ÖSTERSJÖN OCH EKONOMI
Östersjön och Norden – bäst i världen?

Ansedda tidskriften The Economist hyllar de nordiska länderna kring Östersjön och menar att dessa förhållandevis små länder, åtminstone när det gäller folkmängd, har nått framtiden först.

Det finns ett par goda skäl till att övriga världen kan använda de nordiska länderna som förebild, menar The Economist. De har redan tacklat många av de utmaningar som andra, framför allt västländer, kommer att tvingas hantera, som att reformera pensionssystemet och organisera samhället så att även kvinnorna kan få tillträde till arbetsmarknaden. Dessutom har de nordiska lösningarna visat sig mycket effektiva och länderna toppar de flesta globala rankinglistor från konkurrenskraft till välbefinnande. På områden som innovationsförmåga, social inkludering och social rörlighet är man extra framgångsrika. På köpet har det blivit en kreativ renässans med ett antal hyllade personligheter inom musik, litteratur och även matlagning.
The Economists Norden-bilaga har kommenterats av många svenska medier, men på ett relativt blygsamt sätt. Det verkar som journalisterna inte riktigt är bekväma med allt detta beröm. För om vår modell är så perfekt i ett internationellt perspektiv, vilka larmrapporter blir det då kvar att skriva?