INNOVATION I UTVECKLINGSLÄNDERNA
Nya idéer här eller där?

När man diskuterar
innovation så går tankarna automatiskt till USA, Europa och Japan, som om de
utvecklade länderna hade monopol på nya produkter och idéer. I själva verket
är det snarare tvärtom – många av de framgångsrika innovationerna skapas
numera i utvecklingsländerna.

I dag
sker som bekant den globala tillväxten knappast i vår del av världen, utan
snarare i Asien, Afrika och Latinamerika. Då är det inte så konstigt att de nya
idéerna också börja komma därifrån. Tidigare (aug 2012) har jag berättat att de
banbrytande innovationerna
i vårdsektorn
numera dyker upp i Indien och andra asiatiska
tillväxtekonomier, Hollywood ersätts av Bollywood
och Nollywood
och i Afrika dyker det upp allt fler smarta Appar, anpassade till
kontinentens behov och förutsättningar, som medAfricas
App
, där du bland annat direkt kan kontrollera att doktorn du tänkter
besöka är en riktig läkare och inte en kvacksalvare.
För den som funderar på att satsa på innovationer i utvecklingsländerna
finns det goda råd att hämta hos Fast
Company
. Tänk till exempel på att hitta innovationer som passar den snabbt
växande, men unga, globala medelklassen (genomsnittsåldern i Nigeria är 19 år,
mot drygt 40 år i Sverige). Tänk också på att bygga nätverk snarare än
produkter och ska det vara produkter så får de gärna ge makt till individen
(som medAfricas App).