Utifrån mina ögon behöver vi inte längre några skolreformer – vi behöver en skol och bildningsrevolution.
Vara barn som idag börjar i skolan, kommer gå i pension 2070 – och har en lång arbetsliv framför sig. Men fortfarande överlastar vi dessa stackars ungdomar med utbildningsmaterial och utbildningsinnehåll som det knappast behöver i framtiden och som det sannolikt glömmer relativ snabbt. Särskild när det inte har användning av dessa kunskaper i sitt framtida liv < men det finns ju alltid tillgänglig i olika informationskanaler. I stället behöver det mera av nyfikenhet, kreativitet,oliktänkande, orienteringsförmåga i det digitala samhället, förmåga att analysera, reflekterar och arbetar i teamet. Detta behövs i en allt mera komplex värld. Det vad vi gör idag gör vara ungdomar mera till tråkiga individer som alltid ska anpassa sig ……..
Vara skolor ska vara mera mötesplatser det olika åsikter, händelser och bildningshunger möts – till detta behöver vi duktig välutbildade lärare som agilt anpassar lärandet till omvärlden och framtiden, och där bildningsmiljö harmoniserar med samhället i övrigt. Det även viktig att bildning och lärande ses som en process som aldrig tar slut utan en som pågår hela livet. Dagens utbildningsystem stöder inte denna process utan utgör mera av ett hinder i individens strävan att hela sitt liv blir ”anställningsbar” eller ”arbetsmarknadskompatibel”. Vi behöver en utbildningsrevolution – som gynnar individen inte systemet.