För Statens och Samhällets skulle bör man lämna in ditt liv efter 67 år ålder.

Alla ekonomer och även politiker pratar om den stora utmaningen med en åldrande befolkning. Vi blir äldre och äldre och därmed kostar denna målgrupp mer och mer. Man är inte produktiv längre via att man inte jobbar längre. Utifrån ekonomerna är vi enbart en kostnadsfaktor via pension, vård och omsorg, bidrag och sjukvården.

Dessa äldre behöver mera vård och omsorg – så behovet att anställa fler till vård och omsorgsyrken blir otrolig stor. Behovet är så stor att ca 20 % av den del av befolkningen som kan arbetar behövs för att tar hand om denna målgrupp.

Resten företagen som har Kompetensförningsbehov, behöver nog konkurrera med varandra om medborgare som är arbetsför att skapa intäkter till det offentliga välfärdssystemet.

Ju färre personer som behövs för att ta hand om dessa ”överåriga” (även detta ett politiskt ord som tagits fram) – desto mer arbetskraft finns tillgänglig för andra branscher.

Ju mindre pengar som man satsat på mat och försörjning på äldre ( dagssatsen för intagna på fängelse är fyra gånger högre än för dessa som har sin tillvaro på äldre hemmet eller som får sina leveranser via hemtjänst). Genom vård i hemmet – gör man folket ännu mera deprimerad (ensamma) – som gör att livstiden kan kortas av – kompletterad med långa köer inom vården.

Beslutsfattare – har helt glömt bord att dessa äldre har byggd upp detta land och har jobbar hård för att någon gång kunna leva på sin pension och utifrån att staten har lovat att man tar hand om äldre.

Så där i efterhand skulle man inte slitet, utan använd sig av statens välfärdssystem mera aktiv och ”levt och njutit” under sina arbetsför ålder (utan jobb) för att sedan slipper via eget val det sista ljuva åren. Dessa ljuva åren tog du i förskott……………