Politikernas retorik är enkelt – att skylla ifrån sig årtionden av misslyckanden, fel beslut, konceptlöshet och insikt vad som händer i samhället på bristen av utbildning. Lösningar är ju alltid skolan………………….

Vi har nu under en lång tid sett ett ökat utanförskap, vald, fusk och gängkriminalitet – och vem ska tar ansvar och fixar det – da är alla överens – SKOLAN och SOCIALEN. Arbetsbelastningen inom dessa områden har varit enormt, samt att problematiken i deras uppgifter har ökad, särskild utifrån arbetsmiljöperspektiv.

En lärares uppdrag är BILDNINGSUPPDRAGET – men det sista årtionden har många lärare inte längre möjlighet att utbilda. Denna en gång fina, respektfulla yrket har blivit en blandning av socialarbetare, ordningspersoner, psykolog, kurator och reservföräldrar för elever och ungdomar. Något som dessa vårdagshjältar inte utbildad förr.  Är jag lärare så vill jag jobba på en arbetsplats som ger mig förutsättningar att utöva mitt yrke – jag brinner ju för att utbilda ungdomar –   det har inget att göra med vilken skola jag ska jobba, eller om det en kommunal eller fristående skola.

MEN – skolan fungerar idag trots stora satsningar och många eldsjälar – många ungdomar är inte utbildningskompatibel eller skolmogen, skolan är mera en dags förvaring eller en fritidsgård. Det ingen som pratar om Föräldraansvar – en förälder ska uppfostrar sina barn så att det kan tillgodogöra sig skola och utbildning – helt enkelt det ska vara BILDNINGSBARA. Det inte skolans uppgift att lära ungdomar att lyssna, har respekt för läraren och samhället som lägger stora resurser på individen, skapa förståelse att utbildning är viktig och att bete sig som an vettig person. Helt enkelt bete sig vettig , Vi som samhället lägger ner stora resurser på skolan – och alla har sin chans oberoende social status. Det få länder i världen man har samma möjligheter till Bildning som i Sverige.

Men något har gått fel – när Politiken, Polisen och andra samhällsaktörer hela tiden kräver att SKOLAN ska fixar till allt som samhället har misslyckats med. Sätt krav på föräldrar – det ska inte vara lätt att samhället och där särskild skolan ska tar över föräldraansvaret. I nuläget lägger föräldrar krav på skolan att det ska fixar allt även utövande av det egna föräldraskapet.

Det finns få i Sverige som inte har mat på bordet eller ett boende – samhället och staten fixar detta – men där skulle man kräva tillbaka att man tar hand om sina barn och utöver ett aktiv föräldraskap.  Att vara förebild och förmedlar en sund värdegrund som stämmer överens med samhället – så att alla blir god medborgare.