Blog Image

Creative-Cuisine

om allt i världen

Denna sida är privat och uttrycker endast mina personliga tanker och åsikter. Det kan gäller Mat och vin, samhällshändelser eller något som jag tänker på just nu.

Året 2021 – Funderingar om vart vi är på väg ?

Trender och Framtiden Posted on lör, december 18, 2021 12:02

Del 1

Corona har påverkat även detta år och kommer påverka samhället, även inom den närmaste framtiden – vissa forskare har en prognos fram till 2024 – innan världen har denna farsot någorlunda i grepp. Men nu ska denna tillbakablick inte handlar om COVID i alla varianter, utan mera om betraktelse om beteenden i samhället nationellt och internationellt.

Samhällsutvecklingen

Vi har en samhällsutveckling som skrämmer mig – den gemensamma värdegrunden som präglade vårt land under en lång tid försvagas och påverkas mer och mer av händelser och beteenden som vi tidigare inte känd till. Medborgarna har inte tillit längre, att vara samhällsstrukturer kan fånga upp och åtgärda vissa utmaningar, utan man strävar efter någon som ska lösa alla problem åt en själva.

Men många av det utmaningar som vi har i samhället idag är skapad av oss själva – många gånger glömmer att vi har ett eget ansvar för samhällsutvecklingen, utan vi skyller på att det är någon annans fel.  Hur tänker jag där?

Politiken

Vi lever ju en demokrati som bygger på att vi väljer vara företrädare i riksdagen, som sedan väljer en regering som styr landet ………………..det vi som styr landet. Politiken uppdrag är ju att leda landet rätt utifrån det förutsättningar som finna och att tillsammans lösa det utmaningar som vi har.

Vi som medborgare har tappad förmåga att granska alla partiernas särintressen, käpphästar och vad det egentligen vill åstadkomma för landet, och hur det ska utvecklar samhället och landet för alla medborgarnas bästa, inte bara för sina väljare. Vi har i dag inte längre hjälp att fatta rätt beslut vid valurnerna av en duktig granskade media som ställer djupgående kritiska frågor och verkligen ger oss viktig relevant information.

Genom att vi inte kräver och inte erhåller en oberoende information – har politiken gått över till att mata oss med adhoc – populistiska utspel i propagandasyfte, halvsanningar och skapa överenskommelser och lagförslag som gynnar partiernas egna populistiska särintressen. Agendan sätt av mediala nulägeshändelser, där vi kräver även snabba åtgärder. Vill politiken inte agerar eller har inte några lösningar så begraver man händelser i en utredning – i hoppet media eller befolkningen tappar intresset.

Ett pragmatiskt lösningsfokuserat, faktabaserad förhållningssätt över ideologi gränser, skulle behövas för att lösa samhällsutmaningar kortfristig men särskild långfristig. Även om man i grunden överens så präglas dagens politik av prestige, principiella konflikter utifrån partiernas fokus på nästa val och att hitta argument för att förminska den politiska motståndaren. Troligen styrd av partiernas egna trollfabriker – eller mediaavdelningar som egentligen styr – och som är utifrån mitt perspektiv det största hotet mot vår demokrati. När Partiernas politiker styrs via manus och utifrån vad dessa mediarådgivare tycker – så finns det ingen rörelse mot utveckling framåt och där finns ingen verklig dialog mellan politiker längre, som skicklig gör oss väljare inför det beslut som vi bör tar.

Media och sanningen

På enda sida har vi gammaldags media – där tänker jag på dagstidningar och TV format och på andra sidan på sociala medier. Vi översköljs idag av information från alla håll – och via sociala medier är vi alla själva informationsspridare och däremot påverkar vi fler och fler. Även jag är medveten om att jag via detta blogginlägg påverkar någon, eller animerar till eftertanke. Även jag har en agenda …..

Att handlar mer och mer att blir hörd – ju mera du hörs desto mera inflytande har du över samhället. Under medeltiden fram tills det första tidningarna kom har kyrkan och överklassen bärare av denna monopol på information och kunde skapa påverkan. Sedan blev det radio och TV och nu sociala medier.

Allt är ju bra – det skapar ju en mångfald och information blir tillgänglig till alla – om alla information  skulle vara sant och bygger på fakta.

Finns det idag någon information som inte har påverkats av olika dolda agendor?

Det vi själva och vi alla som skriver – har någon tanke om varför man skriver just om denna händelse? Varför gör vi detta – vi vill berätta –för att någon ska lyssna eller läser och vi vill påverka!

Vill man erhålla någon uppmärksamhet i det stora informationsflödet – behöver man rubriker och sensationer och lättsmält budskap. Helst något som berör – och alla journalister kämpar i sina kanaler om uppmärksamt för att någon ska lyssnar.

