Blog Image

Creative-Cuisine

om allt i världen

Denna sida är privat och uttrycker endast mina personliga tanker och åsikter. Det kan gäller Mat och vin, samhällshändelser eller något som jag tänker på just nu.

Bakgrund – Blir världens bästa land igen

Politik, Trender och Framtiden Posted on tis, augusti 02, 2022 09:51:07

VÄRLDENS BÄSTA LAND

I norra Europa ligger ett land som under långa tider i förra seklet har varit ett fattigt jordbruksland, därifrån många medborgare utvandrade helst till andra sidan av Atlanten och skapade sig ett liv där. Jordbrukslandet förvandlades till Industri och landet blev tack innovationer, duktiga och arbetsamma medborgare, men även med hjälp att inte deltog i något krig – välmående och alla hade det bra. Välståndet ökade och staten kunde kosta på sig många fina reformer och förmåner för sina medborgare. Men dessa förmåner skulle ju betalas – så höjde man skatterna därav höjdes även lönerna och inflationen blev hög. Man kom till en punkt där priset på varor och tjänster blev så hög att inte någon i omvärlden hade råd att köpa dessa fina produkter – arbetslösheten slog till och många industriföretag slutade tillverka sina produkter eller flyttande utomlands. Kvar blev den Industri och produktion som hade sitt ursprung i naturen stål och skog, som via billig El från vatten och kärnkraft kunde sälja sina produkter. Under dessa industrialiseringens tid från 60 talet – behövdes mycket arbetskraft som man aktiv sökte utomlands – Italien, Balkan och Turkiet försåg Sverige med villig arbetskraft som hade sitt arbete klart, när det steg av tåget i Sverige, samtidigt byggde man miljonprogrammet med bostäder för alla. Oftast samlades dessa nya invånare i dessa förstäder – man hade ju tänkt att om några år flyttar man tillbaka efter man har tjänad tillräcklig med pengar. Vi vet det blev inte så man trivdes ju i detta fina land. Integration i samhället i relativ smärtfritt särskild för personer från Europa som hade i princip samma värdegrund.

Denna innovativa välutbildade land med många snillen och entreprenörer lyckades igen kommer på fötter via nya tekniker, innovationer inom IT  och Digitala världen – men där behövdes ju inte så mycket arbetskraft utan mera ”tanke” kraft.  Det tanke och inte handen blev den stora produktions och innovationsfaktor.

Den lyckliga och fina integrationen från denna tid har alltid varit en värdemätare och utgångspunkt i den svenska Migrationspolitiken – det fungerar jag så väl eller hur – Sverige ett föregångsland? 

När sedan Migrationsströmmar ändrades från arbetskraftinvandring till asyl och flyktningsströmmar – började det tidigare så ”fina integrationsprocesser” inte fungerar längre. Arbetsmarknaden, jobben som inte kräver någon lång utbildning. finns inte kvar eller det är så låg betalda och ej attraktiva så att man inte intresserad av dom – alla har ju sett det fina inlägg på Social Media som visar hur man bor i Sverige. Skyddsnäten från samhället bidrar mera till att klara livet och upphälle, än själva jobben.

Det även en stor skillnad om man kommit frivillig eller om man flyr från något, när det sedan kommer stora grupper från olika kulturer och religioner blir även utmaningar större både för samhället, men även för individerna som ska leva med varandra. Ju längre tiden går utan aktiv deltagande i samhället via jobb – desto större blir frustrationen hos människorna och därav vänder man sig ännu mera till det gamla bekanta – nätverken från förr  ( samhälls – och familjestrukturer som följd med i det nya landet.)

Man har fatt hjälp av Sverige , man har fatt uppehållstillstånd och är svenska medborgare – men man inte är en del av samhället – utan jobb och oftast utan språk har man lyckats med Migration – men inte med Integration och ett liv i samhället. Man bor kvar i det gamla samhället med sin struktur, men denna är förlagd det nya landet Sverige

Varför blev det så här – det fanns politiker som varnade och där menade jag inte höger sidan – utan politiker, forskare och tjänstemän som hade insyn, strategiskt tänk och gjorde relevanta omvärldsanalyser. Dessa utmålades som rasister – man fick inte lyfta frågorna och utmaningarna.

JA – vi vill hjälpa till – JA– vi vill skapa en framtid för dessa människor – Men – Systemen måste fungerar – språk, utbildning och arbete – till självförsörjning.

Men ingen lyssnade – så har vi idag en situation där Sverige på den ena sidan har en hög arbetslöshet och utanförskap från personer som kom till Sverige som flyktningar under det senaste 10 – 15 åren – samtidigt som vi har en brist av kompetens och arbetskraft i många branscher.

