När G20 hade sitt möte i London, ser man en tydlighet i värderingar, och hur dessa har slagit fel – tolkningen av kapitalismen. På den ena sidan USA och England den mest liberala och marknadsfokuserade falangen och på andra sidan Frankrike och Tyskland med sin sociala Markwirtschaft ( som har trycks mot vägen av den angelofila högerinriktningen – det sista tjugo åren). Den franska och tyska inriktningen har sin bakgrund i många krig, fattigdom och upprörelsen med en aristokratiskt kapitalismen. De gamla kapitialisterna byggde upp långfristiga värden tillsammans med staten, och tog sitt sociala ansvar för alla dessa människor som utförde jobben. Pengarna stannade i företagen för utveckling och framtidssatsningar – men även för dåliga tider. Även vi i Sverige har fina exempel HM,Ikea etc. Trendbrottet kom i Europa med avregleringen av bank och finansväsendet (Tatcher) och även det dessa gamla seriösa ”kapitalister” blev påverkad av snabba klippens skojare- i mitten av 80 talet – första smällen(vi kunde inte hantera det fira krafterna under den berömda 90 tals Bankkrisen i Sverige. Sverige har lärt sig läxan lite grann, men världen står nu framför samma problem men många gånger större. Vad är felet – ju enligt min asikt, är det en enskilde människans girighet på makt, pengar och inflyttande. Pengar är makt och ger pondus – där har vi dagens värderingar. Att ta hand och ta ansvar är mindre viktigt, kortfristiga vinster – kvartalskapitalismen -förstärker effekten.Vi är delaktiga allihoppa, i jakten på mest avkastning på ” det egna pensionspengar” tar marknaden och vi allt större risker och ser inte på långfristigheten.

Blir det någon ändring – så kan vi inte forsätta att förlita oss på den så kallade marknadsekonomin som inte tar ansvar för varken miljö, hälsa,kvalitet och människors välbefinnande. Där saknas helt enkelt den sociala aspekten och ansvar för det vad man gör. Dagens mål och syfte är kortfristiga, giriga och utan ansvar för gemensamma resurser i världen. Dagens kris är resultat av individualismens strävan efter mera makt, prestige och artifakter – jag hoppas att det blir en motrörelse inte mot kommunistiska hållet – men mera mot ”die soziale Marktwirtschaft”(sociala marknadsekonomi) som byggde Europa efter Kriget – speciellt i Frankrike och Tyskland. Samhällsviktiga funktioner som bank, utbildning,sjukvard,pensioner, miljlö, natur och alla viktiga samhällsfunktioner, måste har tillbaka sina regler och sina ramar, där finns inte plats för girighet och experiment. Det är ju självklart även staten måste våra effektiv och att affärerna skall går ihop, – men pengarna stannar i samhället, och inte i fickan av klipparna. Dessa frågor är för viktiga för hela världen, för att överlåtas till marknaden. Blir framtidens vinnare – och morgondagens trend – att vi rycker närmare ihop och värnar om kollektivet .- Vi lever alla på samma jord. Jag ser tecken i 80 90 talisterna , där dessa värderingar – att ta ansvar för samhället och jorden är djup förankrad……………….Dessa stackarna få ju betala notan av 30 år fria marknadsekonomi där vinster hamnar i skojarnas ficka – men förlusterna därefter få allmännheten – folket ta hand om.