Även om det kanske inte finns en urban livsstil, så finns det definitivt allt fler urbana upplevelsemöjligheter. Förutom de mer förväntade inom kultur och underhållning, så leder stadens storlek till att det även finns marknad för allt fler nischade upplevelser. Ett exempel ur mängden, som växer sig allt starkare är tillfällighetsbutikerna eller ”pop-up stores”. Stora företag använder konceptet för att lyfta fram en speciell produkt eller för att vara tillfälligt närvarande vid ett visst evenemang, medan små företag utnyttjar pop-up stores för att förstärka sin exklusivitet. I båda fallen krävs det stadens storlek för att tillräckligt många potentiella kunder ska hitta dit.

En stadsbaserad upplevelsetrend av en helt annan karaktär, som fått svensk aktualitet när en 13-årig pojke hittades död i ett schakt är i Stockholm är Urban Exploration (UE), där utövarna utforskar underjordiska miljöer som tunnelbanan och avloppssystem eller nedlagda industriområden och andra byggnader. Nästa steg är att mobiltelefon-företagen hakar på och adderar mobiltelefonen som en spelkonsol i UE-äventyr. Den verkliga och virtuella världen smälter samman