New Public Management, där näringslivet kom att bli en förebild även för det allmänna och den offentliga sektorn.

Men kundtänkandet springer också ur den välbehövliga insikten om att Regeringar faktiskt är till för medborgarna eller ska det finnas för landet som en helhet – hänger det ihop. Det politiska partier både bör och skall stå för god demokratisk anda och tänker på landet och samhällets utveckling i sin helhet. I stället för att det ska tänka på samhället som en gemensam angelägenhet, börjar politiken och partierna mer och mer i första hand tänka på sig själva och sina särintressen och särskild på sitt maktanspråk och därmed partiernas position. Inte undrar att medborgarnas känner inte igen sig – vad politiken prioriterar och pratar om och utmaningarna i samhället, något som även kan kallas politikerförakt.

Men det finns många risker med kundtänkandet. När vi börjar betrakta oss som kunder till staten leder det till en form av passivisering. Vi glömmer vårt eget ansvar. I stället för att tänka på samhället som en gemensam angelägenhet, börjar vi tänka på oss själva som kravställare utifrån varan enskilda perspektiv – jag är viktigast.

Politiken och partierna å sin sida, löper risk att bli ängsliga, och rädda att inte göra  kunder-väljare tillräckligt nöjd och därav ser effekten i alla olika väljer barometer. Fokus hamnar på utbud av ”varor” och tjänster ( löften, mottaglighet för lobbism, istället för på ett demokratiskt grundat uppdrag där olika intressen hela tiden måste vägas mot varandra, och där det ligger i sakens komplicerade natur att partiets väljare kanske aldrig blir riktig nöjd, kanske inte ens kan bli nöjd. Men där beslut är det bästa för landet kort och långfristig.

Inte nog med det. Sverige är dessutom ett land där vi kommit att vänja oss vid att staten och det allmänna tar ett stort ansvar för vår välfärd och samhällsutvecklingen, det kostar. En hög skattenivå gör dessutom att vi – oavsett vad staten kallar oss – faktiskt har rätt till högt ställda förväntningar. Detta är motsättningar som inte går riktig ihop i det längre perspektiv.

Samtidigt är det vi själva som byggt det här samhället och när saker inte fungerar behöver vi alla – inte bara det allmänna – vara beredda att sluta upp och göra det bästa möjliga av situationen. Särskild det politiska partier som mindre bör tänker på särintressen – utan på landets bästa som helhet – även om det smärtar och går emot tidigare uttalanden och löften. Alla medborgarnas och landets bästa alltid först……..Reflektioner – 2022

Politik, Trender och Framtiden Posted on ons, december 28, 2022 16:08

Året som gick mina reflektioner

VÄRLDEN

Världen hade sin fokus på kriget i Ukraina – en katastrof för landet och befolkningen. Alla vill hjälpa till inom ramen för ” att vi visar att vi gör något” – men vi ska absolut inte utmana den ryska björnen. Rädslan för vedergällning är för stor……redan innan kriget ( Krim tog Putin innan OS i Moskva) ingen vågade säger ifrån ( utan via fler affärer så lugnar vi ner björnen). Det som man uppfostrar ett barn – säger man inte tydlig nej – som vill denna barn bara mer och mer……..Vi säger ju inte stopp för USA heller när man invaderade Irak etc.  Det gäller ju alltid att välja rätt sidan. Den enda som blir glad är Krigs och försvarsindustrin som efter slutet av kriget i Afghanistan hade tuffa tider – men nu är orderböckerna proppfulla igen. Det finns pengar i alla länder till just krigsmaterial – ju dyrare desto bättre……….

Men det finns aldrig tillräckliga pengar för utbildning, vård och omsorg eller att alla av världens medborgare har ett drägligt liv. Och var kommer alla pengar ifrån ….JUST alla regeringar och staterna har inte några egna pengar –   det satsar medborgarnas pengar DINA och MINA – skulder som vara barn och barnbarn ska tar över.

Miljön tar skada – jag tror inte på att världen går under –  i Europa har vi varit duktiga det sista 15 åren och minskade utsläppen med 40% enligt (EU och FN) men vad hjälper det när Kina, Indien och andra stater ökar utsläppen dagligen……………..Vi kommer nog inte tillrätta med detta, utan vi behöver en strategi hur vi ska leva eller överleva med förändringen av världens miljö…………………..(Holland höjer sina dammar till Nordsjön ordentlig och satsar på kärnkraft). Slutar bråka om vilken energityp vi ska ha – utan den ska vara fossilfritt, tillgänglig och planer bar – och låt inte marknaden styra detta – utan det är staternas uppgift att skapa förutsättningar till vart liv – med DINA och MINA pengar.

