Blog Image

Creative-Cuisine

om allt i världen

Viktiga och intressanta händelser och tankar som är av betydelse för mig

Det är alltid glasögons fel.

Trender och Framtiden Posted on Tue, December 29, 2020 11:47:39

Den nya eliten – eller varför finns det så många osjälvständiga politiker. Är det glasögons fel…..

Vi har i hela världen fatt en ny elit – en elit som oftast har erhållit sina tjänster inte genom att det är särskild begåvade (undantagen finns självklart), utan att det har varit på rätt plats, har haft rätt nätverk eller tillhör rätt samhällsgrupp.

Att engagera sig för landet, staten via politiken är inte lätt. Folk har kloka synpunkter, vill mycket men man känner inte igen sig i det politiska åsiktskorridorer, där alla politiska partier befinner sig . Fokusen i dessa åsiktskorridorer är i stora drag det ideologiska principer som har tagits fram under början av 1900 talet. Visst det tillkommer det nya frågor, men dessa ska alltid läggas under ideologiska glasögon oberoende av var som är viktig för landet. Även om resultat blir en katastrof…

Som ni ser är det viktig med glasögon – via dessa erhåller och speglas man i rätt nätverk – familj, vänner, partiorganisationer, internutbildningar eller tjänster inom elitapparatens organisationer eller närliggande föreningar. Partiet tar hand om sina – ingen ska behöver går arbetslöshet – det finns ju alltid många uppdrag som regenerera inkomster. När det sedan är dags igen för nya uppdrag finns det ett hav av aspiranter som följer strikt den ideologiska linjen, utan att ifrågasätta – röst kött uttryckte sig en vän en gång. Man kan ju säger att partierna är mera en klubb för inbördes axelklappande, karriärer och beundran. Efter långvarig högre trogen tjänst för partiet finns det alltid sedan en väl belönad reträttpost i någon organisation – där man kan kvitterar ut ett arvode.

Vad händer som du inte tillhör denna politiska elitgänget och dess nätverk, men ända vill göra något vettig för fosterlandet.?  Du kan alltid erhålla medlemskap i partierna – men kom ihåg du ska inte ifrågasätta något, vara påläst i ärendet och kommer med vettiga synpunkter, om du vill har en plats i någon råd eller grupp. Det är ju lite svart om du är välutbildad, har livserfarenhet från det verkliga livet och har kanske en högre utbildning. För 95% av medlemmarna blir det att dela ut papper inför alla valdagar, vara med på lokala möten, men i det stora hela ” talar” endast om vad som är framtagen av mediakonsulterna och som du är tränad till i partipolitiska utbildningar.  Att avvika från det inövade flosklerna är den dödssynd som inte accepteras. Det är även viktig för debattklimatet – alla är ju överens vilka frågor som är viktigast – för partiet. Det finns ju en konsensus mellan alla partier – bakom skådespelet för folket – det heter lösningsfokusering – eller behålla eller erhåller makten.

Jag förstår att vanlig folk i Europa blir trött på denna eliten – många länder i världen har inte kommit så långt i den vi kallade demokratin eller folkstyret (sitta kvar i sin styrsystemet som bygger på samma elitprinciper, men kallas inte för demokrati). Varför lyfter jag frågan nu – vi har sett vad som händer när folk blir trötta på eliten (se på USA 2016 och konsekvenser 2020, nya extrema höger vänsterrörelser i världen). Bristande förmåga att lösa stora problem och utmaningar, där hindret är att man ser allt genom sina ideologiska glasögon och inte verkligheten. Samt avsaknaden att samma referensram som vanlig människor har.  Och viktigast av allt en för stor sociokulturellt bagage eller ryggsäck som gör att man inte kan ser klart in i framtiden samt ser det utmaningar, behoven och möjligheter som behövs för att lyfta ett land i framtiden. Att är glasögons fel…….

GOTT NYTT ÅR.Äldre och Äldre- Äldre vem bär ansvaret

Trender och Framtiden Posted on Sat, May 16, 2020 11:51:23

Nu under Coronakrisen har vi sett konsekvenserna av nerskärningar inom äldrevården, men även att vi blir äldre och äldre och därmed har ett större behov av vård och omsorg särskild inom gruppen “äldre-äldre” som har blivit ett nytt begrepp.

