Alla har rätt till ett YRKE – ett ARBETE  – ett BRA LIV

Utifrån ett samtal förra veckan blev jag mycket berörd och fundersamt. Hur kan man som branschföreträdare (inte besöksnäringen, tack jag så stolt över Er) men ett annat hantverksyrke yttrar sig på följande sätt. Denna yrkesvuxenutbildning är riktig bra – det ser till att alla som inte ”passar” söka inte till utbildningen, som vi vill, genom att skapa ett negativ intryck över vederbörandes framtidsutsikter. Du måste tar studielån, ska du verkligen – Jag undrar hur det tolkar ”inte passar” tänkte vid sittande bord inte utmana utan jag gick från bordet för att markerar.

Nu till ”inte passar” – är det kön, ålder, etnicitet, hudfärg, yrke, nationalitet, språket, elitärt tänkande social kompetens eller vederbörandes egen tolkning vem som duger eller inte, utan känner personen ?

Undrar vilken värdegrund dessa personer har ,  i samtalet vid öppet hus – även senare i klassrummet – eller hur branschföreträdaren styr sin skrå. Detta påminner om det gamla skråväsendets mörkaste sidorna – där man inte hade rätt till en utbildning – utan man har varit tvungen att hitta sin utbildningsplats själv och ”passar” det enskilda företaget eller dessa mästare.

I SVERIGE har alla rätt till en utbildning – och den är kostnadsfri inom det offentliga systemet. Om man behörig, detta är tack och lov reglerad och en myndighetsutövning är man antagen, sedan kan det finnas ett urval med om det finns för få platser på en utbildning. MEN denna urvalspunkt ska var klart och tydlig innan man söker. FÖRSTÅR personen verkligen vem som betalar hans lön – det offentliga eller skrået, – att staten finansierar kompetensförsörjningen för denna bransch ?  Fattar den sin egen roll eller ligger lojalitet endast hos skrået? 

Att sedan denna utbildning visa bästa resultat inom yrkesvux när det gäller betyg är ju inte förvånansvärd nä– det studerande med utmaningar trollas bort redan innan det hinner ansöka. Att inom denna yrket endast 10 % stannar kvar i själva yrket efter utbildningen är en annan fråga. Hur står det med värdegrunden och schyssta villkor.  Jag brukar säga att FISKEN stinker från huvud neråt – de syn man har på toppen sprider sig ner i ledet.

MEN JAG ÄR TACKSAM – över att jobbar med besöksnäringen som är den stora integrationsmotor och som öppnar dörren för alla. Som tidigare företagare och lärare vet jag att det viktigaste med utbildningen är att ser potential i varje person – och det är yrkeslärarens skicklighet som gör att alla lyckas – med bra eller mindre bra betyg, alla hittar sin plats i yrkeet

I Sollentuna har vi sedan 2017 ett Projekt Etableringslyft – som riktar sig till utrikesfödda kvinnor över 30 år –  där man har lyckats att 75 % av deltagare efter 6 månader har ett jobb (75 % av totalt 400 personer under dessa år som har fatt jobb lever idag utan bidrag). GISSAR vilket bransch och dessa företag som står bakom det flesta anställningar?

                                BESÖKSNÄRINGEN – HOTELL och RESTAURANG  samt STORHUSHÅLL: