Vårt land befinner sig i en farlig läge – och da tänker jag inte på Ukraina, ryssland ….. utan jag tänker på vart vi befinner oss som landet Sverige.

Ser man tillbaka 100 år så har vi i Sverige haft många fina år – och vi har lyft oss från fattigdom och från ett samhälle där borgerskapet och adeln styrde till ett någorlunda jämlikt land. Det inte politikens förtjänst utan det gedigna arbete och framåtanda av befolkningen – vanliga flitiga medborgare som skapade en välfärdsstat. Vi klarade oss utan krig och kunde drar nytta av efterkrigstiden genom att vi skapade välstånd utifrån industrins exportmöjligheterna. Vi skapade en välfärdsstat med riklig med förmåner för den enskilde – men där den enskilde tog även ansvar för landets och samhällets utveckling. Denna bild av välfärdssamhället sitter kvar i vart medvetande – trots att den finns inte längre i verkligheten idag.

DEMOKRATIN

Vi har fatt en ny samhällsstruktur –   Det finns många mycket förmögna människor i landet och där landet styrs mer och mer av en politisk adel som inte har längre förankring i folket …utan utgår från sina egna särintressen. Det gör att missnöjet växer över det händelser som berör vanliga människor, fel fokus på politiken,- utanförskap, brottslighet, fattigdom, vänskapskorruption, vårdköer, höga priser på allt.

Politiken har det senaste åren inte tagit hänsyn till folket utan främjat bara sina egna särintressen. En vision och politik för framtiden och för hela folket finns inte – utan man försöker lösa det problem som man har skapat förr, med metoder som förr. Detta har skapad ett läge där vi närmar oss ett inbördeskrig med både våld och hot från extremhögern och extremvänster som främjas av folket missnöjen. En farlig tid……………där även den daglig retoriken hos politiker och media eldar upp stämningen.

STATEN OCH ANSVAR

Under pandemin och andra kriser har staten visad sig oförmåga att hanterar landet, och att välfärdsstaten har urholkats genom en politik som inte tar ansvar för sina medborgare. Äldre som har jobbar 50 år kan inte lever på sina pensioner, medans många andra personer lever på bidrag kommer erhåller nästa samma pension utan har jobbet på riktig. Försäkringskassorna ifrågasätter läkares intyg. När du blir arbetslöshet är du beroende av privata försäkringar för att kunna överleva……..Privata försäkringar är förutsättning att du erhåller vård i tid……………Skolan är skyldig för allt elände som finns i samhället –  man kräver inte föräldrar eller eget ansvar för sitt liv. Byråkratin växer det skapas fler administrativa uppföljningstjänster än riktiga produktiva jobb. På enda sida har vi många arbetslösa – på andra sidan behöver vi importerar arbetskraft – även för arbeten som behöver en kortare yrkesutbildning…………………SOM sagt SYSTEMFEL som ger konsekvenser i samhällsutvecklingen.

SA VAD HAR VI IDAG

Vi har idag ett land där många medborgare och politiker tänker inte på landet i sin helhet utan bara på sitt egen bästa. ”Jag bryr mig inte om konsekvenser för mitt land och för samhället jag tänker bara på mig själv och mina särintressen.” Det börjas tidig – samtidig som man vill göra något för miljön – åker tusentals ungdomar med små mopedbilar (pris 160 tkr) till skolan – trots att i dessa storstäder finns det välutbyggd kollektivtrafik. Alla visa upp sitt glamorösa liv på sociala media(villa, fester, lyxiga semester, stora bilar, exklusiva varor) – men samtidig är den psykiska ohälsan hos ungdomar och människor påfallande hög. Vi alla ger bilden att vi har ett glamoröst liv – där det flesta finansierar detta via lånade pengar (svenskarna har mest skulder efter Danmark) – när sedan räntan stiger, priserna stiger blir vi orolig och staten ska fixar det till oss och ger bidrag…………………………….undrar fortfarande över det långa köar på lyxbutiker i Stockholms en lördag.

Men många glömmer ju att vi har idag en skräpvaluta den svenska kronan – för 20 år sedan betalade jag för en dollar 4 kronor idag är vi på 11 kronor – den som har vunnit är exportindustrin – aktiemarknaden där dessa företag kammade hem stora vinster. Skulle man har gatt med i Euro för länge sedan – skulle många företag inte haft det så lätt att konkurrerar på den internationella marknaden. Så priset på Olja och El har gatt ner igen i EURO men genom att den svenska kronan är svag ligger vi kvar på dessa höga priser.

Värdet på Valuta är alltid ett tecken på vilket förtroende man har för ett land…………..det säger väl allt.  Kanske vår goda tidsepok är över och vi är på väg att blir en bananrepublik där korruption, våld, missnöje, fattigdom, bostadslöshet, utanförskap blir alltmer på agendan.

Det inte ryssen som är den stora fåran för vart samhälle – utan det vi själva och var oförmågan att gör något för samhällets utveckling via engagemang och att står upp för samhället. Vart land har så stora möjligheter – men mig måsta vara medveten VAD är vart eget ansvar och VAD som är staten ansvar. Där STATEN ska fokuserar på vad STATENS uppgift är och sedan kräver att VI tar eget ansvar igen för vart dagliga liv igen.