Häromveckan öppnades The eYOU guide. Bakom det vitsiga namnet döljer sig en rätt banal portal med frågor och svar kring konsumenträttigheter, internetservice, mail, ehandel, upp- och nedladdning, mm. Den fyller säkert sitt syfte för de digitala invandrarna, men portalens framtoning pekar i sig på ett växande problem inom EU, nämligen the digital divide – skillnaden mellan de digitala infödingarna och de digitala invandrarnas syn på datorns och nätets betydelse i vardagen.

För de digitala invandrarna är nätet något som ska begripas och regleras och först och främst ett verktyg som man kan stänga av och lägga åt sidan för att ägna sig åt det verkliga livet IRL – In Real Life. För de digitala infödingarna är nätet livet och inget man stänger av. Det är där man umgås, hittar nya och gamla vänner, håller sig uppdaterad, osv.