Det är spännande att lyssnar på Palme i debatt med Westerberg.

 ett klipp från en valdebatt 1985, som journalisten och historikern Johan Romin grävt fram, försöker dåvarande Folkpartiledaren Bengt Westerberg ställa Olof Palme mot väggen. Anser Palme verkligen att Vänsterpartiet kommunisterna är “ett parti som man ska samarbeta med på samma villkor som andra partier trots vad som står i deras program”, undrar liberalen Westerberg.

Palme darrar inte på manschetten. Inte en millisekund. Socialdemokraterna, svarar han, har alltid varit klara motståndare till kommunismen.

Men jag anser att de i riksdagen ska behandlas som andra partier och få medverka i det parlamentariska arbetet.

Palme tillade att VPK ideologiskt avlägsnat sig från öststatskommunismen och detta, betonade han, är en ”fördel för svensk demokrati”.

Vem kan inte för sitt inre öra höra hur dagens socialdemokrater, om regeringsmakten hänger på det, för ett liknande resonemang, fast om SD:

Sverigedemokraterna bör behandlas som andra partier, partiet har trots allt utvecklats i positiv riktning, bort från sina ideologiska rötter, att ge dem ansvar är bra för svensk demokrati.

Med tanke på att SD till stor del består av besvikna S-väljare kan det närmast ses som ett naturligt steg.

Att ett rödbrunt block skulle bli en realitet redan efter nästa års val är inte troligt. Men märkliga saker kan hända när makten står på spel. Finns det signaler för detta ?

För ett par veckor sedan föreslog Lisa Nåbo, ordförande i Socialdemokraternas ungdomsförbund, att partiet skulle söka stöd hos SD för att höja pensionerna.

I en ledare på tisdagen i LO:s tidning Arbetet konstateras att det nu, efter Moderaternas svängning i frågan, finns en riksdagsmajoritet för skärpta regler för arbetskraftsinvandring. Att även Sverigedemokraternas stöd krävs får S inte låta sig hindras av, fastslår ledarskribenten Martin Klepke.

Inför Moderaternas stämma i Helsingborg den gångna helgen intervjuades Ulf Adelsohn, partiordförande 1981–86, i Göteborgs-Posten.

Adelsohn kritiserade en av sina efterträdare, Fredrik Reinfeldt, för att denne avgått med omedelbar verkan efter bakslaget i valet 2014. Ett kapitalt misstag, enligt Adelsohn, som menar att Reinfeldt borde ha stannat kvar och sagt ”vill de rödgröna fälla mig får de göra det med hjälp av SD”.

Politik är ett rävspel – för makten gör man allt…………….men att samarbeta över partigränserna är svart – da måste man bekänna färg i sakfragorna.