Där är sig politiken, media, journalister eniga – i sin syn på medborgare och samhället. Mata dom med Onliners, rubriker som berör och adhoc lösningar på händelser så blir det nöjda………………

Detta förhållningssätt har spridit sig även alltmer i alla politiska partier, median och även till tjänstemännen inom den offentliga sektorn. Särskild inom den offentliga sektorn är det påtaglig sedan tjänstemannens ansvar togs bort (den ska vara oberoende). Så nu är även här tydlig att uppdragen är tydliga  – med att fram populistiska kortfristiga lösningar som gynnar den styrande politikens agenda– i stället för att hitta verkliga lösningar på utmaningar metodiskt, analytiskt via ett faktabaserat arbetssätt. Detta kräver kompetens, klokhet och kanske tar lite mera tid men man skulle erhåller en heltäckande bild och flera sätt att tar sig an utmaningarna.

När sedan den gammaldags media inte gör sitt jobb och journalister går i koppel av politiken, eller själv är politiskt färgad som tydlig syns i reportagen  – så kommer inflytande av sociala median på oss att växa ytterligare – när vi söker efter relevant information. Detta utnyttjas sedan av aktörer som ännu mera vill splittrar vart samhälle via desinformation och fakenews.

Nu till min slutsats – så länge vi som medborgare och väljare tar inte vart ansvar och kräver mera faktabaserad, opartisk information av media och politiken – så länge kan vi inte ta oss vidare till det utmaningar som finns idag och det som kommer i framtiden.

Omvärlden ser inte ut som den gjorde förr –  när alla politiska partier skapade sin grundläggande partiprogram och ideologier. Det bidrog till dagens samhälle – men konstruktiv politik måste går i samklang med samhällsutvecklingen – där behöver man även har förmåga att ”Kill your Darling” och skapa ” New Darling” som utvecklar samhället och medborgare.Ska Skolan verkligen fixar allt?

Politik Posted on fre, oktober 29, 2021 08:40

Politikernas retorik är enkelt – att skylla ifrån sig årtionden av misslyckanden, fel beslut, konceptlöshet och insikt vad som händer i samhället på bristen av utbildning. Lösningar är ju alltid skolan………………….

Vi har nu under en lång tid sett ett ökat utanförskap, vald, fusk och gängkriminalitet – och vem ska tar ansvar och fixar det – da är alla överens – SKOLAN och SOCIALEN. Arbetsbelastningen inom dessa områden har varit enormt, samt att problematiken i deras uppgifter har ökad, särskild utifrån arbetsmiljöperspektiv.

En lärares uppdrag är BILDNINGSUPPDRAGET – men det sista årtionden har många lärare inte längre möjlighet att utbilda. Denna en gång fina, respektfulla yrket har blivit en blandning av socialarbetare, ordningspersoner, psykolog, kurator och reservföräldrar för elever och ungdomar. Något som dessa vårdagshjältar inte utbildad förr.  Är jag lärare så vill jag jobba på en arbetsplats som ger mig förutsättningar att utöva mitt yrke – jag brinner ju för att utbilda ungdomar –   det har inget att göra med vilken skola jag ska jobba, eller om det en kommunal eller fristående skola.

MEN – skolan fungerar idag trots stora satsningar och många eldsjälar – många ungdomar är inte utbildningskompatibel eller skolmogen, skolan är mera en dags förvaring eller en fritidsgård. Det ingen som pratar om Föräldraansvar – en förälder ska uppfostrar sina barn så att det kan tillgodogöra sig skola och utbildning – helt enkelt det ska vara BILDNINGSBARA. Det inte skolans uppgift att lära ungdomar att lyssna, har respekt för läraren och samhället som lägger stora resurser på individen, skapa förståelse att utbildning är viktig och att bete sig som an vettig person. Helt enkelt bete sig vettig , Vi som samhället lägger ner stora resurser på skolan – och alla har sin chans oberoende social status. Det få länder i världen man har samma möjligheter till Bildning som i Sverige.

Men något har gått fel – när Politiken, Polisen och andra samhällsaktörer hela tiden kräver att SKOLAN ska fixar till allt som samhället har misslyckats med. Sätt krav på föräldrar – det ska inte vara lätt att samhället och där särskild skolan ska tar över föräldraansvaret. I nuläget lägger föräldrar krav på skolan att det ska fixar allt även utövande av det egna föräldraskapet.

Det finns få i Sverige som inte har mat på bordet eller ett boende – samhället och staten fixar detta – men där skulle man kräva tillbaka att man tar hand om sina barn och utöver ett aktiv föräldraskap.  Att vara förebild och förmedlar en sund värdegrund som stämmer överens med samhället – så att alla blir god medborgare.