Under det sista tre åren gick tre av mina närmaste släktningar bort. Min mor 87 år gammal i Tyskland, mina svärföräldrar 85 år och 87 år ( där hon det sista fem åren har varit dement och inte närvarande. Tur att det dog innan COVID 19. Min mor i Tyskland dog i följderna av ett benbrott – lårben halsen – där alla insatserna gjordes och där hon hölls vid liv längre än det behövdes – efter att sjukvården upptäckte ,att hon hade en privat sjukförsäkring (all inklusive). Curt min svärfar pysslade om sin fru så länge han kunde och brydde sig inte om sin egen hälsa – han dog efter hans fru blev inlagd på dementhem som ett paket. Elsie blev ett paket inom vården tills hon dog. Vad vill jag berättar med detta ? Ju det pengarna som styr – vi i Sverige där kommunerna har ansvar för äldrevården har missat att äldre blir äldre och har större behov ju längre man kommer upp i ålder – vård och omsorg blir mera krävande och komplicerad – där räcker det inte längre med en glad, villig men lågutbildad personal som har språksvårigheter och en ansvarig sjuksköterska på 90 personer. Behovet i framtiden kommer bara blir större – och taktiken hittills har varit att det äldre ska stanna hemma så längre som möjlig och vården ska kommer till hemmiljön. Bra tänkt – men när det en stor personalbrist samt att alla kommuner har att kämpa med effektiviseringar blir det inte bra. Vård och omsorg för äldre kostar om man ska har välutbildad personal och en hög tillgänglighet. Denna gruppen hörs ju knappt i debatten – det har genom hela sitt liv kämpat och lyd stat och kommun.

Många anställda inom vård och omsorg har i grunden kanske enbart en undersköterska utbildning, men det flesta har ett nivå som vårdbiträde, där bakgrunden oftast har varit en snabb SFI utbildning och några vårdkurser ( har själv varit ansvarig för detta och skäms idag). Dessa hjältar vill göra det bästa har stort empati och ambition – men det räcker inte. Det flesta är timanställda (just in time när det behövs) och är beroende av dessa timmar för sin överlevnad, att sjukskriva sig för en liten förkylning är inte att tänka på. Sedan har vi pengar – det är varje kommun som betalar för äldrevården eller har det så kallade huvudmannaansvar – som betyder att kommunerna är ansvarig för vård och omsorgen – även om det är en privat anordnare – genom att det även betalar för kostnaderna.

Under det sista årtiondet har kostnaderna för äldrevården inte täckts av ersättningen – alla behövde effektivisera. Läkare kommer vara på plats när det finns det ett akut behov och är oftast en extern konsult, bara en ansvarig sjuksköterska. Timanställning och särskild vid hemtjänsten en tidspress och olika personer varje dag är standard. Lovorda idag det företag som i vissa kommuner låg när sin verksamhet – genom ersättningen inte räckte för att genomföra god vård. New Public management – har tagit över som inom andra områden, det handlar inte om människor utan hur produkten hanteras på effektivaste sätt, oftast planerad av expertkonsulter utan koppling till vård och omsorg. – jag har skrivit förut om detta.

Resultat blir som vi ser nu inom äldreomsorgen – personal som vill – har inte fatt någon kompetensutveckling, det finns inga lager eller beredskap för hygienprodukter (masker etc.) man har slimmade organisationer och viktigast av allt – avsaknaden av kompetent styrning och ledning – samt kvalitetsinspektioner från kommunerna. COVID 19 har dessa stora brister som har funnits det sista 15 åren, lyft fram i ljust – utan COVI 19 hade det äldre väl dött i någon annan sjukdom kanske och vi har sagt – hen har blivit gammal………

Undrar hur alla ansvariga kommunala politiker eller före detta politiker mår i dessa tider när 75 % av Sverige döda i COVID 19 har varit äldre och äldre-äldre ? Och där det flest borde i sjukhem eller fick vård i hemmet, som det ansvarar för.

Det är inte Folkhälsmyndighetens fel – som påpekade ovanstående situation – att man inte trodde att det har varit så illa – och där bristerna fanns till och med i det enklaste hygienhanteringen. Kanske Socialstyrelsens som skulle har lyft frågan högre – men som sagt det fanns inte något politiskt intresse det har ju inte varit medial.

Blir ledsen och rent av förbannad över systemet – och att det som drabbas är det som byggde upp Sverige.