LILLA SVERIGE

Vart land blir mer och mer en bananrepublik – inte längre en förebild som förr. Äldre kan inte lever efter 50 år hederligt arbete på sina pensioner och behöver bidrag. Folk som inte har jobbar över 40 år erhåller nästan lika mycket i pension via olika bidrag. Vi har en del av befolkningen som går arbetslösa – samtidig som alla Bud av mat och produkter kommer från fattiga länder och tar dessa jobb. Vi har brist på utbildade yrkesarbetare – där lönen är hög och relevant, men vi vill helst jobbar framför en dator på homeoffice med byråkratiska bestyr helst uppföljning vad ”andra” göra. NEW Public Management som är så populär – skapar så mycket byråkrati att läkare och lärare måste satsar 50 % av sin tid att levererar till varje chef led, olika typer av rapporter….så att dessa ”experter” sedan kan styra över det som kan jobbet. Sedan ser vi fler och fler politiker som aldrig haft ett jobb utanför politiken, därmed har det inte erfarenhet hur vanligt folk tänker och känner, förutom knacka dörr innan valet. Det är ett elitiskt brödraskap – likt en tidigare adel som styr vart land. Där oftast fokusen inte är vad som är bra för landet – utan mera vad som är bra för partiernas särintressen och till politikernas fördel själva.  Jag har läst många propositioner, motioner som lämnats in till riksdagen (riksdagen.se Dokument och lagar)- där jag helt enkelt kan konstaterar – lever många av dessa valda politiker i en annan värld ? tänker det på vanlig folk ? Har det gjort en risk eller konsekvensanalys ? Jag blir mörkrädd ibland – När sedan ”vanlig” folk röstar förstår man inte …………

Det lilla godtrogna landet Sverige har blivit överkörd av olika sorter brottslingar – både våld och ekonomi – det lönsamt att göra brott. Nästan obefintliga straff och påföljder, rabatter på straff, godtrogna myndigheter som inte har en helhetsbild samt ” regeringarnas oförmåga prata klarspråk och nämna saker i rätt ordning och kontext. Att säger sanning kan ju tolkas fel………………..Vi har idag störst antal skjutningar i hela Europa – ett misslyckande av flera decenniers politik – där ingen tar ansvar för det som händer utan man skyller alltid på skolan och utbildning. Ingen pratar om föräldrars ansvar – för sina barn – att vara förebilder och inte lämnar över förebildfunktionen till skumma skrytande personer på Snapp chat, Tik Tok och INSTA gram – som bara visa det glada rika och välmående livet – förstärkt av Media – som lovordar dessa personer.  Medan verkligheten ser annorlunda ut ………utanförskap, fattigdom, elitism, vald mot kvinnor, tvångsgifte, diskriminering, klan samhälle, klassamhälle, respektlöshet mot varandra, nedskräpning av det offentliga rummet – samt det omtalade skjutningar nästa i varje större stad.

Men vi i Sverige är duktiga på att påpekar till andra länder – VAD andra gör fel och HUR duktiga vi själva är………………………….Vi tror fortfarande att vi är kvar i BULLERBY eller LÖNNEBERGA ………………Lite mera navel skådning skulle vi mår bra av,  – innan vi skryter om vart land. Tänk att för bara 100 år har vi varit ett fattigt land – inte genom politikerna ,utan via det hårda arbete från vara föräldrar och mor och farföräldrar och utan delaktighet i krigen, alliansfrihet, har Sveriges lyckats att skapa ett land som har varit värd att leva i – där alla tog ansvar för landets utveckling. Tyvärr har vi tappad denna inställning,utan nu ska staten tar ansvar för allt och alla- vi kräva mer och mer …………………..men STATEN har ju inte några pengar – utan det DINA och MINA pengar.

Så vi behöver själva tar mera ansvar för samhället, och samhällsutvecklingen och kämpar på, samt har en inställning – vad som är bra för staten är i förlängningen även bra för DIG och MIG. Så kan vi kommer tillbaka ett land som är värd att leva i även i framtiden.

Vi behöver även kommer tillbaka till en samhällsdiskussion som är faktabaserad, framtidsinriktad ,befriad från särintressen utan med fokus på LANDETS BÄSTA. POLITIKERNA och även MEDIA behöver vara förebilder för det nya samhällsklimatet som bör befrias av twitterretorik, hat, headliners för att skapa igen ett FÖRTROENDE och RESPEKT för STATEN och sina Myndigheter hos alla medborgare.1996 Avregleringen av Elmarknad – ökad konkurrens och lägre priser var viktiga mål med politiken.

Politik, Trender och Framtiden Posted on tis, december 20, 2022 08:37

Ni under om den höga Elpriset. Här är fakta –

Med elmarknad avses den marknad som byggs upp av affärsrelationerna mellan de aktörer som är inblandade i produktion, leverans och konsumtion av elektricitet och där det råder konkurrens mellan aktörer med samma roll.Elektricitet är av naturen svår att lagra och måste vara tillgänglig när den behövs. Till skillnad från andra produkter är det inte möjligt under normala driftförhållanden att lagra, fördela eller att ha konsumenter i kö för att få tillgång till produkten. Behovet och produktionen skall vara i balans och varierar också kontinuerligt. Om det är obalans mellan produktion och konsumtion ökar eller minskar hastigheten på generatorerna och gör att nätfrekvensen (antingen 50 eller 60 hertz) ökar eller minskar.Varje elproducerande företag som säljer/köper el på elbörsen har en balansansvarig. Den balansansvarige har till uppgift att ekonomiskt och tidsmässigt planera så att producerad och förbrukad elenergi i största möjliga mån överensstämmer genom elhandel eller egen produktion. Eventuella skillnader som uppstår debiteras ekonomiskt i efterhand. Vid obalans i elnätet så sjunker frekvensen. Det är Svenska kraftnät som ser till att det råder balans mellan förbrukad energi och tillverkad energi. Idag sker det huvuddelen av balanshållningen i Sverige med hjälp av vattenkraft.

