Där fanns den – den stora nyheten EU släpper importen av Kött från Sydamerika fritt………till glädje av alla konsumenten – Oxfile under 200 kr Biffen under 100 kr……….hela svenska folket kommer att mumsa på nötkött från Sydamerika………Men inte jag…… som medveten konsument bör du avstår från detta erbjudande – mest av miljöskäl. Tusendtals hektar urskog skövlas i Sydamerika för att ger plats till boskapsuppföddning…..Köttproduktion. Regnskogen försvinner – världen lungor, för att vi kan äta billig kött. Sedan slar vi ut det svenska bönderna – för deras produktionskostnader är mycket högre. Det sista fem åren har EU haft restriktioner på import från sydamerika – köttböndera i Europa överlevde. Nu är det dags för dessa bönder att packa ihop……..prispressen blir för stor, vi kommer blir beroende av importen ………och mer skogsmark kommer att försvinna i sydamerika. Tänk på vad du äter…….