En stark trend som tyvärr har en nästan lika stark mottrend är den ökande toleransen för det annorlunda. Toleransen eller åtminstone acceptansen växer i styrka i ett allt mer mångfasetterat samhälle. Här spelar internet säkert roll som informationsspridare. Vi får influenser från hela världen. Några tydliga exempel inom politiken är att USA numera har en president med delvis afro-amerikanskt ursprung, Tyskland en finansminister som sitter i rullstol och Sverige en med hästsvans och ring i örat.
Samma signaler återfinner vi i reklamens värld, som ständigt speglar samhällsutvecklingen. ICA:s reklamfilm med praktikanten Jerry med Downs syndrom har redan hyllats som banbrytande.
Toleranstrenden kan också kopplas samman med nästan lika starka vanlighetstrenden. DN konstaterar i en trendspaning att vanliga människors vanliga liv har hamnat i fokus och menar att lågkonjunkturen spelar roll. Ett annat exempel är det nyinstiftade Tenzingpriset som vill belöna människor bakom kulisserna, de som står utanför rampljuset men som ofta är helt avgörande för att en viss prestation ska vara möjlig.
Men visst finns det samtidigt starka mottrender, en som förstärker intolerans och misstänksamhet och en annan som talar om mediefokus till varje pris Ett exempel på den förstnämnda är Vellinge kommuns hantering av transithemmet för ensamkommande flyktingbarn, som man försöker motarbeta med alla till buds stående medel, och ett exempel på den längtan efter att slippa vara vanlig och i stället hamna i mediefokus är alla reality-program i TV, från ”Lyxfällan” till ”Bonde söker fru”.