Stadens arbetsmarknad känner de flesta till. Här finns det en uppsjö av olika möjligheter för den som har rätt utbildning och rätt bostadsort. För även om distansarbete rent teoretiskt innebär att det inte ska spela någon roll var man bor, så går trenden mot arbetsplatsförlagd närvaro hela eller delar av arbetstiden. Senaste exemplet är Yahoochefen Marissa Mayer,som kräver fysisk närvaro av alla sina medarbetare från första juni.
Arbetsmarknaden på landsbygden däremot är mer spännande. Där växer jobben inte på trän, utan måste ständigt nyskapas. Visst finns det arbetstillfällen i de traditionella områdena jord- och skogsbruk, samt mineralbrytning, men det räcker inte långt, även om gruvorna blir fler i Norrland. En ytterligare möjlighet som ständigt lyfts fram ärbesöksnäringen. Gott så, men det behövs ännu fler alternativ. Min kollega Margareta Ivarsson uppmärksammar t.ex. hästnäringen på sin blogg. Här finns det 25 000 yrkesverksamma som tillsammans gör 11 000 helårsarbeten, näst intill i det fördolda. Ett bra exempel på landsbygdens mångfasetterade arbetsmarknad.
Slutsatsen blir att det visst går att jobba på landet, men det krävs lite flexibilitet kreativitet och framför allt stor kombinationsförmåga. En dos distansarbete (där det fungerar), ett par doser turister och upplevelser, ytterligare lite traditionellt jord- och skogsbruk, samt en och annan häst, så är man i hamn.