Jag blir imponerad men samtidigt bekymrad över den lojalitet som företrädare av statliga myndigheterna visar upp när det gäller backa upp politiker och inte säger vad det egentligen tänker.. Kanske det vet att man sitter lös – exempel Försäkringskassans GD som fick går när hon berättar sanningen…….

Varför lyfter jag detta – nu fick en fingervisning av delrapporten som Coronakommisionen lyfter –…välbehövlig, men lite amatörmässig av journalisterna – som glömde att forska i frågan .Varför är det på detta viset – beredskapsfrågan, offentlig underlag fanns till och med jag hittade dessa redan i varas. Stora varningstecken från olika myndigheterna redan från 2005 och framåt.

Vad är en strategi bra för – att man har en bra och anpassad förutbestämd plan hur man ska agerar innan det händer, helt enkelt en beredskap.Där kommer vi till kärnan – VI HADE INTE NÅGON BEREDSKAP när COVID 19 kom till Europa och Sverige. Förutom den Pandemiberedskapsplan som Folkhälsomyndigheterna tog fram så sent som 2019  tänk om alla regionern och kommuner skulle har gjord en likadan med utgångspunkt från denna ? Ej prioriterad – Även socialstyrelsen lyfte vissa frågor fanns det inget gehör från politiken – särskild gällande brister inom äldreboenden och problemen i styrning och ledning. – och dessa planer utgick ifrån det bristande beredskap på sjukvårdsmaterial, brist i styrning och ledning samt ansvarsfördelning som det beskriv i sina rapporter 2005, 2012 och 2017 till regeringen. Ni kan tänker är den frust hos tjänstemän när det skrev dessa rapporterna som ingen lyssnade på varken staten, media och eller vi medborgare.- och sedan när pandemin kom och det fanns ingen redskap som det beskrev.

Frågan togs även upp i debatt i riksdagen, där Morgan Johansson svarade i riksdagen. Frågor lyftes 2006 av läkarprofessionen,i en artikel i Dagens Medicin. Så varningar om brist i beredskap och resurser lyftes av många från 2005 och framåt. MEN POLITIKEN HAR INTE VARIT INTRESSERAD – vi bygger istället beredskapen på samarbete inom EU/WHO. Men varför ?Beredskap kostar PENGAR och vem vill investerar i beredskap som man inte vet om man behöver den, det är just resurser som inte ger någon avkastning. NEW PUBLIC MANAGMENT LEDARE OCH EKONOMER  spara och köper när det behövs, tog över frågan från tjänstemän som ”tänkte” beredskap. Så skyll inte på myndigheterna, utan på politiken, politiker och partier och deras sätt att se på styrning.

Så vad gjorde myndigheterna när COVID 19 kom – ju det förhöll sig till sin planering som utgick från att göra det bästa för att rädda så många liv som möjligt – och inte var det skulle vilja göra eller kunna göra om det fanns tillräcklig med beredskap och resurser. Man hade inte ens tillräcklig med munskydd, visir, kläder och utrustning för det akut sjuka – hur skulle man klara av allmän testning………..Anders Tegnell och sina kollegor inom sjukvården gjorde vad det kunde utifrån den beredskap som fanns. I slutet finns det bara två ansvariga för dilemmat – det är Politiker som sedan 1990 talet bortprioriterade beredskapsfrågor, krishantering med tydlig styrning ( även tidigare kriser klarade vi inte av) och vi väljare som själva inte tyckte att dessa frågor har varit värd att uppmärksammas – så vi få skyller oss själva.

Stannar hemma om du har symptom, tvätta händerna och undvik folksamlingar, och bjud inte hem dina vänner på fest med alkohol efter kl. 22 när krogen har stängt. Och litar inte på politiker – som nu säker skönmålar sina insatser och planer.