Harvey Weinstein skapade debatt och en tystnadskultur lyftes i ljuset – en skrämmande sådan att människor uttnyttjar sin makt och inflytande på ett sådan vidervärdig sätt. Även Madonna sällde sig till raden av kvinnor som utsatts för den amerikanske filmmagnaten Harvey Weinstein. I en intervju i New York Times berättar världsstjärnan att Weinstein ”gick över gränsen” med henne när han jobbade med hennes dokumentär ”Truth or dare” i början av 90-talet. Men vad är över gränsen…………..

Vad är trakasserier? 

Trakasserier är en form av diskriminering. Enligt lagen är trakasserier är ett agerande som kränker någons värdighet. Det kan vara att någon säger något eller har ett beteende som gör att du känner dig ledsen, förolämpad, hotad, eller illa behandlad. Trakasserier är ett beteende som är ovälkommet av den som utsätts för dem. Samma beteende kan uppfattas som trakasserier av en person medan en annan person inte blir illa berörd. Det behöver inte finnas en intention att förolämpa eller behandla någon illa för att det ska vara en trakasserier. 
Här är några exempel:

  • Att förlöjliga eller skämta om en person eller grupp utifrån sexuell läggning.
  • Att säga nedvärderande kommentarer om en person eller grupp utifrån etniskt ursprung.
  • Att uppmärksamma en persons funktionsnedsättning inför andra på ett sätt som hen tycker är negativt.
  • Att osynliggöra eller använda andra härskartekniker mot en person på grund av ålder

 Finns det någon Weinstein i det gastronomiska sfären i Sverige ?

– En som har som varumärke att gick över gränser och egenskapande regler, och var oerhört ”på”, i ord och handling mot personer som är i beroende ställning.

– En där alla visste och kände till personens ökända beteende sedan tidigare och nu.

– En där vi alla visst att han kunde göra så, för att han hade så stor makt, var så framgångsrik, han som är en institution han som hade stort inflytande. Alla som vilde jobba med honom, drar nytta av denna personens nätverk. Så man fick helt enkelt stå ut säger mångas utsaga.

– Personens Beteenden diskuteras ofta i olika sammanhang, där alla på något sätt blivit drabbade, men som avfärdades – det är personens sätt att vara. Vi har ju dragit alla nytta av hans nätverk – det gäller även media – hans inflytande är för stort överallt.

Avslöjandet om Weinsteins blev startskottet för hela #metoo-rörelsen,.. även när Metoo lyfte dessa frågor i Sverige ställde sig ingen på barrikaderna, trots att alla visste om denna persons beteenden.

Det fortfarande som människor blir utsatta – trots att många i det tysta inte anlitar personen i fråga längre, för uppdrag. Det är ny tid nu …………………..men lite överallt.

Det vi alla genom att vi ser och inte reagerar som är skyldiga – att dessa personer fortfarande 2022 kan fortsätta med sitt beteende. Vi måsta säger ifrån och lära vara ungdomar att säger ifrån………….Vaga att står upp för en sunt värdegrund …………………….Man ska inte står ut för detta vedervärdiga beteenden även om personen är ”älskad” av dessa som är tysta och av dessa som inte vet.

Ni som vet – Vet ………………..