Perspektiv på styrning utifrån olika länders historik och kultur

Den pågående Pandemin blir som en Spegel för samhället – denna Spegel av samhället visade nu under Pandemin tydliga styrkor och svagheter. Vanligtvis när allt är normalt – skrapar man bara lite på ytan av utmaningarna och bristerna – nu under pandemin ser man djupliggande brister.

Historia, Nationalkaraktär och inövade mentaliteter är viktiga faktorer om man vill förklara hur olika länder reagerade och hanterar denna pandemin.

Israel som vi lovar nu utifrån sin framgång med vaccineringen, hade i början av pandemin inte någon kontroll över händelserna. Utifrån den katastrofala starten ser vi nu en fantastisk final, men detta kan vi förklara med Landets psyke.  Vårdagen i Israel har alltid varit fullt av stora utmaningar och stor individualism, detta gjorde det svart att medborgarnas lydde reglerna i början. Men samma Individualism blandad med en otrolig viljan att överleva – och medvetenhet och vana att hanterar kriser gjorde att man lyckades. Detta land som är otrolig öppen för ny teknik och vetenskap, såg tidig potentialen i Pfizer vaccin och hade inte några tveksamheter att vara ett testområde för den godkända i vaccinen mot att man lämnar över hälsodata. Israel har lärd sig att ta risker -men kalkylerad.  

I  Tyskland gick det annorlunda. Via en tuff Lockdown under förra våren hade man en mjukstart och via detaljreglering tex det har varit förbjuden att sitta på en parkbänk och läsa – men tillåten att stå upp i det fria och läsa. Tyskland har alltid haft en positiv syn på solidarisk ordning – samt lydnad till staten och order från oben. Brukar kalla det preussisk gen hos tyskarna – lydnad ueber alles. Detta gjorde att man med byråkratisk detajlkontroll och en tydlig påföljdstruktur (böter och straff) kunde hanterar spridningen av Pandemini i början av 2020. Denna byråkratiska hantering blev sedan till ett problem – när det gäller uthållighet, protester från folket, ingen långsiktig plan och särskild när det gäller att köper in Vaccin.

Att köpa in vaccin och att organiserar fördelningen blev ett problem – utifrån den byråkratiska styrningen. EU – det stora maktmedlet för Frankrikes och Tyskland byråkratiska förvaltningstänkandet, vilde att man följer det byråkratiska mönster och strukturer som finns. Att ta fram en nödtillstånd för vaccin som USA, Kina, Israel och Storbritannien gjorde, fanns inte i EU byråkraternas fantasi. I ett organiserad EU eller EUROPA rätter man sig efter föreskrifter och byråkratiska processer inte efter krisbehoven.

Bryssel tar aldrig några risker – genom att det finns 27 medlemmar som ska vara överens. Där blir det aldrig någon kreativitet eller lösningsfokusering på kort sikt – utan man kan konsten att reglerar – inte utvecklas. När USA skapar Silicon Valley – så skapar EU GDPR. I nuvarande Pandemi är det lättare att komma överens om ett Exportstopp för vaccin – än att skaffa tillräcklig med många doser vaccin.

Det svenska politiska systemet trodde utifrån var historik att alla människor tar ansvar för samhället med viss preussiskt disciplin, och att detta skulle det räcker med bör och inte ska. Men sanningen att vi har blivit lite mera av ett Israel med med den stora skillnaden att vi inte kan hanterar kriser. Sveriges förvaltningsmodell har tidigare inte fungerar i kriser – men fungerar väl i normalläge där det inte krävs beslutskraft och modiga ställningstagande. Inte konstig för ett land som inte har varit i krig sedan 1800 talet……..(bra – men historien styr)

Tilliten och strävan att göra allt i samförstånd med EU har gjord för att vi i Sverige har blivit ännu mera styrningslösa är förut – genom att vi litar på EU och anpassar oss till denna byråkratin som inte kräver någon ansvar.

EUs egen självsäkerhet att man har rätt modell för styrning av 27 länder – är fortfarande stor ,trots misslyckande under flera kriser – men det fungerar ju som pengamaskin för att erhålla bidrag och stöd. I Nuläge har Brexit varit för Storbritanien varit en lyckoträff för att kunna agerar själva ,utan att tar hänsyn till EU- byråkratin.

Men sammanfattningsvis kan jag konstaterad att varje land har det politiker som det förtjänar. Merkel i Tyskland och Marcon i Frankrike agerar balanserad eftertänksam (EU anda)mot en agil Johnson från Storbritannien. Löfven i Sverige agerar utifrån den politiska tradition vi har – ej ministerstyre utan ansvaret ligger på myndigheterna och vi rättar oss efter EUs – regler och byråkratin, utifrån EU samförståndsandan. Bara inte ta ton, vi är diplomater och vi vill inte göra fel – och alltid har någon att skylla på efteråt.

Alla beslut från olika länder och politiker under pandemin speglas av landets politiska tradition och karaktär.  Visst spelar det någon roll om det sitter Trump eller Biden i Vita huset – men båda är influerad av vad historikerna Fernand Braudel kallar ” longue duree” det långa linjer av politiken i landet – det viktig att visa handlingskraft.

Av alla atta vacciner som EU beställde i November 2020 är det endast fyra godkända, varav en beställdes i större volymer.

Det tre andra som är godkända köptes i Juni 2020 i stora volymer av Israel, USA och Storbritannien.

EU med sin byråkratiska effektivitet, regleringsfokus och sina egna maktfokuserade byråkrater egensinnighet kommer kostar tusentals människor liv under 2021. Vem kräver ansvar – ingen alla 27 länder ”köps till tystnad” via rekordbidrag.