Gastronomi- Hotell och restaurangföretageen är inte de mest sociala företag när det gäller arbetstider och kompetensutveckling. Det är Hells- Kitchen och Hett som står på dagsordningen även i Sverige. Nu är det dags för våra studenter att går ut på praktiken – hur blir det nu 40 timmar eller……………………….Vi har ju i Sverige våra lågar och förordningar – men oftast är det rutiner,schema och företagets policy som gäller. Om jag gör nu en tolkning – känner man att man lär sig , att man utvecklas eller att du trivs socialt och har rolig på praktiken – kan det våra värd att kostar på sig några timmar extra för att visa upp sig. Känner man sig utnyttad eller man trivs inte och utvecklas inte vidare – så bör man inte göra någon övertid. Praktiken bör vara en Win Win situation…………