Denna story har inget att göra med händelser du kanske kan känna igen, men den är lite tänkvärd.

Det började sensommaren 2018 när äpple landets medborgare skulle rösta om en ny riksdag, som över det närmaste fyra år ska fattar kloka, viktiga beslut och styra över äppelriket och viktigast av allt huvuduppgiften att främjar sina medborgare.

Efter en intensiv kampanj med många otrevliga inslag i debatten – kunde man ändå ser att det fanns olika falanger och olika tankemönster

  • En gruppering vilde har en mera marknadsinriktad äpple odling – som betyder att man planterar det sorter som kunden efterfråga.
  • Ett annat gäng vilde främja svenska äpplesorter utifrån artskyddet – enbart svenska äpplesorter ska odlas inget annat.
  • En tredje vilde odlar istället apelsiner som är mera miljövänlig och behöver mindre vatten, särskild när vi har nu varmare sommar och vintrar – dags för omställning och även tillåter mera äppelsorter från andra länder för mångfaldens skull.
  • Sedan fanns de en grupp som absolut inte vilde inte främjar svenska sorter, men samtidigt har en marknadsstyrning, men där med en begränsning av icke svenska äppelsorter – någon slags urval.
  • Ett växande grupp förordar en mera strukturerad och planeringsinriktad odling där det helst bara ska finnas en sorts äpple som passar alla.
  • Och så har vi den största gruppen som egentligen vill har svenska sorter men även ett mera lagom marknadspassat sortiment, men gänget är relativ anpassningsbar bara man har sista ordet –man vill ju har makten
  • Men det flesta ovan säger att man absolut inte vill har att göra med gänget som enbart vill har svenska äpplen….

När äpplefolket hade röstad blev det ett kaosresultat

Efter långa överläggningar kommer man överens om en gemensam plan eller som det politiskt kallas överenskommelse. För att främjar marknaden ska det odlas endast 5 olika sorters äpplen därav en ursvensk sort, men ytan för äpple odlingarna ska minskas och bara uppgår till 80 % av tidigare areal. Resterande areal ska göras med stöd av omställnings statsbidrag i ordning för att odla apelsiner. Subventioner är självklara för att priset blir attraktiv för kunderna. Och den största gruppen – kommer att genomföra allt detta med hjälp av ett utvald gäng.

Nu efter något år har läget blivit lite mera bekymmersamt i landet förutom COVID 19 som tog fokus från äppellandets grundläggande utmaningar så är – folket i äppellandet är inte riktig nöjd –

Äpplena har blivit dyrare och många sorter har försvunnit. Äpplestölder hos privata småodlare och från privata trädgårdar har drabbat hela landet – och polisen säger att detta handlar om organiserad brottslighet och det är skolans fel.  Det är rena beställningsjobb som gynnar särskild rika personer inom rika kommuner som har råd att köpa dessa unika äppelsorter som finns kvar. Genom att man ska klättrar i träden använder sig gängen mer och mer av unga personer som utför grovjobbet, dessa kan ju inte straffas och erhåller även i förekommande fall straffrabatt. Det finns i det dolda äppelauktioner som ger hög avkastning skattefritt – som bekymra finansministern – man har glömt att taxera äpplena. Rättsväsendet har svart att komma tillrätta med äppelstölderna – genom att lagstiftningen har inte följd med i utvecklingen, det finns ingen straffrubrik och lag för dessa brott med äpplen. En trend är enligt polis och åklagarna att den tunga brottsligheten har gatt över till äppelstölder och äppelsmuggling istället för knarkhantering, den är mera lönsamt. Man använder sig av tidigare knarkrutter för insmuggling av äpplen, bristen på utbildade äpplespurhunder gör läget hopplös för tullen. Många äpple musterierna – småföretag har fatt stänga igen p.g.a av äpplebrist, höga råvarupriser men även p.g.a av utsatthet för stölder. Att köpa in fuläpplen utomlands känns inte rätt och kostar mycket.

Det är ju denna överenskommelsens eller planens fel att man begränsade odlingarnas möjlighet att odlad särskild det gamla svenska sorterna – och blanda upp dessa med ej goda utländska sorter. Till om med Södermalms foodies som backas upp av kända kockar – kräver tillbaka mångfalden i äppelrikets odlingsutbud fri odling i alla trädgårdar och i landskapet.

Folk protesterar i media att svenska apelsiner är sura, inte goda och jättedyra p.g.a dålig skörd. Genom importbegränsningar (det krävs särskilda miljöcertifikat) har man utplanad den utländska konkurrensen. När vintern är nu lite mera tuff, skörden har varit dålig – behöver det svenska apelsinodlingar extrastöd, för att man ska lägga värmeslingor i jorden för att skydda odlingarna från att frysa ihjäl ……………under tiden är man tvungen importerar man fulapelsiner från andra länder. Det blir bättre om några år……när klimatet ändras – det ska ju blir varmare.

Några grupper funderar nu om man inte skulle bryta överenskommelsen och tillåter mera äppelsorter igen och där även flera svenska sorter, samt att man tillåter igen apelsinimporten från utomlands – och att bönderna få odlar vad man vill. Inte dumt – men ?

Vad händer då – alla beskyller varandra i mycket grova ordalag, om man ändra i överenskommelsen, så öppnar man till samarbete och gynnar det gänget som vill har enbart svenska äppelsorter. Därav finns det risk för ett äpplekrig, om stormning av äppelriksdagshuset det vill väl ingen…….

Undrar om någon har koll vad äpplerikets folk vill?