Vad händer i landet Sverige ?

Den politiska pajkastningen är påtaglig, i sociala medier men även i ”gammal media”. Tydligen har partierna lärd sig av det sista två valkampanjer i USA – något som är helt förfärlig.

Vad handlar egentligen Politik om?  Ju en vision med Innehåll och ideologi. Den sista stora ideologen har varit Olof Palme. När jag lyssnar idag på Palme så förstår jag varför särskild socialdemokratin (och politiken i stort) är långt från glansdagarna. Tydlig politik, tydliga ställningstagande, tydlig socialism – inte ängslig liberalmittensmörja för att komma överens och behålla makten.

Det är ju lättare att kommunicera One liners på sociala mediekanaler – som är inövade och framtagen av kommunikationsavdelningar – än att föra en innehållsmässig ideologisk djupgående debatt. Vi kanske har det politiska partiföreträdare som vi förtjänar – twittrande politikbroiler uppfostrade i partiernas broilerfabriker, den nya adeln som inte har kontakt längre med den verkliga världen – genom att det driver enbart sina särintressen.

Jag skulle önska mindre pajkastning och mer berättande om det samhälle man strävar mot, ett tydligt ställningstagande och en tydlig agenda för framtiden och för det utmaningar vi har i samhället. Men för detta behövs det andra kompetenser än att kunna twittrar oneliners …………………

Vi pratar just nu mycket om hoten mot demokratin – Det finns antidemokratiska rörelser till vänster, till höger och i religiös fundamentalism.

De är alla hot mot demokratin. Men för att de hoten ska verkställas på nationell nivå behövs antingen en omfattande folkrevolution (mycket osannolikt där behövs en folkarmé) eller en tillgång till samhällets maktmedel. För en ändring av samhällets maktmedel (grundlagen och regeringsformen), krävs att riksdagen fattar två beslut med likadant innehåll och att det hålls ett allmänt val mellan de två besluten. Efter det första beslutet ligger grundlagsförslaget som vilande. Det andra beslutet fattas sedan av den nytillträdda riksdagen. Tanken är att demokratin ska skyddas, folket ska avgöra.

Religiösa fundamentalister är ett stort hot mot demokratin på lokal nivå. Det måste bekämpas. Men de har inte något stöd i varken breda folklager eller i samhällets maktsfär.

Alla partier har också spelat SD rakt i händerna genom att successivt höja tonen mot varandra på ganska fjantiga meningsskiljaktigheter, och hellre pratat om andras tillkortakommanden än sin egen vision.

Det just i avsaknaden av en egen vision och ideologi som förankrad bland folket som saknar – det finns ju bara oneliners man kan kommunicera tyvärr.