Det var den borgerliga regeringen 1991-1994 som inledde arbetet med att reformera elmarknaden som en del i ett större avregleringsprogram för att ”återställa en fungerande marknadsekonomi” (Prop 1993/94:162). Man menade att ”Sveriges effektivitetsproblem i stor utsträckning beror på att marknadsmekanismerna på centrala områden har satts ur spel”. 

För elmarknadens del ville man skapa ett regelverk som möjliggjorde ett ”mer rationellt utnyttjande av produktions- och distributionsresurserna” och som gav kunderna ”flexibla leveransvillkor till lägsta möjliga priser”.

När den socialdemokratiska regeringen efter valet 1994 tog över frågan hade man en liknande inställning. En ny ellagstiftning med konkurrens i elhandeln förespråkades med motivet att det ”ökar valfriheten för elkonsumenterna och skapar förutsättningar för en ökad pris- och kostnadspress inom elförsörjningen” (Prop 1994/95:222). Jane Cederqvist, som då var statssekreterare i näringsdepartementet, under energiminister Jörgen Andersson (S), bekräftar bilden att ökad konkurrens och lägre priser var viktiga mål med politiken.
– Syftet var att medborgarna och industrin skulle få lägre elpriser. Genom att man utsatte själva elproduktionen för konkurrens och tillskapade en elbörs. Men det fanns också en bakgrund i att vi märkte att industrin förhandlade till sig lägre elpriser på hushållens bekostnad. Trots att systemet skulle bygga på att alla betalade självkostnadspris för elen. Detta gjorde 1996.

Hur sätts priset ?

Spotpris är det pris som elbolag köper in elen för. Priset sätts som bekant på den nordiska elbörsen Nord Pool och styrs av tillgång och efterfrågan. Spotpriset på elbörsen Nord Pool Spot omfattar inte kostnad för elcertifikat, påslag, energiskatt, moms och elnätskostnader men bör ses mer som ett riktpris/marknadspris för vad du som konsument kommer få betala för din el. 

Enkelt uttryck – som Potatisbonde säljer du Dina svenska potatis till Svenska kunder för 8 kr kilo, allt fungerar väl tillgången är god och priset är stabil. Nu kommer några stora tyska långtradare och vill köper Dina potatis – det brist i Tyskland. Det erbjuder Dig – 40 kronor per kilo – Såklart utifrån marknadsekonomiska principer säljer du såklart till Tyskarna, och om Dina svenska kunder vill har potatis – så måste det betalar kanske till om med 41 kronor………Det är inte ditt problem om svenskarna inte har råd – och svälter………..Så här fungerar det även med EL……via införsel av Nord Pool

Nord Pool är Europas ledande marknadsplats för el som erbjuder handel, clearing och tillhörande tjänster på både dagen-före (day-ahead) och innevarande-dag (intraday) marknader i 16 europiska länder. Nord Pool är den nordiska elbörs som startades 1996 av Sverige och Norge. Tanken har varit att vi i Norden skulle hjälpa varandra i elförsörjningen och skapar en balans. Från och med 2005 utvidgades handel till resterande länder i Europa – utifrån marknadsmässiga principer – där plötslig självförsörjning och prisstabiliteten i Norge och Sverige inte längre hamnade högt på agendan. Det Marknaden som styr…………………………gladast av alla har varit Tyskland som utan tänker framåt hur det skulle ersätter sin höga energieförbrukning – när det stängde plötslig fungerande kärnkraft……………Resultat – beroende av gas från Ryssland och när detta fungerar inte längre El från Nord Pool där efterfrågan ökade priserna….. enligt min potatisbeskrivning.

VAD vill jag säger – Forskare varnade när alla partier skulle avreglerar El marknaden, och även utvidgningen av Nord Pool…………..men ingen lyssnade. Marknaden tryckte på för att tjäna pengar inte för att ger trygghet till Sverige och Norge där Elen producerades – men ingrepp i naturen via vattenkraft, vindkraft och kärnkraft……………..

Principen – och syfte uppfylldes inte – enligt

”ökar valfriheten för elkonsumenterna och skapar förutsättningar för en ökad pris- och kostnadspress inom elförsörjningen” (Prop 1994/95:222

För elmarknadens del ville man skapa ett regelverk som möjliggjorde ett ”mer rationellt utnyttjande av produktions- och distributionsresurserna” och som gav kunderna ”flexibla leveransvillkor till lägsta möjliga priser”.Nästa »