IT-branschen har en särskild kompetens och arbetskraftsbrist som det löses via att anställa folk från Asien, Östeuropa, Indien och Pakistan. Besöksnäringen rekryterar från hela Södra och Östra Europa, Teknikföretagen rekryterar ingenjörer från Asien, Östeuropa och resten av världen.

Särskild anmärkningsvärd att även relativa lätt lärda jobb inom Byggsektorn och Besöksnäringen där behovet är stort tas inte av personer som är utanför arbetsmarknaden ?  Byggbranschen är beroende av Östeuropa där det flesta anställda kommer från dessa länder villiga att arbete långt borta från sina familjer – något är fel i systemet.

Vi är ett land som är innovationsdriven och där man behöver en utbildning och behöver utbildar sig hela livet – klarar vi inte att sätta alla medborgare i arbete eller jobb – förstärker vi trenden att vi har en del av samhället som mår mycket bra, lever bra kan unna sig det lilla extra – (som man visar upp på INSTA gram och i sociala Media, som skapar drömmar hos många) och vi har en del av samhället som lever i utanförskap (lågutbildad, bidragsberoende -och som lever i ghetto) som ser på INSTA gram det goda livet och försöker når Ditt via andra aktiviteter och vägar. Det kommer uppstå konflikter, hat på varandra, avundsjuka som utmynnar i sociala oroligheter framöver som förstärker samhällsklimatet.

Mycket påminner mig om New York på 80 talet – där klyfterna i samhället blev så dramatisk att det utmynnade i skjutningar, våld och konflikter. Där vissa satsdelar blev no go Zoner. Vi ser det redan i Frankrike – förstäderna i Paris, Berlin – med sina no go Zoner, stadsdelar som styrs av klaner och familjenätverk. Det finns en ljuspunkt där vi ser i London – men det har man ju ett allmänt världsspråk – som är engelska och som lärs ut i alla länder………………

Den stora Migrationen har visat även upp andra utmaningar som det välmenade politiker inte planerade för – tex vård och omsorg, skolan och samhällsstrukturer.

Vi klaga att vi har så stora vårdköer och brist på läkare, sjuksköterska, etc.     Ju befolkningen växte ju det senast 10 åren med ca 1,3 miljoner människor som även dessa behöver samhällstjänster. Även det nya medborgare kan nu i sin trygghet skaffa barn – äntligen.

Att bygga sjukhus med avdelningar har från planering minst 10 år om det går snabbt dessa ska även bemannas. Att utbilda en barnmorska tar ca 6 år – en läkare ca 8 år en sjuksköterska 5 år………….Vi ser den stora bristen – som tur väljer många välutbildade nyanlända just dessa yrken som har status och att många kom redan utbildad till oss – men det räcker ju inte.

I Stockholm regionen uppfattades signaler och man skapade flera vårdcentraler men särskild 11 välutrustade närsjukhus som ska avlasta det stora sjukhusen. Något som S vill avskaffa igen – och lägger all fokus enbart på de stora sjukhusen – medan nuvarande koalition med L vill bygga ytterligare 5 närsjukhus för att korta köerna.  Det just dessa närsjukhus har varit för många räddningen under Coronatiden – när det stora sjukhusen gick på knä………….

Vi ser gängskjutningar och våldet inom vissa grupper – genom att polisen har sin fokus där, har det inte tid och resurser med trygghetsskapande åtgärder i trafiken, bedrägerier mot äldre och andra hot i samhället samt upprätthålla ordning och reda – någon som ger frustration hos den vanliga ärliga medborgare.

SPRÅKET är grunden för Integration- som ger ARBETE och som Språket bör ju vara förutsättning för att erhålla permanent uppehållstillstånd och senare medborgarskap.Det du som har ansvar för samhället –

Trender och Framtiden Posted on sön, augusti 08, 2021 15:52:35

Vad händer i Sverige – Betraktelser Del 1 sommaren 2021

Min utgångspunkt i denna lilla serie är utifrån Socialkonstruktionism ( en teori som jag använde i min Magisteruppsats), som innebär ett samhällsvetenskapligt metodologiskt perspektiv, baserad i en hermeneutisk tradition där man anser att en föredömlig väg till kunskap kan ta vägen via enskildas subjektiva sinnesförnimmelser, vilka inte ses som förvrängda, utan snarare som enskilda men giltiga tolkningar av den empiriska faktiska verkligheten tex. samhället. Människan och verkligheten är två sidor av samma mynt, och mentala processer och handlingar är därför resultatet av sociala interaktioner mellan människor, utifrån grupper eller organisationer man tillhör. Utifrån detta perspektiv lär vi oss mer om verkligheten genom att undersöka hur människor skapar och förstår den, respektive och sitt agerande i den. Lite mera varför gör du vi eller folk på detta Vis ? (enligt rumpnissarna i Astrid Lindgrens Ronja Rövardotter).

