För några år sedan var det “cash” som var kung. Nu är det istället kunden som regerar. Och på alla sätt försöker man utforska vad kunden egentligen efterfrågar. Helst ska man få reda på det utan att fråga direkt utan låta kundens egna känslor styra. Den moderna tekniken ger också nya verktyg för detta.

Ett exempel taget från International Herald Tribune är knutet till sökmotorer och då specifikt hemsiderelaterade sådana. I dagens läge är de flesta vana vid fritextsökning och även en smula bortskämda med system som letar fram det som efterfrågas. De sökord som matas in blir såldes värda guld. På sajten ifråga, SpaFinder, som är en portal där man kan söka på olika typer av spa, som behandlingar och annat väsentligt. Helt plötsligt noterades en ökad frekvens av sökordet nakenhet i samband med spa och vips var en trend identifierad. Efterfrågan på nudism, naturalism och liknande saker har blivit en trend inom turism och besöksnäringen. Så det kan ha varit en tidsfråga innan det också blev vedertaget inom spanäringen, men nu uppmärksammades denna efterfrågan direkt genom analys av gjorda sökningar. Enligt IHT får ”nakenhet” som sökterm avsevärt fler träffar på SpaFinders hemsida än t ex ”husdjursvänliga” och vaxbehandling. Siffrorna talar sitt tydliga språk: ” In 2007, nude recreation represented a $440 million industry — up from $400 million in 2001 and $200 million in 1992 — and it’s still growing, says the American Association for Nude Recreation…”(IHT)

Källa: International Herald Tribune