Brittiska prins Charles har ett omskrivet intresse för miljöfrågor och arkitektur. Han har tidigare varit inblandad i skapandet av en ekoby. Nu är det dags för nästa projekt. Sherford ligger i södra Devon och kommer när allt är färdigbyggt rymma cirka 12 000 invånare.
Till de första husen som säljs medföljer en cykel. Detta är ett sätt att försöka motivera till minskat bilåkande. Lågenergilampor är obligatoriska. Vindkraftverk och annat inom alternativ energi är det allra senaste som utvecklats men i det övriga är det både historiska och traditionella värden som präglar projekt Sherford. Hälften av all energi som förbrukas i Sherford ska komma från förnyelsebara källor. Åtminstone två tredjedelar av allt byggnadsmaterial ska vara närproducerat inom en viss radie från projektet. Koldioxidutsläppen ska, enligt uttalanden, ligga 60 procent lägre än vad som krävs enligt rådande regler. År 2020 beräknas allt vara klart och möjligen har reglerna om detta också skärpts vid den tiden. Prins Charles har en ambition att ekostaden ska falla inom ramen för” places that convey an everlasting human story of meaning and belonging”. Detta är en ny typ av gated community där endast miljörenläriga släpps in. Sherford byggs på privat och orörd mark. Hur skapar man ekosamhällen under andra förutsättningar där strukturen redan är given? Det är den stora utmaningen.

Källa: The Guardian