Del 1 Kina är framtiden och varför

Vi västerlänningar köper gärna oreflekterade åsikter och
fördomar från vara journalister och media utan att själva kräva djupare och ser
bakom fakta. Resan här till Kina ger mig nya insikter och nya kunskaper – jag kanske
förstår nu lite mera om världens största land i form av BNP och antal invånare
tack resan och den historiska belysningen fylld av personliga upplevelser av
reseledaren Tina som sedan 1967 bor i Kina.

Men vad är Kina förutom ovanstående – Kina har enligt egna
tidningar idag 100000 billjonärer och 10 miljoner miljonärer med över 10 miljoner
Yuon ( ca lika med kronor). Kina har världens bästa infrastruktur tåg, bil och
flyg – har inte någon hungersnöd – utan alla har tag över huvudet och mat. Sedan
finns det självklart brister – i tex. kvalitet och utförande samt vissa
demokratifrågor – men det är en stor skillnad mellan nu eller för 15 år sedan. När man gör en sådant snabb resan blir det automatiskt brister, men dessa är det officiella medveten om – och man lyfter frågorna och sätter in åtgärder – tex. korruption. Men viktigast av allt att jag tror att det kinesiska folket ser dessa framsteg och har en framtidstron.

Sedan är det ju självklart att man behöver en mera strikt
myndighetsutövande när man har ansvar för 1500 miljoner människor än för 9
miljoner människor….Mitt lärdom av Kina är när Kina bestämmer sig för något, tänker till och sedan och lägger sedan en enorm kraft på genomförande – för att når snabba resultat.Detta genomförs sedan direkta och tydliga direktiv – och inte genom att gömma sig i möten och utredningar som tar för långt tid och så att befolkningen tröttnar. Något som våra politiska partier kan lära sig något av . Här är några snabba nyckelfaktorer.

Ungdomar och studerande behandlas som framtidslöften och välfärdskapital – tas hand om genom till tex utbildning och möjligheter till karriärvägar – även yrkesutbildningar


bondesamhället – småbönder belönas – småskalig
verksamhet gynnas – kina hungrar inte idag – har aldrig sätt så många härliga och
fina produkter (mångfald) som även säljs direkt av bönder till befolkningen.


kineser är entreprenör – gillar att göra affärer,
städer och byar sjuder av småföretag och entreprenörsanda


stora miljösatsningar är på gång med redan synliga
effekter – alla motorcyklar är eldriven, det är bara en fråga om vilja och att
tekniken är tillgänglig så blir den stora bilparken ( där det inte är många
bilar äldre än fem år – går på alternativa bränslen, har aldrig sett så många
hybrider) eldriven.


har aldrig sett så många ”kommunala parker och
grönområden” även i städer – kineser gillar natur.


har aldrig känt mig så trygg i en storstad – även på
kvällen och i taxi.


När man planerar infrastruktur ligger man inte efter
utan man planerar och genomför för framtiden.(man bygger inte två filer väg
utan kör direkt på fem-sex filer)


Transportsystemet och infrastruktur är av yppersta
världsklass – tillgänglig och
billig.


Kina är mera än bara storstäder, utan har själva stora
fina naturområden och delstater som vi idag känner inte vet något om, fick hittills bara uppleva en liten del – försmak.


nya generationer kineser kommer att ytterligare
förändrar landet från kopiator till utvecklare, designer och ledande nationer
som står för framtidens innovationer.


landet kina kommer i framtiden inte vara producenter av
lågprisprodukter utan konsumenter av högkvalitativa produkter och utvecklar det
flesta av dessa.

Mitt största hopp för världen –

När jag ser dessa många unga kineser kommunicera, diskutera,
klär sig, röra sig och beter sig – så hittar jag samma beteendemönster som hos
alla andra ungdomar i världen–
Ungdomar har hittad en gemensam kommunikationskanal –beteendemönster mellan
varandra – sociala medier (Kina har en egen variant av Facebook) och ett
uttryckssätt som kan skapar en bas för framtida förståelse mellan och för
varandra. Basen u eb framtida värld. Och vi behöver inte uppleva att vi är
främlingar för varandra – som när
vi mötes i Pekings Sommarpalatsens otrolig vackra trädgårdar i samma syfte.Massor
av resande kinesiska bönder som tittade nyfiken på oss västerlänningar som är
långa och har vita och ljusa har och vi på dessa bönder om med sina härliga
uttrycksfulla vind och väderslitna ansikten. Tänk vilka frågor det skulle vi kunna ställa på dom och det
på oss……

Det kommer mera snart.