Innovationer handlar om
att se framåt och skapa något nytt. Synd att så många företag hellre verkar
föredra att se bakåt och statsar på att bevara det bestående via
patentstrider i domstolar

Patentstriden
mellan Apple och Samsung kring deras smarta mobiler har väl knappast undgått
någon. Inte heller att Apple
vann i en domstol i Kalifornien
och tilldömdes ett skadestånd på 1 miljard
dollar. Vad som inte är lika uppmärksammat är att Samsung
vann likartade mål i både Sydkorea
och Japan.
Den handelspolitiska aspekten är uppenbar.
Ur innovationsperspektivet kan man fundera på vilka signaler som patentkrigen
sänder. I stället för att titta framåt och konkurrerar med nya modeller med
bättre funktioner, verkar allt fler teknikföretag föredra att titta bakåt och
använda en armé av jurister för att anklaga sina konkurrenter för imitation och
få stopp på dem den vägen i stället.
En intressant aspekt av Apple’s patenttvister är hur varumärket påverkas.
Det börjar redan komma signaler om att det inte är lika kul längre att tatuera
in Appleloggan och på så sätt solidarisera sig med ett företag som numera inte
främst står för design och teknik i framkant utan snarare jurister och ett
räddhågset bevakande av patent