Coronakrisen har visat tydlig på bristerna i den som omtalade svenska välfärdsstaten, den finns inte och den går inte längre att lita på. Trots att alla som arbetar med dessa frågor gör sitt bästa, räcker det inte till staten har abdikerad – och lämnar över ansvaret till andra. En av statens viktigaste uppgifter –

Äldreomsorgen

Sedan kommunerna tog över äldreomsorgen , utan att få tillräcklig med resurser från staten – kan vi säga att den har havererad. Inte för att kommunerna inte kan och vill utan att man inte har kunskapen och en löpande kvalitetskontroll som skolinspektionen utgör för skolan finns inte. Och det inte en fråga om privata eller kommunala aktörer – utan det handlar som vanlig om pengar och resurser. Man talar oftast om satsningar – men dessa pengar räcker inte ens till det årliga kostnadsökningarna och det ökade antal äldre i vissa kommuner. – och särskild inte det utlovade lönehöjningar när statsbidragen är slut. Därför är det billigare med lågutbildad, timanställd personer där man kanske även erhåller lönebidrag för att verksamheten ska går runt, man att sparar även in på maten. Redan svaga personer få skräpmat och har därmed inte ork att klara av påfrestningar. När man bygger sedan ett system där äldre ska vara hemma så länge som möjligt (med hjälp), så blir även matlagningen lidande plastförpackad utan smak och näring. Brottslingar i fängelse har högre ersättning för mat och mera valfrihet – där skulle det bli uppror. När det äldre blir sjuk – bollas dessa mellan landstingen som är ansvarig för vården och kommunerna som är ansvarig för omsorg – och transportbolagen och hemtjänsten som är mitt emellan. Antalet äldre kommer att öka och även behovet av vård och omsorg blir större………men resurserna är lika bristfällig. Det kommer inte bli bättre särskild när ekonomer i New Public Management styr inom detta område, även i framtiden – där människan är enbart en post i deras excelark. Det blir att viktigare att vi själva  tar ansvar att ser framåt och ordnar via egna försäkringar sitt framtida pensionärsliv ……………………..om du har råd –  men räknar inte med samhället, trots att alla anställda på golvet till väl. Men det vi som väljer vara politiker

Vården.

Sverige har det senaste årtionden vuxit när det gäller antal medborgare – da är det väl självklart att även vårdbehovet växer( antal platser på sjukhusen) ……men många bor här i Stockholm – medans inom andra områden har man för lite folk.  Man lägger ner sjukhusen och vårdinrättningar ute i landet och bygger nytt i storstadsområden (nybyggt är ju dyrt). Men det räcker inte – vårdköerna är idag ofattbar langa – med risken att alltfler dör – även beredskapen för särskilda händelser ( nu under Corona) är bristfällig – man kan inte  samtidig bekämpa Corona och den vanliga sjukdomar –  vården måste göra ett val……och pressar det anställda till det sista. Jag vill påpeka att kommer man fram i vårdkön – så har vi världens bästa vård – men det beror på dom anställda och deras yrkesstolthet.

 En god vän med mycket insikt i systemet berättade för mig för några år sedan – inom närmaste tiotals år kommer det blir uppror när folk märker av köerna i sjukvården, folktandvården och andra sjukvårdsområden p.g.a. befolkningsökningen. Visst är landstingen ansvarig för sjukvården – men det kan inte styra befolkningsökningen och till strömmingen av folk till storstadsområden – och även utflyttning från andra städer. Ojämlikheten kommer att ökar i rasande takt – där allt fler måste sig skaffa privata sjukvårdsförsäkringar via arbetsgivare eller facket för att korta av väntetiderna till läkarvård. Så är det inte tänkt – enligt lagen. Även Personalbristen är överhängande – låga löner gör att yrken inom vård och omsorg inte är attraktiva – det mera av en koll. Genom att industririktmärke(relikt från förr) styr löneökningen – blir aldrig marknadslöner.

Arbetslöshetskassa/ Sjukförsäkring

Arbetslöshetsersättning är minimal idag och den är inte inkomstrelaterad – utan den bygger på en fastställd dagsersättning som inte räcker till för att täcka dina kostnader, om du inte har tecknad en privat tilläggsförsäkring är det kört den gäller ju bara i 150 dagar.

Sedan är administrationen mycket bristfällig utifrån det komplicerade regelverket – något som många fick lära känna under Coronatiden…………………..väntetider på ersättning på 3 -4 månader är ju regel inte undantag. Till om med Trump har varit snabbare med engångsutbetalningar till arbetslösa. Blir du sedan sjuk och inte står till arbetsmarknadens förfogande är det kört………….ersättningen är så låg du inte klara Dig om du inte tar hjälp från släkten eller din partner jobbar.  Självklart kan du ansöka om socialhjälp eller bostadsbidrag – men där sätter en annan byråkrati igång………

Varför har det blivit så här?  Det har ju varit bättre förr.

Politikerna har det senaste 40 åren skurit ner eller sett till att dessa områden inte få tillräcklig med resurser för att växa och utvecklas. Det har varit viktigare att skära när på dessa kostnader som gynnar medborgare – för att satsar mera på populistiska skrytobjekt och områden som gynnar få eller enbart företagen.

Även skattesänkningar och målet att minska statsskulden har varit prioriterad ( andra länder i Europa har en högre statsskuld men betydlig bättre modernare infrastruktur och flera sjukvårdsplatser) det handlar om prioriteringar – politikernas eller väljarnas uppgift. Men vi har alla vi har blivit rikare när man räknar prylar – samtidigt som samhället blivit fattigare och kan inte upprätthålla sin basverksamhet – som är Statens ansvar.

Vi ser idag ett land med stora infrastrukturproblem – sliten infrastruktur (avsaknaden av underhåll) , bristfälligt järnväg samt fastigheter för skolor och vård – omsorg som är sliten och för gammal.

Men detta har varit en medveten strategi sedan 80 talet av alla politiska partier – att ” trycka” när ansvaret för verksamheten ner till kommunerna, landstinget samt statliga och privata aktörer – för att själva slippa ansvaret…………………..Man kan därmed skylla på andra eller tillsätter en utredning för att har ryggen fritt i sin politiska karriär. Jag är inte emot att lägger ansvaret nära medborgarna eller andra aktörer– men det staten som ska styra och har ansvar samt tilldela tillräcklig med resurser. Nu har jag inte tagit upp pensionssystemet – som är nästa stora fattighetsbomb ……..

Dags att ser över den egna verksamheten i landet – istället att leka den stora humanitära stormakten, annars ser vi stora sociala oroligheter det närmaste åren – där extrema åsikter får allt större fäste. Det krävs även ett helhetsgrepp och en VISION 2050