Här är några exempel utifrån upplevelser under sommaren

1. Trafik, Bilar och Motorljud

Bilar och Motorljud överhuvudtaget har ju varit länge sedan en statussymbol för särskild det manliga könet för att visa sin storhet eller förmåga att skapa sig status och välstånd. Måste erkänna att även jag i mina unga år 1985 har varit glad att kunna köra en Audi 80 Coupe GT med allt tillhör som spoiler och  Quattro…..” Det gick bra för mig” ( tills dagen där en VD till en av Sveriges största företag tog mig till sidan och så så här – Heinz du har ett Kanonföretag, du är duktig men tänk vilken signal du sänder till Dina gäster och allmänheten via din bil på parkeringen, särskild om du verkar inom krognäringen…..därefter blev det Volvo, Saab och Volkswagen). Tack för denna lektion som jag gav vidare till flera….som har varit tacksam. Allt för många har idag behov att via motorljud väcker uppmärksamt – för att man finns. Bara man kan visa upp status på via motorn – täcker kanske över att man bor själva med stora släkten i en hyresrätt i problemområden eller man vill visa för sina överklasskompisar, klasskamrater eller Social media vänner att man är cool och lyckats. Allt alla pengar och lån går till motorljuden – spelar inte någon roll – man vill vara med och lekar. Man har kanske inte ett riktigt socialt liv längre utan man har mera vänner på sociala medier, så alla dessa beundrare blir ens fans. Så det via motorljuden i real live man skapar en uppmärksamhet kring sig själv – helt omedveten att många andra störs av detta beteende. Det handlar ju alltid att visa upp sig – helst bilar av tyska statusmärken på Strandvägen, Race från rödljus i förorterna och stan på natten, Vattenskotrar och ribb båtar i naturen i Skärgården som stör semesterna för många, eller att gasa på med sin jättebåt mitt bland segelbåtar och mindre fartyg. Ditt hör även 50 åriga gubben i grannskapet – Bankdirektör i sin Harley Davidsson och sonen i sin Mopedbil med uppborrat avgasrör som dag och natt gör små ärenden och väcker folk.  Eller ett gäng finansmän som drar på sig skinnvästar under helgen – och lekar tuff. Nu säger ni att det finns ju idioter överallt – jo det finns men tidigare har det inte funnits så många och ingen våga säger till.

Det tillhör ju till det dagliga upplevelser – att när man kör laglig eller nästan laglig lite över – man ligger i en kö att någon blinkar och tuta bakom vill fram och kör tätt in på eller kör om på en 50 väg inom bostadsområde i hög hastighet – lite för många tyska statusmärken även där. När vederbörande kör om blir oftast ett tecken som bonus för Dig som är aktsam håller avstånd även med bil och rusar inte. Märker att även där är det män som utmärker sig även med sina firmabilar och samtidigt pratar i telefon. Det kan väl inte använder sina telefoner vettig med handsfree……

Alla dessa företeelser bygger på att dessa personer – grupper skapar sig sin egen tolkning vad som är ok, vad som är riktig och tillåten, och där särskild via sin omgivnings reaktion. Med ingen reaktion kommer man till insikten – så här ska man göra – det här är ok. Artister, influenser och profiler gör samma sak med många olika beteenden – och är ej medveten om konsekvenserna. När vi bor i ett landet där vi har blivit uppfostrad att ” vara lagom” och inte sticker ut, vi är lite konflikträdda och våga inte säger ifrån när man upplever något som är inte ok…………………..så kommer alla dessa beteenden växer ännu mera, tills vi behöver ordningsmakten som ska tar hand om dessa oönskade beteenden. Och skyll inte på skolan nu igen………det särskild du som föräldrar, vän som har ett ansvar att säger till.

Ett vänskapligt samtal när tillfälle gavs med Bankdirektören på gatan gav ett bra resultat – och vederbörande har varit tacksam att någon berättade om upplevelsen. Eller budbilen från en internationellt stor transportfirma som körde 110 på en 50 väg – ringde företaget och pratade om firmans varumärke…det blev en tacksam reaktion. Visst man känner sig lite som OWE knällgubbe – men det gav effekt.

Vi alla har ett eget ansvar – någon som kallas civilkurage, det vi som vill göra rätt eller försöker göra detta som är i majoriteten, så låt oss utnyttjar detta – det är vi som skapa samhället via att vara bra förebilder.