Varför är alltid Krig och förstörelse lösningen……………..och att Diktatorer kan göra vad dom vill……….

Vi ser nu i Ukraina hur en avsaknad av en långsiktig fokusering på att lösa utmaningar och problem, har skapat ett krig som startades av en Diktator som under 22 år – haft ett tydlig maktfokus och behovet att göra ”Ryssland Great again” eller låter drömmen om den gamla Sovjetunionen väckas till liv igen.

Jag frågar mig alltid varför har det blivit på detta viset………utan att veta om historiken kan man inte hittar ett förklaringsmodell och kunna eventuellt tidigare kunnat löst situationen långt tidigare.

1945 efter andra världskrigets slut – slutade även samarbetet mellan Sovjetunionen och det allierade. Churchill varnade sina västvänner och en känd amerikansk general tyckte när vi ändå har trupper i Europa kan vi väl fortsätta till Moskva.  Sovjetunionen styrde nu stenhård under 44 år över hela osteuropa – dels via länderna beroende av Sovjetunionen dels via skrämselretorik över Väst. Militären hade alltid den största maken och resurser – många av Putins nuvarande generaler och ansvariga har skolats i detta tänkande. Även väst byggde upp en hotretorik mot kommunism och Öststaterna som utmynnade i det kalla kriget och kapprustningen. Men det fysiska verkliga krigsplatserna har förlagts till små länder där kommunism och den fria världen bekämpade varandra -och detta fick stöd av dessa två block. Redan där handlade det inte om folkets vilja utan att potentater och ledare vill visa sin makt. Många av dagens ryska ledare har sina rötter från denna tid – Sovjetunionen storhetstid – där militären och KGB styrde.

Sedan hände något i världen – Kina vakande till liv och började sin resa mot en världsmakt både ekonomisk och militärt. Med ett blandsystem – där kommunism är fortfarande ligger grunden men där man ser till att det sker en utveckling. Sovjetunionen som under kapprustningen vid det kalla kriget – har redan varit i konkurs, och kunde ej stödja sina partners och lydstater i Östeuropa och världen längre behövde tänka om. Den dåvarande ryska president Gorbatjov insåg detta och startade Glasnost – och släppte ut tacksam alla länder i frihet och självständighet för att klara sig själva – Sovjetunionen hade helt enkelt inte råd – vi behöver heller mat till befolkningen. Man släppte även 1994 alla ryska delrepubliker ut i ”friheten” som egna stater med ett visst samarbete, men erkände deras självständighet under viss villkor.

Putin som där har varit KGB chef – fick smärtsamt ser på hur tre miljoner av ryska soldater plötslig kom hem till Ryssland utan jobb och fick stöd av särskild Tyskland som byggde boende och betalde lönen något. Rysslands militär kände sig förödmjukat och bitter, samt att det inte hade ekonomi för att stödja det egna soldater. Stora dela av den ryska armén, flottan och flyg rustades ner och blev oanvändbart. Av det forna kontrahenter Warsawapakten och NATO – fanns bara NATO kvar………..som utökade sina medlemsländer mot Öst till gränsen mot Ryssland.  Fiendebilden är nu varit Ryssland. NATO hotet fanns kvar oss Putin och sina generaler.

EU i sin tur har varit snabbt och utifrån fredsperspektivet etablerades stora ekonomiska stödpaket till alla öststater förutom Ryssland. Detta skapade välstånd och stora västföretaget etablerade även med stödproduktionsanläggningar och fabriker – som gav jobb och välstånd. Utifrån Medlemskap i EU – kunde det lätt säljer sina produkter och många unga människor började jobba i Väst. Utan dessa hantverkare skulle ju även Sverige stannar stilla.

Vad hände i Ryssland – en annan befolkningselit – oligarker tog han om ryska resurser och blev rika samt flyttade utomlands. Dessa oligarker – bländade oss med sin sponsring av alla event, klubbar och berikade många stora städer – Money – Savoie Livre – Dolce Vita. När behovet av gas och olja i Europa växte – fick Ryssland sin stora chans till stora intäkter och kunde därmed bygga upp sitt självförtroende – men maktsystemet är kvar och tanken att med dessa resurser återuppbygga Rysslands Storhet väcktes – där särskild av Putin och även av sin medhjälpare -krigsmakten som är ju uppvuxen under Sovjetunionens storhetstid. Putin har även varit skicklig att involverar förre detta toppolitiker i Rysslands företag – dessa agerade mot betalning som Putins marionetter – och lobbade i sina nätverk. Det sista 15 åren har man via Rysslands och Putins beteenden kunnat lätt ana och ser vart det tar vägen, men ibland vill man inte se – när sedan USA har tappad sin ställning som världsmakt – och har egna inre problem – har det varit dags att jobba för Putin att drömma om en STOR RYSSLAND igen. Den ryska krigsmakten rustades upp snabbt och effektiv, och den blev även mera synlig i resten av världen. Krimkriget 2014 har varit det första tecken – och egentligen borde varningslamporna varit till röd hos alla länder inom EU och resten av världen. Men tystnaden har varit stor – det ekonomiska aspekterna Gas och Olja har varit viktigare än Putins agerande, även när det gäller mänskliga rättigheter …

Många politiker i Europa och Världen bör tänka till – hur de kunde Putin ger dessa möjligheter.

Vad vill jag säga……………………..Avsaknaden av analys, dialog och tidigt talar om utmaningar och att söka hållbara lösningar, samt att agerar aktiv mot Diktatorer (som man gör nu) skulle har besparad oss denna krig i Ukraina. Det dags att man navelskåda sig själv – Varför blev det på detta viset ?