Efter andra världskriget insåg det båda stora kontrahenter Tyskland och Frankrike att det är dags att samarbeta och på detta sätt förhindra framtida krig och konflikter i Europa. En mycket bra idèe som utvecklades till EU – ivirigt framdriven av särskild Tyskland – som insåg tidigt att ett samarbete och en öppen marknad skulle gynna den vältrimmade tyska exportindustrin. Den öppna marknaden har varit viktig för det rika länder inom EU – det kunde sälja utan hinder till sina fattiga bröder som hade en utvecklingsbehov. Att låna pengar har inte varit ett problem – länder som Spanien, Grekland, Portugal,Italien fick tillgång till många miljarder för stora infrastrukturprojekt – men även till värdelösa prestigsprojekt. Ett exempel subventionerades byggande av stora fiskebåtar i Spanien och Portugal – när fiskarna tog slut – härjar denna flotta nu framför den afrikanska kusten och gör dessa fiskare arbetslösa. Det blev som #skuldfällan” – när man ska betala tillbaka gick det inte längre – så lånegivarna det rika länder kräver nu besparingsåtgärder,som dessa länder inte klara av. Varför inte skriva av skulderna – det finansiella systemet är så uppbyggd att den enskilda länders riksbanker – garanterar för lånen i ” vanliga banker” – som på detta sätt går alltid säkra – därmed är vi skattebetalare som alltid står för notan. Huvudfelen är att man inte följde Mastricht avtalen där men satte en gräns ” hur mycket man få långa utifrån BNP” – Dom som först bröt mot denna överenskommelse har varit det stora Frankrike och Tyskland under den så kallad IT bubblan. Sedan följde alla efter med det resultat som vi ser nu. Det är ju självklart att vänstervinder blåsar i krisländerna – man är trött på politiken och deras oförmåga att lösa problem utifrån en helhetsperspektiv. Det nationella krafter kommer blir starkare där alla komma tänker på sig själva. För mig är det bara en tidsfråga tills vi avskaffa EURO igen. Med en nationell valuta som fri flytande kan det ensklida länder styra mera sin konkurrenskraft via devalveringar. När vi nu har en gemensam EURO finns inte detta instrument. Just devalveringar och att vi står utanför EURO samarbete har gjord att vi i Sverige har kunnat bibehålla konkurrenskraften. Jag vill tacka alla kloka svenska väljare som valde att står utanför EURO – trots alla ” fördelar som marknadskrafterna lovade”. Tror att även näringslivet och bankerna är glada över denna beslut idag.