Sverige – Nationaldagen – Landet som tappar sin själ.

Sverige har alltid varit för mig ett land som står för ärlighet, jämställdhet, flitighet och att man bryr sig om samhället. Landet utmärkte sig av en genuin värdegrund som gjorde att man kunde balanserar sig genom det sista århundraden utan krig.

Sverige har rest sig från att vara ett fattigt land där många utvandrade p.g.a. av svält och hunger till ett en välmående välfärdsstat – detta inte via politik utan genom att det fanns i varje invånare en individ som hade ett ansvarstagande för landet i sin helhet.

Men det något som fungerar inte längre – vi tänka har fatt för oss att antingen är jag girig och skaffa mig fördelar genom att utnyttjar systemet – eller jag låter det fina välfärdssystemet står för kostnader för mitt liv. Att fråga sig Vad jag kan göra för samhället har ersatts VAD SKA samhället gör för mig.

Vårt välfärdssystem är byggd på ett gemensamt åtagande för helheten – skapad av medborgare som tänker samhället i helhet. Men dessa medborgare finns inte längre – men systemet är lik som den som det skapades av man i Tyskland säger ” Gutmenschen” – människor som tror att alla fortfarande tänker på samhället och staten först.

Politiken av alla färger och inriktningar har inte haft förmågan att sätter emot en utförsbacke i samhället – ett samhälle där den gamla medelklassen blir mindre och mindre  – men det rika blir rikare – där medelklassen är mer och mer skuldsatt och ”det är kris” när potatispriser eller räntan går upp – och en grupp som lever på existensminimum där alla bidrag håller dessa personer flytande. När den sist nämnda gruppen blir större genom att det inte kan försörja sig själv – urholkas systemet. Där hjälper det minst att ökar bidragen och skapa än numera utanförskap.

På den andra sidan måste vi importera arbetskraft från andra sida jordklotet för att med moped leverera pizza och annan mat. Eller ta hit IT – folk för att vara företag behöver programmerare -samt genom att ingen vill göra det så kallade enkla jobben. Samtidig som vi har en allt större grupp som står utanför arbetsmarknaden och lever på bidrag.

När nu flera fabriker i Norr söker personal till välbetalda jobb – så är det ingen som är villig att flytta Ditt – utan man stannar i sitt utanförskap och klagar.

Problemen blir större och större – och politikerna har fortfarande sin ” Gutmensch” filosofi – Exempel när 25 % av eleverna på grundskolan blir inte behörig till gymnasiet – ska man skapa extra yrkesskola……..När fakta visa att många av dessa unga personer är skoltrötta – pratar inte riktig svenska eller genom sin psykisk ohälsa inte har kunnat tillgodogöra sig grundskolan…..Är det rätt att blanda alla dessa ungdomar i en yrkesskola – B-C laget på arbetsmarknaden ?    Da är det bättre ger rätt stöd eller kanske vissa behöver en Time out från skolan – och tar ett enklare jobb eller varför inte växer till i försvaret. Politiken har blivit en extra arena som främjar sig mer och mer från sina medborgare – det är lobbyn, agenda och informella nätverk som tycker och styr. Det därifrån människors beteende har förändrat i förhållande till staten – kan dessa skapa sig fördelar – så kan även jag. Fisken ruttnar alltid från huvud.

Jag blev mycket ledsen – när unga människor på sin skolavslutning uttrycker sig illa om Sverige, landet som hjälp alla till den dräglig liv, grattis skola och ser till att alla har rättigheter – med tydligen inte skyldigheter ……………..Alla kan lyckas i detta ännu fina land – Bara man vill, gör rätt för sig och anstränger sig……………….men da måste man även kastar bort några av sina ” darlings” – Jag har aldrig uttryck mig illa om Sverige – om det inte passar mig hur samhället är uppbyggd så skulle jag alltid kunnat flytta tillbaka till Tyskland. Jag har aldrig tagit emot något bidrag – och sköt mig och mina affärer

JAG ÄLSKAR DETTA LANDET – Du gamla du fria – och jag vill dör i Norden.