Många pratar om Januari överenskomelsen – Vad är en utredning ?
Utredningar är ett beställningsuppdrag där uppdragsgivaren regeringen eller departement vill har svar på en fråga för att få relevant underlag för beslut.
Utredningar används även som försvarsretorik av en minister – när det har hänt något och man vill visa att man bryr sig – Man tillsätter en utredning – det låter bra alla är nöjda- när denna är klart ( enmansutredning av en handläggare) presenteras detta och försvinner i arkivet.
Men så är det väl inte i överenskommelsen – när ska det blir verkstad – man det ta tid det finns en tydlig process.

1.Först ska man kommer överens om ett utredningsdirektiv. Dessa diskussioner kommer regeringen kunna dra ut på tiden . Personellt och kompetensmässigt har C o L ett otroligt underläge och kommer effektivt sysselsättas i möten med regeringstjänstemän. Kan ta ca 6 månader.

2.Sen ska utredaren utses. S har ett omfattade lager av lojala och erfarna utredare att föreslå och argumenterar för. Även detta kan dra ut på tiden – man måste kommer överens. Det kan drar några månader innan man kan enas. – ca 3 månader.

3.Under utredningens gång kommer säkert utredaren kunna hitta många invändningar för att förslaget måste justeras eller nya aspekter utredas.
Det hela leder till att utredningen försenas och att utredaren begär förlängd tid, vilket regeringen beslutar om. ca 12- 15 månader

4.När sedan utredningen försenat presenteras kommer man ta tid att på sig innan den skickas ut på remiss, nya delfrågor måste utredas först, och vem som är lämpligt att lämna in ett remissvar. ca 3 månader

5.Remisstiden kan bli maximal lång. Fack och andra särskilda S- organ kommer bedriva hård kampanj under tiden.
När remissvaren har inkommit kommer ansvarig departement ta lång tid på sig att sammanställa remissvaren. ca 6 månader

6.Utifrån remissvaren kommer regeringen gör allt för att stoppa, eller justerar förslaget. Nya förhandlingar som ta tid med C och L vidtar. S kommer även fråga inofficiellt råd hos V.
ca 6 månader

7,Nu ska det skrivas en proposition, något som departementet gör mycket nogsamt och under lång tid, särskild till juridiken ska tas hänsyn. ca 6 månader

8. Regeringen kommer att leverar propositionen till riksdagen
Förslaget kan sedan genomföras först vid nästa budget året – uppskattad tid 2023 om kostnader kan finansieras inom ramen för budgeten.
C och L kan väl alltid hoppas att dessa utredningar ska går lika snabbt som utredningen om gymnasielagen förra höst, som utredes hastig – och resultat blir ju inte så bra…..

Sedan blir det ju många utredningar ca 63 bara från överenskommelsen – plus många andra som ingår i det ordinarie arbetet. Dessa utredningar brukar placeras på den så kallade ”elefantkyrkogården( där jobbar tidigare generaldirektörer med uppdrag ” gamla Skolöversytrelsens lokal vid Garnisonen på Gärdet. Dessa långa korridorer kommer att krylla av skol igen.