Den snabba teknikutvecklingen innebär många spännande möjligheter, men den kan också innebära att vi känner oss mer övervakade och att vi inte kan lita på människor omkring oss. När Gotlands landshövding Marianne Samuelsson hade ett internt sammanträde på länsstyrelsen, så spelade en av tjänstemännen in det samtalet. Samtalet sändes sedan av Radio Gotland och snart var det en riksnyhet, vilket ledde till att Samuelsson fick avgå. I december trädde den omdiskuterade, omdebatterade och numera förändrade FRA-lagen i kraft. Kritiker menar att många svenskar nu ovetandes kommer att hamna i FRA:s register när myndigheten gör sina sökningar.
I Kanada fick en 29-årig kvinna, som hade varit sjukskriven i mer än ett år på grund av svår depression, reda på att hennes sjukersättning skulle dras in, eftersom de hittat bilder av henne på Facebook där hon skrattade och var glad. Enligt försäkringsbolaget brukar man använda internet för att hämta in information om sina kunder.Innebär ett samhälle där man hela tiden kan övervaka och spela in vad människor gör och skriver samt lägga ut det på nätet att vi kommer att bli tystare och misstänksammare mot varandra? Förhoppningsvis blir det dock precis tvärtom – att de nya tekniska möjligheterna innebär att människor börjar kommunicera mer med varandra och att samhällets maktstrukturer tvingas bli öppnare.