Siffrorna kommer tätt – jag tänker inte på Omsättningsiffror- vinstmarginaler- utan tänker lite mera på den långsiktiga trenden. Hur hittar vi i framtiden kompetent personal och alla anställda till Hotell – Restaurang och Turism sektorn? Vi i Sverige har varit lycklig lottade, sedan 1999 fram tills för en tid sedan, har alla yrken inom denna Sektorn – varit cool och utbildningarna eftersökt. Helt emot trenden i Europa där bara 50 % av utbildningsplatser som erbjudits blivit tillsatta.(trots hög arbetslöshet). Nu börjar vi även i Sverige komma i samma situtation – Hippfaktorn är borta, årgångar med mindre antal ungdomar, söker nu till Gymnasieskolan, men inte längre till Hotell Restaurangubildningar i första hand, utan hamnar där p.g att de få inte någon plats på en annan utbildning. Jag räknar med att inom tre år behöver vi lägga ner mer än 30 % av alla Gymnasieplatser inom Hotell och Restaurang. Ytterliggare problem kan dyka upp – när Hotell-Turism och Restaurang och Livsmedel blir ”bara” yrkesutbildningar utan högskolebehörighet. Visst finns de en möjlighet att läsa upp sin behörighet, men vem vill och har ork att göra denna ”extra insatsen”. Ambitösa och skötsamma ungdomar som har lockats till Hotell och Restaurangutbildningar i en medvetenhet (klokhet), att man efter några år i branschen(vem orkar med stress och arbetsmiljön jobbar inom HRsektor hela livet), kan läsa vidare. Denna målgruppen kommer att försvinna – självklart väljer jag en gymnasieutbildning som ( öppnar fler möjligheter även i framtiden). Vem kommer att läsa yrkesprogrammen i framtiden- Det blir kanske alla dessa skoltrötta ungdomar som inte gillar teori, har motivationsproblem eller andra sociala problem ? Vem i näringslivet kan eller har kunskap, tid och ork – att ta hand om dessa ungdomar som behöver stöd och mycket tid ? Blir det en 21 årig kock som utbildar en 16 årig kocklärling………..I Tyskland har man varit tvungen att skapa en nisch inom Hotell och Restaurangutbildningen…..som växer snabb, för att alla ”vanliga företag” vill inte tar hand om den ” problematiska gruppen av ungdomar” – Utbildning heter Systemgastronomin……..just en 3 årig praktisk lärlingsutbildning inom Fast Foodsektorn………..(man hamnar rätt från början- usch.) eller något som kallar sig Restaurangfachfrau/eller man – en slags diversearbetare – att i allo inom ett Restaurangföretag. Vi är med hög tempo på väg ditt……………

Det finns lite ljus i mörket – lyssande i Onsdags på Mathias Dahlgrens Sommerprat i P1. Tack Mathias för dina kloka ord, din ärlighet och din ödmjukhet. Alla nya elever eller studenter inom Hotell och Restaurang – bör i början av sin utbildning lyssnar på dina ord.